JAARAGENDA ANNO DOMINI 2021

JANUARI ANNUS DOMINI 2021 - zalig nieuwjaar!

vr 01: Wereldvredesdag (sinds 1 januari 1967) 

zo 03: zie 6 jan.

wo 06: HOOGFEEST VAN EPIFANIE (de Openbaring des Heren)  of 01 jan.

zo 10: Doop van de Heer. Doop van de Heer. Einde van de Kersttijd

zo 17: Tweede zondag door het jaar. 

zo 17: Dag van het Jodendom

ma 18: Begin van de Bidweek om eenheid va de christenen

vr 22: Bidweek om eenheid. Utrecht, Geertekerk. 15.30u: Oecumenelezing.

zo 24: Derde zondag door het jaar

Ma 25: Einde Bidweek. Bekering van de H.Paulus

zo 31: Vierde zondag door het jaar

 

 

 

 JANUARI ANNUS DOMINI 2020 - zalig nieuwjaar!

wo 01: Octaafdag van Kerstmis. Wereldvredesdag (sinds 1 januari 1967)

zo 05: HOOGFEEST VAN EPIFANIE (de Openbaring des Heren)

za 11: Studiedag Grand Hotel. Over de "Vertoeristisering" van Europa. Grand Hotel Europa.

zo 12: Doop van de Heer

vr 17: Dag van het Jodendom

vr 17: Begin van de Bidweek om eenheid. Utrecht, Geertekerk. 15.30u: Oecumenelezing.

zo 19: Tweede zondag door het jaar

za 25: Einde Bidweek. Bekering van de H.Paulus

zo 26: Derde zondag door het jaar

FEBRUARI

zo 02: Opdracht van Jezus - Maria Lichtmis. 40ste en laatste dag na Kerstmis. 

ma 06: Epifanie (Openbaring des Heren)

zo 12: Doop van de Heer

vr 17: Dag van het Jodendom

za 18 - za 25 jan.: Internationale Bidweek om eenheid van de Christenen:

Thema: "Buitengewoon", gemaakt door de kerken op Malta

zo 19: Tweede zondag door het jaar

 Actie Kerkbalans 

zo 26: Derde zondag door het jaar

 Vastenavond / Karnaval

wo 26: Aswoensdag. BISSCHOPPELIJKE VASTENACTIE.T ot 12 april

Asoplegging en Eucharistie. 

MAART

zo 01 maart: 1ste zondag van de vasten

vr 22: 18.30u: Zwolle O.L.Vrouwebasiliek: Avond van de Martelaren 2019.

zo 08: 2de zondag van de vasten

zo 15: 3de zondag van de vasten

zo 22: 4de zondagvan de vasten

zo 29: 5de zondag van de vasten

APRIL

zo 05: Palmzondag van het Lijden van de Heer - Begin van de GOEDE WEEK afgelast

wo 08: Chrismawijding (O.L.Vrouwekerk. Apeldoorn) afgelast

do 09: Paastriduum: Witte Donderdag afgelast

vr 10: Paastriduum: Goede Vrijdag afgelast

za 11: Paastriduum: Stille Zaterdag - Nachtelijke Paaswake afgelast

zo 12: Pasen - Verrijzenis des Heren

zo 19: 2de zondag van Pasen - Beloken Pasen

zo 26: 3de zondag van Pasen

MEI

zo 03: 4de zondag van Pasen - Roepingenzondag

di 04: Landelijke Dodenherdenking

za 09 mei: 's Hertogenbosch: Inspiratiedag Week Nederlandse Missionarissen

zo 10: 5de zondag van Pasen. Zondag van de Oosterse Kerken. Thema: "WEG NAAR HET LICHT"

za 16: Ontmoetingsdag Ariënskring Utrecht?

za 16 tot 24 mei mondiale ‘LAUDAT SI - WEEK’ Klimaat encycliek 5 jaar oud!

