JAARAGENDA ANNO DOMINI 2019

 DECEMBER

zo 02: Eerste zondag van de Advent

Begin van de Adventsactie: Helpen om te zorgen.

zo 09: Tweede zondag van de Advent

zo 16: Derde zondag van de Advent: Zondag "Gaudete" 

zo 23: Vierde zondag van de Advent

ma 24: Kerstavond en Nachtmis

di 25: Kerstmis: Dageraadsmis en Dagmis

wo 26: St.-Stephanus, de eerste Martelaar (bloedgetuige)

ANNO DOMINI 2019

JANUARI 

di 01: WERERLDVREDEDAG. Wereldvredesdag sinds 1967 (Van oorsprong katholiek)

zo 06: Epifanie (Openbaring des Heren)

zo 13: Doop van de Heer

do 17: Dag van het Jodendom

          Zesde 'Religieuze Nieuwjaarsborrel' ISI Media

vr 18 - vr 25 jan.: Internationale Bidweek om eenheid van de Christenen: Thema: Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen voor 2019. Het thema haakt aan bij het Bijbelgedeelte Deuteronomium 16 vers 11 – 20 en is gekozen door de kerken in Indonesië.

 Actie Kerkbalans 20 jan. - 03 febr.

zo 20: Tweede zondag door het jaar

di 22 - zo 27 jan.: Wereldjongerendagen in Panama. Vier verschillende reizen voor NL jongeren mogelijk. 

za 26: Logiadag in Den Bosch. Over "Armoede"

zo 27: Derde zondag door het jaar

FEBRUARI 

zo 03: Vierde zondag door het jaar

wo 06: Aswoensdag. 19.00u: Asoplegging en Eucharistie. Kathedraal Utrecht

do 07: 17.00u. St.-Catharinakathedraal. Opening tentoonstelling Catharijneconvent: De Münster Domschat

vr 08: 14.00u. Kerk en Overheid. Studiedag KVO in St.-Janscentrum Den Bosch

zo 10: Vijfde zondag door het jaar

          14.30u: 150 jaar Kathedrale Koor Ontvangst. Catharijneconvent

zo 17: Zesde zondag door het jaar

ma 18: Utrecht, St.-Bonifaciushuis. Info Parochiebestuur.  

zo 24: Zevende zondag door het jaar

MAART

zo 03: Achtste zondag door het jaar

wo 06: Aswoensdag: Begin van de veertigdagentijd of VASTEN.

           19.00u: Aswijding en Eucharistie. Ste Catharinakathedraal

VASTENACTIE 2019: 'WATER VERANDERT ALLES' 

do 07: 17.00u. St.-Catharinakathedraal. Opening tentoonstelling Catharijneconvent: De Münster Domschat

zo 17: 19.30u: Utrecht, Jacobikerk, Vespers

vr 22: 18.30u: Zwolle O.L.Vrouwebasiliek: Avond van de Martelaren 2019.

zo 24: 19.30u: Utrecht, Jaconikerk, Vespers 

zo 31: 19.30u: Utrecht, Jacobikerk, Vespers

APRIL

ma 01 - zo 07: Retraite Seminaristen van de bisdommen Groningen - Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht in de Abdij Gerleve Duitsland).

do 04: Sinte Gertrudiskathedraal Utrecht: 19.00u: Bisschop Rowan Williams:  Lezing, gesprek, viering. 

zo 07: EERSTE PASSIEZONDAG

zo 14: GOEDE WEEK.  TWEEDE PASSIEZONDAG. Palmwijding (Palmzondag)    

wo 17: GOEDE WEEK. OLIEWIJDING - CHRISMAMIS (O.L.Vrouwekerk (Apeldoorn)

do 18: GOEDE WEEK. WITTE DONDERDAG: Voetwassing, Eucharistie, Processie en Adoratie

vr 19: GOEDE WEEK. GOEDE VRIJDAG: Lezingen, Grote gebeden, Kruisverering

za 20: STILLE ZATERDAG - PAASWAKE: Ontsteken Paaskaars, Paasjubelzang, lezingen, Halleloejah-zang, doop, Eucharistie

zo 21: PASEN. 

