JAARAGENDA ANNO DOMINI 2020

 

ANNO DOMINI 2019

DECEMBER

zo 01: Eerste zondag van de Advent

Begin van de Adventsactie: Helpen om te zorgen.

Aartsbisdom Utrecht. Begin van het jaar van de Eucharistie

vr 06: St.-Nicolaas, bisschop

zo 08: Tweede zondag van de Advent

zo 15: Derde zondag van de Advent: Zondag "Gaudete" 

zo 22: Vierde zondag van de Advent

di 24: Kerstavond en Nachtmis

wo 25: Kerstmis: Dageraadsmis en Dagmis

do 26: St.-Stephanus, de eerste Martelaar (bloedgetuige)

di 31: St.-Silvester, Oudjaar

ANNO DOMINI 2020

JANUARI 

wo 01: WERERLDVREDEDAG. Wereldvredesdag (sinds 1967 Van oorsprong katholiek)

zo 05: ma 06:

ma 06: Epifanie (Openbaring des Heren)

zo 12: Doop van de Heer

vr 17: Dag van het Jodendom

za 18 - za 25 jan.: Internationale Bidweek om eenheid van de Christenen:

Thema: "Buitengewoon", gemaakt door de kerken op Malta

zo 19: Tweede zondag door het jaar

 Actie Kerkbalans 

zo 26: Derde zondag door het jaar

 FEBRUARI 

zo 02: Presentatie van de Heer - Maria LIchtmis (Vierde zondag door het jaar)

zo 09: Vijfde zondag door het jaar

zo 16: Zesde zondag door het jaar -

zo 23: Zevende zondag door het jaar.

Vastenavond / Karnaval

wo 26: Aswoensdag. Begin Bisschoppelijke Vastenactie tot 12 april

Asoplegging en Eucharistie. 

MAART

zo 01 maart: 1ste zondag van de vasten

vr 22: 18.30u: Zwolle O.L.Vrouwebasiliek: Avond van de Martelaren 2019.

zo 08: 2de zondag van de vasten

zo 15: 3de zondag van de vasten

zo 22: 4de zondagvan de vasten

zo 29: 5de zondag van de vasten

APRIL

zo 05: Palmzondag van het Lijden van de Heer - Begin van de GOEDE WEEK

wo 08: Chrismawijding (O.L.Vrouwekerk. Apeldoorn

do 09: Witte Donderdag

vr 10: Goede Vrijdag

za 11: Stille Zaterdag - Nachtelijke Paaswake

zo 12: Pasen - Verrijzenis des Heren

zo 19: 2de zondag van Pasen - Beloken Pasen

zo 26: 3de zondag van Pasen

MEI

zo 03: 4de zondag van Pasen

zo 10: 5de zondag van Pasen

zo 17: 6de zondag van Pasen

do 21: 's Heren Hemelvaart - Begin Pinksternoveen

zo 24 - 31: Pinksteractie / Week Nederlandse missionarissen

 

zo 31: Vijftigste dag van Pasen - Pinksteren - Wekenfeest

 

 

MEI

za 04: Landelijke Dodenherdenking

zo 05: Derde zondag van Pasen

za 11: Ontmoetingsdag Ariënskring Utrecht

zo 12: Vierde zondag van Pasen

zo 12: Landelijke Wereldgebedsdag om priester en kloosterroepingen 

zo 19: Vijfde zondag van Pasen: Zondag van de Oosterse Kerken

zo 26: Zesde zondag van Pasen

do 30: 's Heren Hemelvaart (Hoogfeest)

vr 31: Begin Pinksternoveen

JUNI

zo 02: Zevende zondag van Pasen 

Week van de Nederlandse missionarissen (02 - 09 juni): "Geloven in de ander. Een wereldwijde missie". 

STADSDAG UTRECHT (1122)

zo 09: PINKSTEREN: achtste zondag van Pasen. Einde van de Paastijd

zo 16: Zondag na Pinksteren: H.Drievuldigheid

do 20: Wereldvluchtelingendag

vr 21 - zo 23 juni: Kerkennacht 

Eeuwfeest Vrouwen van Bethanië

zo 23: Twaalfde zondag door het jaar - Sakramentsdag. 14.00u: Sacramentsprocessie vanuit klooster "Cenakel" in Utrecht - Zuilen

zo 30: Dertiende zondag door het jaar

JULI

vr 05 juli: 19.30u St.-Monicakapel. Oude Gracht Avondgebed Sant'Egidio

zo 07: Veertiende zondag door het jaar

zo 14: Vijftiende zondag door het jaar

zo 21: Zestiende zondag door het jaar

zo 28: Zeventiende zondag door het jaar 

AUGUSTUS 

zo 04: Achttiende zondag door het jaar

zo 11: Negentiende zondag door het jaar

zo 18: Twintigste zondag door het jaar

zo 25: Eenentwintigste zondag door het jaar

SEPTEMBER

zo 01: Tweeentwintigste zondag door het jaar

do  05: 19.30u St.-Monicakapel. Oude Gracht Avondgebed Sant'Egidio

 zo 08: Driëentwintigste zondag door het jaar

zo 15: Vierentwintigste zondag door het jaar

VREDESWEEK zo 15 - zo 22 september.

za 21: Dag van de vrede. Opening Vergadering V.N.in New York (sinds 1981)

za 21: Walk of Peauce 2019 in Almere. Start om 12.00u. Stadhuis Almere

zo 22: Vijfentwintigste zondag door het jaar

zo 29: Zesentwintigste zondag door het jaar

OKTOBER 

za 05: GroeneKerkdag 2019 in Zwolle. Dominicanenklooster. www.groenekerken.nl

zo 06: Zevenentwintigste zondag door het jaar

zo 13: Achtentwintigste zondag door het jaar

zo 20: Negenentwintigste zondag door het jaar

vr 25 - 26 jan. 2020: Museum Catharijneconvent: North - South (middeleeuwse kunst uit Noord: Noorwegen en Zuid: Spanje (Catalonië) 

WERELDMISSIEDAG

zo 27: Dertigste zondag door het jaar

NOVEMBER 

vr 01: Allerheiligen

za 02: Allerzielen

zo 03: Eenendertigste zondag door het jaar

do 07: SINT WILLIBRORD, patroon van Nederland 

WILLIBRORDZONDAG: dag van de oecumene in Nederland

zo 10: Tweeendertigste zondag door het jaar

ma 11: SINT MAARTEN, patroon van de stad Utrecht

zo 17: Drieendertigste zondag door het jaar

wo 27: Red Wednesday. Bidden voor kerken en christenen in nood: Vrijheid van Godsdienst

zo 24: CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL. Vierendertigste zondag door het jaar.

EINDE VAN HET KERKELIJK JAAR

 

DECEMBER