zo 17: 6de zondag van Pasen

do 21: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer

Begin van de Pinksternoveen

zo 24: 7de zondag van Pasen

zo 24 - 31: Pinksteractie / Week Nederlandse missionarissen

 zo 31: Vijftigste dag van Pasen - Pinksteren - Wekenfeest

JUNI

di 02. Stadsdag Utrecht

za 06: 11.00u. Ste Catharijne-kathedraal. Priesterwijding Gauthierde Bekker

zo 07: Hoogfeest H.Dreëenheid

do 11: Sacramentsdag (waar de viering op deze dag gehandhaafd is) 

vr 12: Tilburg Uniiversity: Promotie Gied ten Berge: "Pelgrimeren met een missie

zo 14: Hoogfeest H.Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus

do 18: 19.00u? Evensong in Sinte Catharinakathedraal

vr 19: Hoogfeest H.Hart van Jezus

za 20: Wereldvluchtelingendag

zo 20: 12de zondag door het jaar

zo 27: 13de zondag door het jaar

ma 28: Hoogfeest St.Petrus en St.Paulus

JULI

zo 05: 14de zondag door het jaar

zo 12: 15de zondag door het jaar

zo 19: 16de zondag door het jaar

zo 26: 17de zondag door het jaar

AUGUSTUS

zo 02: 18de zondag door het jaar

do 06: Feest Gedaanteverandering van de Heer

zo 09: 19de zondag door het jaar

za 15: Hoogfeest O.L.Vrouw Tenhemelopneming

zo 16: 20ste zondag door het jaar

za 22: Kerkwijding kathedraal Ste Catharina en St.Willibrord te Utrecht

zo 23: 21ste zondag door het jaar

zo 30: 22ste zondag door het jaar: MIVA-ZONDAG

SEPTEMBER

zo 06: 23ste zondag door het jaar

za 12: Nationale Orgeldag. Opening  Ste Catharijnekathedraal. 10.30u beide orgels

zo 13: 24ste zondag door het jaar

zo 20: 25ste zondag door het jaar 

ma 21: Begin van de VREDESWEEK

zo 27: 26ste zondag door het jaar: VREDESZONDAG

OKTOBER

zo 04: 27ste zondag door het jaar. WERELDMISSIEDAG VOOR DE KINDEREN

AFSLUITING K LIMAAT MAAND SEPTEMBER: 5 JAAR LAUDATO SI. Op veel plaatsen wordt een boom  geplant ter herinnerin

zo 11: 28ste zondag door het jaar: WELKOM IN DE KERK (Kerkproeverij)

zo 18: 29ste zondag door het jaar: WERELDMISSIEDAG

zo 25: 30ste zondag door het jaar

NOVEMBER

zo 01: Allerheiligen

ma 02: Allerzielen

wo  04: Dankdag voor Gewas en Arbeid Een dankdag. Quatertemperdag  . 

za 07: Hoogfeest St.Willibrord, patroon van Nederland. OecumeneZondag

zo 08: 32ste zondag door het jaar. WILLIBRORDZONDAG - Oecumenezondag

ma 09: Kerkwijding van de kathedraal van Rome.  St.Jan van Lateren

wo 11: Feest St.Martinus, patroon van Utrecht

zo 15: 33ste zondag door het jaar

zo 22: Hoogfeest. Christus, koning van het heelal

wo 25: Feest Ste Catharina van Alexandrië, Co-patrones van de kathedraal van Utrecht

wo 25: Redwednesday: Dag van de vervolgde christenen

zo 29: BEGIN ADVENTSACTE: DELEN SMAAKT NAAR MEER

 

 

JAARAGENDA A.D.2021

 JANUARI ANNUS DOMINI 2021 - ZALIG NIEUWJAAR (nog in opbouw)

vr 01: Octaafdag van Kerstmis. Wereldvredesdag (sinds 1 januari 1967)

za 02:

zo 03

zo 05: HOOGFEEST VAN EPIFANIE (de Openbaring des Heren)

zo 12: Doop van de Heer

vr 17: Dag van het Jodendom

vr 17: Begin van de Bidweek om eenheid. Utrecht, Geertekerk. 15.30u: Oecumenelezing.

zo 19: Tweede zondag door het jaar

za 25: Einde Bidweek. Bekering van de H.Paulus

zo 26: Derde zondag door het jaar

 

FEBRUARI

zo 02: Opdracht van Jezus - Maria Lichtmis. 40ste en laatste dag na Kerstmis. 

ma 06: Epifanie (Openbaring des Heren)

zo 12: Doop van de Heer

vr 17: Dag van het Jodendom

za 18 - za 25 jan.: Internationale Bidweek om eenheid van de Christenen:

Thema: "Buitengewoon", gemaakt door de kerken op Malta

zo 19: Tweede zondag door het jaar

 Actie Kerkbalans 

zo 26: Derde zondag door het jaar

 Vastenavond / Karnaval

wo 26: Aswoensdag. BISSCHOPPELIJKE VASTENACTIE.T ot 12 april

Asoplegging en Eucharistie. 

