OVER INTERNET VERSLAVING

Artikel Kerknet (België) Blijf je GSM de baas!

Korte Geschiedenis van deze website www.spinario.nl Open?....Gaan!, gewijd aan de Christelijke Spiritualiteit. 

Op 4 januari 2015 verscheen de  137ste en laatste Pastorale Nieuwsbrief. Het was een wekelijkse brief, gericht op de parochianen van de St.-Lucasparochie in de Veluwevallei, die er prijs op stelden die te ontvangen. Aan hen en anderen is toen gevraagd of ze geïnteresseerd waren in een digitale Nieuwsbrief die gewijd was aan christelijke spiritualiteit, met de naam: "De Geest krijgen". Bij wijze van experiment is die gestart. Hij zou drie of vier keer per jaar verschijnen. Op Pasen 2016 kwam nummer 8 uit. De praktijd heeft echter geleerd dat "vanwege de actualiteit" het nodig was dat er tussentijds berichten verzonden werden. Dat heeft er toe geleid dat er een website is gekomen die binnen een jaar al meer dan 12.000 maal bezocht werd. Op 15 mei 2017 waren dat er 22.000

Daarom is het goed om te weten dat er geen nieuwsbrieven meer verzonden worden. De site www.spinario.nl informeert u vvoortaan over vele vormen van christelijke spiritualiteit. Ze is meer een informatiecentrum en ontmoetingsplaats dan een forum of studiehuis. Ik hoop dat het een bescheiden hulpmiddel blijft voor christenen, die gesteund willen worden bij het thuis raken in en het genieten van de rijkdommen van de katholieke - christelijke traditie. Gelukkig wordt er in onze tijd heel wat aangeboden en kan er veel over verteld worden.  

Vanzelfsprekend hoop ik dat velen van u het met mij fijn vinden als er gereageerd wordt op wat u leest of ziet op deze site. U kunt er ook iets van uzelf en van elders op laten plaatsen. Eén belangrijke beperking daarbij is: woorden en beelden (foto’s, video’s en muziek e.d.) moeten passen bij een katholiek- christelijke spiritualiteit. De naam “spinario” wil trouwens zeggen dat het best prikkelend en uitdagend mag zijn!

Ik wens ieder van u en van jullie u dat je af en toe iets moois, nieuws, prikkelends, uitdagends en lachwekkends tegenkomt. Moge je steeds het gevoel hebben: "het gaat ergens over".  Als het nergens over gaat in ons leven dan is de dood nabij!!!.  

Henk van Doorn, priester en spirituaal bij het Ariënsinstituut (Seminarie Aartsbisdom)  

Naam van de website: www.spinario.nl

Uitleg van de naam Spinario en de woorden spineus en spina vind je onder de knop  "Vanalleswat"  

Wilt u contact opnemen? Telefoon: 030 2129525

E-mail: spirituaal@spineus.nl

Postadres:  Rechthuys, Vrouwe Justitiaplein 19, 3511 EX Utrecht

 

Over de naam SPINARIO

SPINA is het latijnse woord voor DOORN.

Voor mensen die mijn handel en wandel een beetje kennen wordt snel duidelijk dat ik mijn naam eer aan doe. Het zal ze niet verbazen als ze lezen dat er in de Pastorale Weekbrief van de Lucasparochie iedere week een Stekel stond. Dat had niets met de rubriek in De Volkskrant te maken! Ons familieblad heette SPINA-ZIE. In mijn Emailadres zit het woord SPINeus, dat DOORNachtig betekent. SPINA lijkt me een mooi woord voor deze blogpagina's. In mijn kamer staan Christusdoorns en andere cactussen en een mooi houten stekelvarken. Allemaal toeval, maar toch wel aardig als je je daar wel bij voelt. Ik wil graag stekels verwijderen, hinderlijke en pijnlijke dingen, maar ook graag steken uitdelen en prikkelen. Ik hoop dat er ook iets van doorklinkt in de woorden die geschreven worden, door wie dan ook.

Nog iets over dat beeldje: Spinario is een jongen die een doorn uit zijn voet prutst. uit de eerste eeuw vóór Christus. Kunsthistorici vermoeden dat het hoofd en lichaam apart van elkaar gemaakt zijn. De haren van het hoofd vallen niet naar voren, wat je zou verwachten bij een voorover gebogen zittend figuur. Vermoed wordt dat het hoofd in eerste instantie gemaakt is voor een staand beeld.
Tijdens het WK voetbal in Brazilië ontdekten we dat er in Rome een beeld van SPINA-RIO staat. Die Spinario is te vinden in het Palazzo dei Conservatori. Het is daar geplaatst als onderdeel van een serie bronzen beelden die er door paus Sixtus IV in 1470 werden ondergebracht. Deze bronzen beelden vormden samen het begin van de Capitolijnse musea (musea voor Archeologische vondsten uit de Oudheid). Daarvóór was het beeld te vinden in het Lateraanse paleis.

Henk van Doorn, spirituaal van het Ariënsinstituut, seminarie van het aartsbisdom Utrecht