maart 2020: STILTECENTRUM en KAPEL in HOOG CATHARIJNE tijdelijk op een andere plaats

Zo was het: de Pax Christikapel,

Hoe het worden zal weten we nog niet, maar er wordt in ieder geval hard aan gewerkt. Momenteel wordt er "gekampeerd" tussen Altbert Heijn en de Etos en tegenover de HEMA. 

Op dinsdag en woensdag is het tijdelijke verblijf open tussen 11.00u en 14.00u. Ga er gerust een kop koffie  drinken  en / of kniel in de gebedshoek of steek er een kaars op.  De aanwezigen vinden het altijd fijn als u een praatje met hen maakt. Ook dat is mogelijk. Zij kunnen ook vertellen over de toekomst plannen. 

 

IN GEBED DE WERELD ROND ANNO DOMINI 2019.

De Wereldraad van Kerken en het pauselijk secretariaat ter bevordering van de eenheid van de christenen geven ieder jaar wekelijks informatie over een gebedsintentie voor een bijzondere regio of land. Er is veel literatuur over.

Belangrijke websites met meer informatie zijn:

In God's Hands: The Ecumenical Prayer Cycle

DE VOORBEDEN WEEK NA WEEK

 EN DAN NOG DIT: Wat is het toch jammer dat de kerken die lid zijn van de Wereldraad van kerken zo weinig ingegaan zijn op het verzoek om iedere zondag in de voorbede te bidden voor een land volgens een vast rooster. Ook het pauselijke secretariaat voor de eenheid van de christenen heeft de  met Rome verbonden katholieke kerken daar om gevraagd. Helaas blijven ook hun bisdommen en parochies in gebreke. Lees hier (wereldraad) en hier (Nederlands) meer.

 

Het ONZE VADER zingen.

De heer Wouter van Belle, de organist van de Utrechtse Sinte CatharinaKathedraal, heeft de gewijzigde vertaling van het Gebed des Heren van muziek voorzien.  Wanneer u hierboven klikt op ONZE VADER dan kunt u er nader kennis mee maken. In de stad Utrecht wordt het al in enkele kerken gezongen. Het is trouwens opmerkelijk dat het bidden van de nieuwe versie van het Onze Vader zo snel ingeburgerd is. Een "opstapje" blijkt te zijn: 'schuld' is geworden 'schulden'. Als je die meervoudsvorm gebruikt dan ben je gewaarschuwd dat je 'aan onze schuldenaren' en 'breng ons niet in beproeving' zegt.