MAART

zo 01 maart: 1ste zondag van de vasten

vr 22: 18.30u: Zwolle O.L.Vrouwebasiliek: Avond van de Martelaren 

do 25 - 27: Pelgrimstocht Vastenactie 2021

zo 08: 2de zondag van de vasten

zo 15: 3de zondag van de vasten

zo 22: 4de zondagvan de vasten

zo 29: 5de zondag van de vasten

APRIL

zo 05: Palmzondag van het Lijden van de Heer - Begin van de GOEDE WEEK afgelast

wo 08: Chrismawijding (O.L.Vrouwekerk. Apeldoorn) afgelast

do 09: Paastriduum: Witte Donderdag afgelast

vr 10: Paastriduum: Goede Vrijdag afgelast

za 11: Paastriduum: Stille Zaterdag - Nachtelijke Paaswake afgelast

zo 12: Pasen - Verrijzenis des Heren

zo 19: 2de zondag van Pasen - Beloken Pasen

zo 26: 3de zondag van Pasen

MEI

zo 03: 4de zondag van Pasen - Roepingenzondag

di 04: Landelijke Dodenherdenking

za 09 mei: 's Hertogenbosch: Inspiratiedag Week Nederlandse Missionarissen

zo 10: 5de zondag van Pasen. Zondag van de Oosterse Kerken. Thema: "WEG NAAR HET LICHT"

za 16: Ontmoetingsdag Ariënskring Utrecht?

za 16 tot 24 mei mondiale ‘LAUDAT SI - WEEK’ Klimaat encycliek 5 jaar oud!

zo 17: 6de zondag van Pasen

do 21: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer

Begin van de Pinksternoveen

zo 24: 7de zondag van Pasen

zo 24 - 31: Pinksteractie / Week Nederlandse missionarissen

 zo 31: Vijftigste dag van Pasen - Pinksteren - Wekenfeest

JUNI

di 02. Stadsdag Utrecht

za 06: 11.00u. Ste Catharijne-kathedraal. Priesterwijding Gauthierde Bekker

zo 07: Hoogfeest H.Dreëenheid

do 11: Sacramentsdag (waar de viering op deze dag gehandhaafd is) 

vr 12: Tilburg Uniiversity: Promotie Gied ten Berge: "Pelgrimeren met een missie

zo 14: Hoogfeest H.Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus

do 18: 19.00u? Evensong in Sinte Catharinakathedraal

vr 19: Hoogfeest H.Hart van Jezus

za 20: Wereldvluchtelingendag

zo 20: 12de zondag door het jaar

zo 27: 13de zondag door het jaar

ma 28: Hoogfeest St.Petrus en St.Paulus

JULI

zo 05: 14de zondag door het jaar

zo 12: 15de zondag door het jaar

zo 19: 16de zondag door het jaar

zo 26: 17de zondag door het jaar

AUGUSTUS

zo 02: 18de zondag door het jaar

do 06: Feest Gedaanteverandering van de Heer

zo 09: 19de zondag door het jaar

za 15: Hoogfeest O.L.Vrouw Tenhemelopneming

zo 16: 20ste zondag door het jaar

za 22: Kerkwijding kathedraal Ste Catharina en St.Willibrord te Utrecht

zo 23: 21ste zondag door het jaar

zo 23: M.I.V.A.zondag. Missie VerkeersMiddelen Actie

zo 30: 22ste zondag door het jaar: MIVA-ZONDAG

SEPTEMBER

zo 06: 23ste zondag door het jaar

za 12: Nationale Orgeldag. Opening  Ste Catharijnekathedraal. 10.30u beide orgels

zo 13: 24ste zondag door het jaar

zo 20: 25ste zondag door het jaar 

ma 21: Begin van de VREDESWEEK

zo 27: 26ste zondag door het jaar: VREDESZONDAG

Zo 27: katholieke Kerk viert de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. 

OKTOBER

zo 04: 27ste zondag door het jaar. WERELDMISSIEDAG VOOR DE KINDEREN

zo 11: 28ste zondag door het jaar: WELKOM IN DE KERK (Kerkproeverij)

zo 18: 29ste zondag door het jaar: WERELDMISSIEDAG

zo 25: 30ste zondag door het jaar

NOVEMBER

zo 01: Allerheiligen

ma 02: Allerzielen

wo  04: Dankdag voor Gewas en Arbeid Een dankdag. Quatertemperdag  . 

za 07: Hoogfeest St.Willibrord, patroon van Nederland.

