HET TWEEDE VATICAANS CONCILIE GAAT NU DOORWERKEN.....!!!!

Toen prof.Frans Haarsma, onze professor dogmatiek op het Groot Seminarie Rijsenburg tijdens een college zei: "een concilie heeft was echt zichtbaar effect na meer dan 50" jaar was dat een doffe dreun voor mij. Hij had wel gelijk, zeg ik nu. Het klinkt ook door bij de presentatie van de documenten van dat concilie van do.5 dec. in Leuven. Opnieuw vertaald én voorzien van de Latijnse tekst. 752 blz. Het Belgisch weekblad Tertio, dat steeds meer in Nederland gelezen wordt, schreef op 4 dec.: "Het Concilie blijft zonder meer het kompas voor de Kerk in de 21ste eeuw! Nog niet alle besluiten van Vaticanum II zijn gerealiseerd....Paus Franciscus heeft de energie, de hoop en de vreugde van die kerkvergadering weer tot leven gewekt met zijn samen op weg gaan met het volk Gods, voor de synodaliteit en collegialiteit, voor de dialoog met de wereld en voor de roeping en zending van alle gedoopten.

" En de aartsbisschop van Mechelen - Brussel, Jozef kardinaal de Kesel, schreef  in zijn inleiding op deze prachtige uitgave, “behoort voor ons geenszins tot het verleden”.

“Het aggionarmento – zoals de heilige paus Johannes XXIII dat verwoordde – stond voor een verlangen om aanwezig te zijn in de samenleving, in de overtuiging dat het Evangelie pertinent is voor de vragen en de uitdagingen van deze tijd.”

IN NEDERLAND VOND DE PRESENTATIE PLAATS OP DONDERDAG 21 DECEMBER OM 14.00U IN HET SINT JANSCENTRUM VAN HET BISDOM DEN BOSCH. 

Bisschop Gerard de Korte heeft namens de NL bisschoppen het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Daarop volgden korte toespraken van Dr H.Tertic, Dr H.Witte en S.Mulder

Op dinsdag 28 oktober 2019. Het C-woord van DE VOLKSKRANT

Eindelijk ziet ook de Volkskrant hoe belangrijk de Amazonesynode was. "De verzachting van de celibaatsregels was de belangrijkste bijvangst van een synode over het klimaat", staat er vandaag in het Commentaar, dat ook spreekt over een "ecologische bekering". Ik hoop dat er meer kranten en RTV-organen zich bekeren. Ze hoeven alleen maar even over de grens te kijken! Jammer dat het "Catacombenpact", dat gesloten werd dankzij bisschop Helder Camara na het laatste concilie door een groot aantal bisschoppen, niet eens genoemd wordt. Na de synode heeft een grote groep bisschoppen dat catacombenpact weer vernieuwd! 

Op woensdag 31 oktober 2019: De NRC maakt het nog bonter.....Mosterd na de maaltijd.

AMAZONE-SYNODE. Laat de R.K.-Kerk dat middeleeuwse reservaat opgeven

Wat de Volkskrant nog een "bijvangst" van de synode noemt - het ruimer mogelijk maken van gehuwde priesters - wordt in de NRC zwaar aangezet. Verder niets - ook niet tijdens de drie weken durende synode - over het klimaat en de kerk van de armen, het hoofdthema van de synode! Niet het gesprek over gehuwde priesters was hoofdthema. Die zijn er alle eeuwen geweest, ook in de kerk van ons land. Niet alleen omdat ze Anglikaans waren van huis uit, maar omdat ze van protestant katholiek geworden waren of omdat ze leefden in een niet-latijnse met Rome verbonden - Byzantijnse - kerk. 

BEIDE ACHTENSWAARDIGE KRANTEN schoten te kort in de berichtgeving over dat wat wel aan de orde was op de Amazone-synode. Volgens velen de belangrijkste katholieke gebeurtenis sinds Vaticaans concilie II van meer dan 50 jaar geleden! Er was in de drie weken durende synode nauwelijks iets te lezen over de hoofdonderwerpen: klimaat, armoede, kansen voor de inheemse bevolking (hun cultuur). Zelfs de rellen die er in Rome waren bleven onvermeld! Hoe kan het nu toch zo zijn dat in zulke sekuliere en uitstekende kranten binnenkerkelijke onderwerpen als celibaat veel aandacht krijgen en echt belangrijke onderwerpen geen? (hvd)

 

JOOD, CHRISTEN, MOSLIM: ALLEMAAL "KINDEREN" VAN ABRAHAM!

“Joods-christelijk” stond er boven de column van Aleid Truijns in de VK van 15 juli. Zij had in dezelfde krant het 5 pagina's grote artikel "Kruistocht tegen goddeloos links” gelezen. Haar conclusie daaruit was dat “joods-christelijk” een codewoord dreigt te worden voor "tegen de Islam”. Alsof joden en christenen aan de ene kant staan en de moslims aan de andere. Ik ben het daar hartgrondig mee eens. We moeten juist  zoeken naar woorden die laten uitkomen dat joden, christenen en moslims tot dezelfde familie behoren. Daarom wordt er nu nogal eens gesproken van:  ”Abrahamitische” godsdiensten, maar een andere woord is even goed. Als het maar de verbondenheid van de drie laat zien. 

PRAAT ER EENS OVER......

 

Ter gelegenheid van Hervormingsdag - 31 oktober - en het Hoogfeest van St.-Willibrord - 7 november - is er door het Rome-Reformatieberaad een Brochure uitgegeven die een handleiding voor gesprek wil zijn over leven en geloof. Het is een bescheiden tekst (op 2 A4-tjes!) en goed leesbaar. Hij begint zo:

Mensen kunnen zichzelf en elkaar gemakkelijk de maat nemen. Doe je het beter dan anderen, wat zeggen mensen eigenlijk over je, en heb je meer (of minder) dan anderen? Die vragen kunnen je gaan beheersen. Om je heen lijken anderen het beter te doen, en jouw leven is nooit helemaal wat je wilt dat het is. Het kan je het gevoel geven dat je tekort schiet en dat je daarom minder waard bent. Het christelijk geloof kan je daarbij op een opmerkelijk idee brengen: je schiet tekort en toch ben je ontzettend veel waard. Deze overtuiging delen we als christenen en dat willen we juist in deze tijd laten horen.
De kerk is de plaats waar wat je waard bent niet afgemeten wordt aan wat je hebt, aan wat je doet of aan wat anderen van je zeggen.

Hoezeer de tijden veranderd zijn kun je al aan de postzegel zien: het Vaticaan gaf een herdenkingszegel uit in 2017. Dat was 500 jaar na het jaar 1517, waarin Maarten Luther het gesprek over kerkvernieuwing begon en op 31 oktober een openbaar debat aankondigde.