zo 28: BELOKEN PASEN (tweede zondag van Pasen)

MEI

za 04: Landelijke Dodenherdenking

zo 05: Derde zondag van Pasen

za 11: Ontmoetingsdag Ariënskring Utrecht

zo 12: Vierde zondag van Pasen

zo 12: Landelijke Wereldgebedsdag om priester en kloosterroepingen 

zo 19: Vijfde zondag van Pasen: Zondag van de Oosterse Kerken

zo 26: Zesde zondag van Pasen

do 30: 's Heren Hemelvaart (Hoogfeest)

vr 31: Begin Pinksternoveen

JUNI

zo 02: Zevende zondag van Pasen 

Week van de Nederlandse missionarissen (02 - 09 juni): "Geloven in de ander. Een wereldwijde missie". 

STADSDAG UTRECHT (1122)

zo 09: PINKSTEREN: achtste zondag van Pasen. Einde van de Paastijd

zo 16: Zondag na Pinksteren: H.Drievuldigheid

do 20: Wereldvluchtelingendag

vr 21 - zo 23 juni: Kerkennacht 

Eeuwfeest Vrouwen van Bethanië

zo 23: Twaalfde zondag door het jaar - Sakramentsdag. 14.00u: Sacramentsprocessie vanuit klooster "Cenakel" in Utrecht - Zuilen

zo 30: Dertiende zondag door het jaar

JULI

vr 05 juli: 19.30u St.-Monicakapel. Oude Gracht Avondgebed Sant'Egidio

zo 07: Veertiende zondag door het jaar

zo 14: Vijftiende zondag door het jaar

zo 21: Zestiende zondag door het jaar

zo 28: Zeventiende zondag door het jaar 

AUGUSTUS 

zo 04: Achttiende zondag door het jaar

zo 11: Negentiende zondag door het jaar

zo 18: Twintigste zondag door het jaar

zo 25: Eenentwintigste zondag door het jaar

SEPTEMBER

zo 01: Tweeentwintigste zondag door het jaar

do  05: 19.30u St.-Monicakapel. Oude Gracht Avondgebed Sant'Egidio

 zo 08: Driëentwintigste zondag door het jaar

zo 15: Vierentwintigste zondag door het jaar

VREDESWEEK zo 15 - zo 22 september.

za 21: Dag van de vrede. Opening Vergadering V.N.in New York (sinds 1981)

za 21: Walk of Peauce 2019 in Almere. Start om 12.00u. Stadhuis Almere

zo 22: Vijfentwintigste zondag door het jaar

zo 29: Zesentwintigste zondag door het jaar

OKTOBER 

za 05: GroeneKerkdag 2019 in Zwolle. Dominicanenklooster. www.groenekerken.nl

zo 06: Zevenentwintigste zondag door het jaar

zo 13: Achtentwintigste zondag door het jaar

zo 20: Negenentwintigste zondag door het jaar

vr 25 - 26 jan. 2020: Museum Catharijneconvent: North - South (middeleeuwse kunst uit Noord: Noorwegen en Zuid: Spanje (Catalonië) 

WERELDMISSIEDAG

zo 27: Dertigste zondag door het jaar

NOVEMBER 

vr 01: Allerheiligen

za 02: Allerzielen

zo 03: Eenendertigste zondag door het jaar

do 07: SINT WILLIBRORD, patroon van Nederland 

WILLIBRORDZONDAG: dag van de oecumene in Nederland

zo 10: Tweeendertigste zondag door het jaar

ma 11: SINT MAARTEN, patroon van de stad Utrecht

zo 17: Drieendertigste zondag door het jaar

wo 27: Red Wednesday. Bidden voor kerken en christenen in nood: Vrijheid van Godsdienst

zo 24: CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL. Vierendertigste zondag door het jaar.

EINDE VAN HET KERKELIJK JAAR

 

DECEMBER