zo 08: 32ste zondag door het jaar. WILLIBRORDZONDAG - Oecumenezondag

ma 09: Kerkwijding van de kathedraal van Rome.  St.Jan van Lateren

wo 11: Feest St.Martinus, patroon van Utrecht

zo 15: 33ste zondag door het jaar

zo 22: Hoogfeest. Christus, koning van het heelal

wo 25: Feest Ste Catharina van Alexandrië, Co-patrones van de kathedraal van Utrecht

zo 29: BEGIN ADVENTSACTE

 

Biddag voor Gewas en Arbeid. Datum: woensdag 11 maart 2020. De Biddag voor Gewas en Arbeid wordt iedere tweede woensdag van maart gehouden. In 2020 is dat op woensdag 11 maart. Protestanten komen s morgens en s avonds bij elkaar en bidden tot God voor het welslagen van de oogst en het werk. Ook zijn er veel kerkgemeenten die de zondag erna een speciale gebedsdienst houden.

Dankdag voor Gewas en Arbeid. Datum: woensdag 4 november 2020. De Dankdag voor Gewas en Arbeid wordt iedere eerste woensdag van november gehouden. In 2020 is dat op woensdag 4 november. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen. Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen.

 

 

 JANUARI ANNUS DOMINI 2020 - zalig nieuwjaar! (na Pasen nog in opbouw)

wo 01: Octaafdag van Kerstmis. Wereldvredesdag (sinds 1 januari 1967)

 

zo 05: HOOGFEEST VAN EPIFANIE (de Openbaring des Heren)

za 11: Studiedag Grand Hotel. Over de "Vertoeristisering" van Europa. Grand Hotel Europa.

zo 12: Doop van de Heer

vr 17: Dag van het Jodendom

vr 17: Begin van de Bidweek om eenheid. Utrecht, Geertekerk. 15.30u: Oecumenelezing.

zo 19: Tweede zondag door het jaar

za 25: Einde Bidweek. Bekering van de H.Paulus

zo 26: Derde zondag door het jaar

FEBRUARI

zo 02: Opdracht van Jezus - Maria Lichtmis. 40ste en laatste dag na Kerstmis. 

ma 06: Epifanie (Openbaring des Heren)

zo 12: Doop van de Heer

vr 17: Dag van het Jodendom

za 18 - za 25 jan.: Internationale Bidweek om eenheid van de Christenen:

Thema: "Buitengewoon", gemaakt door de kerken op Malta

zo 19: Tweede zondag door het jaar

 Actie Kerkbalans 

zo 26: Derde zondag door het jaar

 Vastenavond / Karnaval

wo 26: Aswoensdag. BISSCHOPPELIJKE VASTENACTIE.T ot 12 april

Asoplegging en Eucharistie. 

MAART

zo 01 maart: 1ste zondag van de vasten

vr 22: 18.30u: Zwolle O.L.Vrouwebasiliek: Avond van de Martelaren 2019.

zo 08: 2de zondag van de vasten

zo 15: 3de zondag van de vasten

zo 22: 4de zondagvan de vasten

zo 29: 5de zondag van de vasten

APRIL

zo 05: Palmzondag van het Lijden van de Heer - Begin van de GOEDE WEEK afgelast

wo 08: Chrismawijding (O.L.Vrouwekerk. Apeldoorn) afgelast

do 09: Paastriduum: Witte Donderdag afgelast

vr 10: Paastriduum: Goede Vrijdag afgelast

za 11: Paastriduum: Stille Zaterdag - Nachtelijke Paaswake afgelast

zo 12: Pasen - Verrijzenis des Heren

zo 19: 2de zondag van Pasen - Beloken Pasen

zo 26: 3de zondag van Pasen

MEI

zo 03: 4de zondag van Pasen - Roepingenzondag

di 04: Landelijke Dodenherdenking

za 09 mei: 's Hertogenbosch: Inspiratiedag Week Nederlandse Missionarissen

zo 10: 5de zondag van Pasen. Zondag van de Oosterse Kerken. Thema: "WEG NAAR HET LICHT"

za 16: Ontmoetingsdag Ariënskring Utrecht?

za 16 tot 24 mei mondiale ‘LAUDAT SI - WEEK’ Klimaat encycliek 5 jaar oud!

zo 17: 6de zondag van Pasen

do 21: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer

Begin van de Pinksternoveen

zo 24: 7de zondag van Pasen

zo 24 - 31: Pinksteractie / Week Nederlandse missionarissen

 zo 31: Vijftigste dag van Pasen - Pinksteren - Wekenfeest

JUNI

di 02. Stadsdag Utrecht

za 06: 11.00u. Ste Catharijne-kathedraal. Priesterwijding Gauthierde Bekker

zo 07: Hoogfeest H.Dreëenheid

do 11: Sacramentsdag (waar de viering op deze dag gehandhaafd is) 

vr 12: Tilburg Uniiversity: Promotie Gied ten Berge: "Pelgrimeren met een missie

zo 14: Hoogfeest H.Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus

do 18: 19.00u? Evensong in Sinte Catharinakathedraal

vr 19: Hoogfeest H.Hart van Jezus

za 20: Wereldvluchtelingendag

zo 20: 12de zondag door het jaar

zo 27: 13de zondag door het jaar

ma 28: Hoogfeest St.Petrus en St.Paulus

JULI

zo 05: 14de zondag door het jaar

zo 12: 15de zondag door het jaar

zo 19: 16de zondag door het jaar

zo 26: 17de zondag door het jaar

AUGUSTUS

zo 02: 18de zondag door het jaar

do 06: Feest Gedaanteverandering van de Heer

zo 09: 19de zondag door het jaar

za 15: Hoogfeest O.L.Vrouw Tenhemelopneming

zo 16: 20ste zondag door het jaar

za 22: Kerkwijding kathedraal Ste Catharina en St.Willibrord te Utrecht

zo 23: 21ste zondag door het jaar

zo 23: M.I.V.A.zondag. Missie VerkeersMiddelen Actie

zo 30: 22ste zondag door het jaar: MIVA-ZONDAG

SEPTEMBER

zo 06: 23ste zondag door het jaar

za 12: Nationale Orgeldag. Opening  Ste Catharijnekathedraal. 10.30u beide orgels

zo 13: 24ste zondag door het jaar

zo 20: 25ste zondag door het jaar 

ma 21: Begin van de VREDESWEEK

zo 27: 26ste zondag door het jaar: VREDESZONDAG

OKTOBER

zo 04: 27ste zondag door het jaar. WERELDMISSIEDAG VOOR DE KINDEREN

zo 11: 28ste zondag door het jaar: WELKOM IN DE KERK (Kerkproeverij)

zo 18: 29ste zondag door het jaar: WERELDMISSIEDAG

zo 25: 30ste zondag door het jaar

NOVEMBER

zo 01: Allerheiligen

ma 02: Allerzielen

wo  04: Dankdag voor Gewas en Arbeid Een dankdag. Quatertemperdag  . 

za 07: Hoogfeest St.Willibrord, patroon van Nederland.

zo 08: 32ste zondag door het jaar. WILLIBRORDZONDAG - Oecumenezondag

ma 09: Kerkwijding van de kathedraal van Rome.  St.Jan van Lateren

wo 11: Feest St.Martinus, patroon van Utrecht

zo 15: 33ste zondag door het jaar

zo 22: Hoogfeest. Christus, koning van het heelal

wo 25: Feest Ste Catharina van Alexandrië, Co-patrones van de kathedraal van Utrecht

zo 29: BEGIN ADVENTSACTE

 

Biddag voor Gewas en Arbeid. Datum: woensdag 11 maart 2020. De Biddag voor Gewas en Arbeid wordt iedere tweede woensdag van maart gehouden. In 2020 is dat op woensdag 11 maart. Protestanten komen s morgens en s avonds bij elkaar en bidden tot God voor het welslagen van de oogst en het werk. Ook zijn er veel kerkgemeenten die de zondag erna een speciale gebedsdienst houden.

Dankdag voor Gewas en Arbeid. Datum: woensdag 4 november 2020. De Dankdag voor Gewas en Arbeid wordt iedere eerste woensdag van november gehouden. In 2020 is dat op woensdag 4 november. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen. Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen.

 

 

 

 

 

 

 JANUARI ANNUS DOMINI 2020 - zalig nieuwjaar! (na Pasen nog in opbouw)

wo 01: Octaafdag van Kerstmis. Wereldvredesdag (sinds 1 januari 1967)

 

zo 05: HOOGFEEST VAN EPIFANIE (de Openbaring des Heren)

za 11: Studiedag Grand Hotel. Over de "Vertoeristisering" van Europa. Grand Hotel Europa.

zo 12: Doop van de Heer

vr 17: Dag van het Jodendom

vr 17: Begin van de Bidweek om eenheid. Utrecht, Geertekerk. 15.30u: Oecumenelezing.

zo 19: Tweede zondag door het jaar

za 25: Einde Bidweek. Bekering van de H.Paulus

zo 26: Derde zondag door het jaar

FEBRUARI

zo 02: Opdracht van Jezus - Maria Lichtmis. 40ste en laatste dag na Kerstmis. 

ma 06: Epifanie (Openbaring des Heren)

zo 12: Doop van de Heer

vr 17: Dag van het Jodendom

za 18 - za 25 jan.: Internationale Bidweek om eenheid van de Christenen:

Thema: "Buitengewoon", gemaakt door de kerken op Malta

zo 19: Tweede zondag door het jaar

 Actie Kerkbalans 

zo 26: Derde zondag door het jaar

 Vastenavond / Karnaval

wo 26: Aswoensdag. BISSCHOPPELIJKE VASTENACTIE.T ot 12 april

Asoplegging en Eucharistie. 

MAART

zo 01 maart: 1ste zondag van de vasten

vr 22: 18.30u: Zwolle O.L.Vrouwebasiliek: Avond van de Martelaren 2019.

zo 08: 2de zondag van de vasten

zo 15: 3de zondag van de vasten

zo 22: 4de zondagvan de vasten

zo 29: 5de zondag van de vasten

APRIL

zo 05: Palmzondag van het Lijden van de Heer - Begin van de GOEDE WEEK afgelast

wo 08: Chrismawijding (O.L.Vrouwekerk. Apeldoorn) afgelast

do 09: Paastriduum: Witte Donderdag afgelast

vr 10: Paastriduum: Goede Vrijdag afgelast

za 11: Paastriduum: Stille Zaterdag - Nachtelijke Paaswake afgelast

zo 12: Pasen - Verrijzenis des Heren

zo 19: 2de zondag van Pasen - Beloken Pasen

zo 26: 3de zondag van Pasen

MEI

zo 03: 4de zondag van Pasen - Roepingenzondag

di 04: Landelijke Dodenherdenking

za 09 mei: 's Hertogenbosch: Inspiratiedag Week Nederlandse Missionarissen

zo 10: 5de zondag van Pasen. Zondag van de Oosterse Kerken. Thema: "WEG NAAR HET LICHT"

za 16: Ontmoetingsdag Ariënskring Utrecht?

za 16 tot 24 mei mondiale ‘LAUDAT SI - WEEK’ Klimaat encycliek 5 jaar oud!

zo 17: 6de zondag van Pasen

do 21: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer

Begin van de Pinksternoveen

zo 24: 7de zondag van Pasen

zo 24 - 31: Pinksteractie / Week Nederlandse missionarissen

 zo 31: Vijftigste dag van Pasen - Pinksteren - Wekenfeest

JUNI

di 02. Stadsdag Utrecht

za 06: 11.00u. Ste Catharijne-kathedraal. Priesterwijding Gauthierde Bekker

zo 07: Hoogfeest H.Dreëenheid

do 11: Sacramentsdag (waar de viering op deze dag gehandhaafd is) 

vr 12: Tilburg Uniiversity: Promotie Gied ten Berge: "Pelgrimeren met een missie

zo 14: Hoogfeest H.Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus

do 18: 19.00u? Evensong in Sinte Catharinakathedraal

vr 19: Hoogfeest H.Hart van Jezus

za 20: Wereldvluchtelingendag

zo 20: 12de zondag door het jaar

zo 27: 13de zondag door het jaar

ma 28: Hoogfeest St.Petrus en St.Paulus

JULI

zo 05: 14de zondag door het jaar

zo 12: 15de zondag door het jaar

zo 19: 16de zondag door het jaar

zo 26: 17de zondag door het jaar

AUGUSTUS

zo 02: 18de zondag door het jaar

do 06: Feest Gedaanteverandering van de Heer

zo 09: 19de zondag door het jaar

za 15: Hoogfeest O.L.Vrouw Tenhemelopneming

zo 16: 20ste zondag door het jaar

za 22: Kerkwijding kathedraal Ste Catharina en St.Willibrord te Utrecht

zo 23: 21ste zondag door het jaar

zo 23: M.I.V.A.zondag. Missie VerkeersMiddelen Actie

zo 30: 22ste zondag door het jaar: MIVA-ZONDAG

SEPTEMBER

zo 06: 23ste zondag door het jaar

za 12: Nationale Orgeldag. Opening  Ste Catharijnekathedraal. 10.30u beide orgels

zo 13: 24ste zondag door het jaar

zo 20: 25ste zondag door het jaar 

ma 21: Begin van de VREDESWEEK

zo 27: 26ste zondag door het jaar: VREDESZONDAG

OKTOBER

zo 04: 27ste zondag door het jaar. WERELDMISSIEDAG VOOR DE KINDEREN

zo 11: 28ste zondag door het jaar: WELKOM IN DE KERK (Kerkproeverij)

zo 18: 29ste zondag door het jaar: WERELDMISSIEDAG

zo 25: 30ste zondag door het jaar

NOVEMBER

zo 01: Allerheiligen

ma 02: Allerzielen

wo  04: Dankdag voor Gewas en Arbeid Een dankdag. Quatertemperdag  . 

za 07: Hoogfeest St.Willibrord, patroon van Nederland.

zo 08: 32ste zondag door het jaar. WILLIBRORDZONDAG - Oecumenezondag

ma 09: Kerkwijding van de kathedraal van Rome.  St.Jan van Lateren

wo 11: Feest St.Martinus, patroon van Utrecht

zo 15: 33ste zondag door het jaar

zo 22: Hoogfeest. Christus, koning van het heelal

wo 25: Feest Ste Catharina van Alexandrië, Co-patrones van de kathedraal van Utrecht

zo 29: BEGIN ADVENTSACTE

 

Biddag voor Gewas en Arbeid. Datum: woensdag 11 maart 2020. De Biddag voor Gewas en Arbeid wordt iedere tweede woensdag van maart gehouden. In 2020 is dat op woensdag 11 maart. Protestanten komen s morgens en s avonds bij elkaar en bidden tot God voor het welslagen van de oogst en het werk. Ook zijn er veel kerkgemeenten die de zondag erna een speciale gebedsdienst houden.

Dankdag voor Gewas en Arbeid. Datum: woensdag 4 november 2020. De Dankdag voor Gewas en Arbeid wordt iedere eerste woensdag van november gehouden. In 2020 is dat op woensdag 4 november. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen. Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen.

 

 

 

 

 

 JANUARI ANNUS DOMINI 2020 - zalig nieuwjaar! (na Pasen nog in opbouw)

wo 01: Octaafdag van Kerstmis. Wereldvredesdag (sinds 1 januari 1967)

 

zo 05: HOOGFEEST VAN EPIFANIE (de Openbaring des Heren)

za 11: Studiedag Grand Hotel. Over de "Vertoeristisering" van Europa. Grand Hotel Europa.

zo 12: Doop van de Heer

vr 17: Dag van het Jodendom

vr 17: Begin van de Bidweek om eenheid. Utrecht, Geertekerk. 15.30u: Oecumenelezing.

zo 19: Tweede zondag door het jaar

za 25: Einde Bidweek. Bekering van de H.Paulus

zo 26: Derde zondag door het jaar

FEBRUARI

zo 02: Opdracht van Jezus - Maria Lichtmis. 40ste en laatste dag na Kerstmis. 

ma 06: Epifanie (Openbaring des Heren)

zo 12: Doop van de Heer

vr 17: Dag van het Jodendom

za 18 - za 25 jan.: Internationale Bidweek om eenheid van de Christenen:

Thema: "Buitengewoon", gemaakt door de kerken op Malta

zo 19: Tweede zondag door het jaar

 Actie Kerkbalans 

zo 26: Derde zondag door het jaar

 Vastenavond / Karnaval

wo 26: Aswoensdag. BISSCHOPPELIJKE VASTENACTIE.T ot 12 april

Asoplegging en Eucharistie. 

MAART

zo 01 maart: 1ste zondag van de vasten

vr 22: 18.30u: Zwolle O.L.Vrouwebasiliek: Avond van de Martelaren 2019.

zo 08: 2de zondag van de vasten

zo 15: 3de zondag van de vasten

zo 22: 4de zondagvan de vasten

zo 29: 5de zondag van de vasten

APRIL

zo 05: Palmzondag van het Lijden van de Heer - Begin van de GOEDE WEEK afgelast

wo 08: Chrismawijding (O.L.Vrouwekerk. Apeldoorn) afgelast

do 09: Paastriduum: Witte Donderdag afgelast

vr 10: Paastriduum: Goede Vrijdag afgelast

za 11: Paastriduum: Stille Zaterdag - Nachtelijke Paaswake afgelast

zo 12: Pasen - Verrijzenis des Heren

zo 19: 2de zondag van Pasen - Beloken Pasen

zo 26: 3de zondag van Pasen

MEI

zo 03: 4de zondag van Pasen - Roepingenzondag

di 04: Landelijke Dodenherdenking

za 09 mei: 's Hertogenbosch: Inspiratiedag Week Nederlandse Missionarissen

zo 10: 5de zondag van Pasen. Zondag van de Oosterse Kerken. Thema: "WEG NAAR HET LICHT"

za 16: Ontmoetingsdag Ariënskring Utrecht?

za 16 tot 24 mei mondiale ‘LAUDAT SI - WEEK’ Klimaat encycliek 5 jaar oud!

zo 17: 6de zondag van Pasen

do 21: Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer

Begin van de Pinksternoveen

zo 24: 7de zondag van Pasen

zo 24 - 31: Pinksteractie / Week Nederlandse missionarissen

 zo 31: Vijftigste dag van Pasen - Pinksteren - Wekenfeest

JUNI

di 02. Stadsdag Utrecht

za 06: 11.00u. Ste Catharijne-kathedraal. Priesterwijding Gauthierde Bekker

zo 07: Hoogfeest H.Dreëenheid

do 11: Sacramentsdag (waar de viering op deze dag gehandhaafd is) 

vr 12: Tilburg Uniiversity: Promotie Gied ten Berge: "Pelgrimeren met een missie

zo 14: Hoogfeest H.Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus

do 18: 19.00u? Evensong in Sinte Catharinakathedraal

vr 19: Hoogfeest H.Hart van Jezus

za 20: Wereldvluchtelingendag

zo 20: 12de zondag door het jaar

zo 27: 13de zondag door het jaar

ma 28: Hoogfeest St.Petrus en St.Paulus

JULI

zo 05: 14de zondag door het jaar

zo 12: 15de zondag door het jaar

zo 19: 16de zondag door het jaar

zo 26: 17de zondag door het jaar

AUGUSTUS

zo 02: 18de zondag door het jaar

do 06: Feest Gedaanteverandering van de Heer

zo 09: 19de zondag door het jaar

za 15: Hoogfeest O.L.Vrouw Tenhemelopneming

zo 16: 20ste zondag door het jaar

za 22: Kerkwijding kathedraal Ste Catharina en St.Willibrord te Utrecht

zo 23: 21ste zondag door het jaar

zo 23: M.I.V.A.zondag. Missie VerkeersMiddelen Actie

zo 30: 22ste zondag door het jaar: MIVA-ZONDAG

SEPTEMBER

zo 06: 23ste zondag door het jaar

za 12: Nationale Orgeldag. Opening  Ste Catharijnekathedraal. 10.30u beide orgels

zo 13: 24ste zondag door het jaar

zo 20: 25ste zondag door het jaar 

ma 21: Begin van de VREDESWEEK

zo 27: 26ste zondag door het jaar: VREDESZONDAG

OKTOBER: WERELDMISSIEMAAND

zo 04: 27ste zondag door het jaar. WERELDMISSIEDAG VOOR DE KINDEREN

zo 11: 28ste zondag door het jaar: WELKOM IN DE KERK (Kerkproeverij)

zo 18: 29ste zondag door het jaar: WERELDMISSIEDAG

zo 25: 30ste zondag door het jaar

NOVEMBER

zo 01: Allerheiligen

ma 02: Allerzielen

wo  04: Dankdag voor Gewas en Arbeid Een dankdag. Quatertemperdag  . 

za 07: Hoogfeest St.Willibrord, patroon van Nederland.

zo 08: 32ste zondag door het jaar. WILLIBRORDZONDAG - Oecumenezondag

ma 09: Kerkwijding van de kathedraal van Rome.  St.Jan van Lateren

wo 11: Feest St.Martinus, patroon van Utrecht

zo 15: 33ste zondag door het jaar

zo 22: Hoogfeest. Christus, koning van het heelal

wo 25: Feest Ste Catharina van Alexandrië, Co-patrones van de kathedraal van Utrecht

zo 29: BEGIN ADVENTSACTE

 

Biddag voor Gewas en Arbeid. Datum: woensdag 11 maart 2020. De Biddag voor Gewas en Arbeid wordt iedere tweede woensdag van maart gehouden. In 2020 is dat op woensdag 11 maart. Protestanten komen s morgens en s avonds bij elkaar en bidden tot God voor het welslagen van de oogst en het werk. Ook zijn er veel kerkgemeenten die de zondag erna een speciale gebedsdienst houden.

Dankdag voor Gewas en Arbeid. Datum: woensdag 4 november 2020. De Dankdag voor Gewas en Arbeid wordt iedere eerste woensdag van november gehouden. In 2020 is dat op woensdag 4 november. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen. Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen.