KINDEREN VAN ABRAHAM: CHRISTENEN

04.SpE.0400.IN GEBED DE WERELD ROND A.D.2019 

 

Week 01: 31 december – 07 januari. 2019 Met de andere kerken bidden we deze week voor de Palestijnse gebieden, Egypte, Libanon, Jordanië en Syrië.   

Dat vrede en gerechtigheid ertoe mogen leiden dat er voor de miljoenen vluchtelingen toekomst is en dat alle initiatieven om tot verzoening te komen tussen de volkeren van het Midden Oosten wereldwijd gesteund worden. Laat ons bidden.

  

Week 02:06 - 12 januari.  Met de andere kerken bidden we deze week voor de landen rond de Perzische Golf en Irak en Iran  

We bidden dat in deze landen, met name in Irak de verschrikkingen verleden tijd zullen zijn. Dat de verantwoordelijken zich inzetten voor rechtvaardigheid en vrede en dat er ruimte is voor de kleine groepen van christenen, die al eeuwen in deze land wonen.  Laat ons bidden. 

 

Week 03:13 - 19 januari. Met de andere kerken bidden we deze week voor Cyprus, Griekenland en Turkije   

Dat de tegenstelling tussen de Grieks-orthodoxe christenen en de Turkse moslims zal veranderen in een dialoog tussen christenen en moslims die een voorbeeld kan zijn voor het Europa van de toekomst.  Laat ons bidden.  

 

Week 04: 20 - 26 januari. Met de andere kerken bidden we deze week voor Algerije, Libië, Marokko en Tunesië.   

Dat in deze landen de democratie sterker wordt en dat zij een economie weten op te bouwen die het voor hun inwoners niet noodzakelijk maakt om elders een leven op te bouwen. Dat de rijke landen er alles aan doen om hen daarbij te steunen. Laat ons bidden   

 

Week 05: 27 januari – 02 februari. Met de andere kerken bidden we deze week voor de Scandinavische landen. 

Dat deze volkeren een grote rol zullen spelen bij de verdeling van de welvaart en het tot ontwikkeling brengen van andere delen van de wereld. Bidden we ook dat het evangelie een nieuwe verfrissende bron van goedheid wordt. Laat ons bidden. 

 

Week 06: 03 – 09 februari.  Met de andere kerken bidden we deze week voor Groot Brittannie en Ierland  

We bidden dat deze landen die eeuwenlang een grote rol gespeeld hebben bij de verspreiding van het christendom in Noord- West Europa in staat zijn de evangelische waarden vast te houden en te verdiepen. Dat godsdienst er niet een bron van verdeeldheid, maar van eenheid zal zijn.  Laat ons bidden.   

 

Week 07: 10 - 16 februari. Met de andere kerken bidden we deze week voor de landen van de Benelux 

Laten we bidden dat deze welvarende en hoogontwikkelde landen gastvrij zijn voor vreemdelingen en asielzoekers. Dat de kerk er in staat is nieuwe wegen te zoeken en het geloof in God die het opneemt voor de zwakken weet vorm te geven.  Laat ons bidden.  

 

 

Week 08: 17 - 23 februari. Met de andere kerken bidden we deze week voor de volkeren aan de Noordkust van de Middellandse zee: in Spanje, in Portugal, Italië en op Malta.   

We vragen God dat deze volkeren die zo vertrouwd zijn met het christendom open staan voor de noden van deze tijd. Dat zij welvaart en welzijn van alle volkeren stellen boven het verlangen naar een veilige en beschermde autonomie.  Laat ons bidden. 

 

Week 09: 24 februari – 02 maart. Met de andere kerken bidden we deze week voor Duitsland en Frankrijk.  

Laten we bidden dat deze grote landen hun bijzondere positie in Europa en de wereld gebruiken om dienstbaar te zijn aan heel de wereld. Dat iedere vorm van discriminatie uitgesloten wordt en de vele christenen dat verlangen krachtig steunen en zo een wezenlijke bijdrage te leveren aan verzoening tussen de volkeren.  Laat ons bidden. 

 

Week 10: 03 - 09 maart. Met de andere kerken bidden we deze week voor Oostenrijk, Zwitserland, en de kleine buurlanden:  Liechtenstein, Andorra, Monaco en San Marino.  

We bidden dat in deze grote en kleinere landen van Midden-Europa de historische banden met de kerk behouden blijven en dat door het Evangelie te kennen het geloof van de christenen verlevendigt en het streven naar vrede en gerechtigheid sterk maakt. Laat ons bidden.  

 

Week 11: 10 - 16 maart. Met de andere kerken bidden we deze week voor Myanmar (Birma) en Thailand, landen met een grote Boeddhistische bevolking.  

Dat deze landen zich in vrede en alle rust kunnen ontwikkelen. Dat de inwoners de dialoog met het christendom niet ontlopen en dat de vele toeristen met groot respect deze landen bezoeken. Laat ons bidden.  

 

Week 12: 17 - 23 maart. Met de andere kerken bidden we deze week voor Vietnam, Cambodja, Laos. 

Laten we bidden dat deze landen, die zo sterk geleden hebben van het oorlogsgeweld doordat ze speelbal waren van grootmachten in Oost en West, zich in vrede kunnen ontwikkelen en dat verzoening tussen de bevolkingsgroepen het mogelijk maakt dat ieder zich er thuis kan voelen. Laat ons bidden.  

 

Week 13: 2430 maart. Met de andere kerken bidden we deze week voor China, met inbegrip van Hong Kong en Macao.  

We bidden dat door de toenemende welvaart en de intensievere kontakten met andere delen van de wereld er een grotere openheid ontstaat en de dialoog tussen de verschillende levensbeschouwingen meer kansen krijgt. Dat de christenen hun geloof in vrijheid kunnen beleven. Laat ons bidden.  

 

Week 14: 31 maart – 06 april. Met de andere kerken bidden we deze week voor Brunei, Maleisië en Singapore. 

Laten we bidden dat deze beide landen welvaart en welzijn weten te bevorderen, niet in eigen land maar daarmee ook dienstbaar kunnen zijn aan de omliggende landen. Laat ons bidden.

   

Week 15:07 – 13 april. Met de andere kerken bidden we deze week voor Indonesië, Oost-Timor en de Filippijnen.  

We bidden dat de vele christenen op de Filipijnen en Timor gesterkt en bemoedigd worden door Gods Geest. Dat de moslims in Indonesië door hun overgave aan Allah vast kunnen houden aan hun verlangen naar vrede en gerechtigheid. Dat in deze landen wederzijds respect en steun aan elkaar tekenen zijn van hun liefde voor God.  Laat ons bidden.  

 

Week 16: 14 - 20 april. Met de andere kerken bidden we deze week voor Japan, Noord- en Zuid-Korea en Taiwan.  

Laten we bidden dat er toenadering gezocht wordt tussen deze landen en er stevige banden ontstaan met China. Dat allen mogen delen in de welvaart en ontwikkeling en dat de stem van de vele christenen in het Zuid-Korea gehoord wordt. Laat ons bidden  

 

Week 17: 21 – 27 april. Met de andere kerken bidden we deze week voor Somalië en Djbouti (Zuid-oosten van Eritrea en Ethiopië) 

We bidden voor de vele vluchtelingen in deze regio. Dat de Islam er een bindend element mag zijn.  Laat ons bidden.  

 

Week 18:28 april - 04 mei. Met de andere kerken bidden we deze week voor Ethiopië en Eritrea.  

Laat ons bidden voor deze door historische banden op elkaar betrokken volkeren naast elkaar in vrede kunnen leven. Dat de eeuwenlange aanwezigheid van de kerk in deze landen daarbij een steun kan zijn. Laat ons bidden.  

 

Week 19: 05 - 11 mei. Met de andere kerken bidden we deze week voor Soedan en Oeganda  

Laten we bidden dat er vrede en verzoening ontstaat tussen de Moslim-Arabieren in het Noorden en de Christen-negers in het zuiden en dat de internationale gemeenschap de uitgehongerde bevolking helpt bij het creëren van nieuwe levenskansen.  Laat ons bidden.   

 

Week 20: 12 - 18 mei. Met de andere kerken bidden we deze week voor Kenya en Tanzania  

Laten we bidden dat deze landen met een sterke bevolkingsgroei in staat zijn de vele monden te voeden en de jonge mensen te ontwikkelen. Dat de grote groepen christenen met grote creativiteit en opofferingsgezindheid daaraan willen meewerken. Laat ons bidden:  

 

Week 21:19 - 25 mei. Met de andere kerken bidden we deze week voor Zambia en Malawi. 

Bidden we dat in het  sterk verstedelijkte Zambia en het straatarme Malawi de  christenen de moed kunnen opbrengen om te werken aan de opbouw van hun land, waarin gelijke kansen zijn voor iedereen, en dat zij dat samen met alle bewoners van deze landen weten te doen. Laat ons bidden:  

 

Week 22: 26 mei – 01 juni. Met de andere kerken bidden we deze week voor Zimbabwe en Botswana.  

We bidden dat in deze landen eerlijke en heldere verhoudingen tussen blank en zwart ontstaan. Dat de blanken en de machthebbers eigen belang opzij zetten. En dat de vele christenen in Zimbabwe zich laten leiden door de evangelische boodschap van rechtvaardigheid en vrede. Laat ons bidden:  

 

Week 23: 02 - 08 juni. Met de andere kerken bidden we deze week voor Zuid Afrika, Lesotho, Namibië en Swaziland.  

We bidden dat de vele bevolkingsgroepen in vrede samen kunnen leven. We vragen de Heer van het leven bovenal dat er een einde komt aan de dodelijke Aids plaag.  Laat ons bidden: 

 

Week 24:09 - 15 juni. Met de andere kerken bidden we deze week voor Angola en Mozambique.  

Laten we ons aller heiland Jezus vragen dat Hij de christenen ondersteunt bij het vorm geven aan vrede en gerechtigheid voor alle inwoners.  Laat ons bidden.  

 

Week 25:16 - 22 juni. Met de andere kerken bidden we deze week voor Brazilië. 

We bidden dat de welvaart beter verdeeld zal worden tussen de rijke en arme delen van de bevolking. Dat de talrijke jeugd de mogelijkheid krijgt om goed onderwijs te volgen en dat er een echte oecumenische geest zal groeien tussen de gevestigde kerken en de Pinkstergroeperingen. Laat ons bidden:  

 

Week 26: 23 – 29 juni. Met de andere kerken bidden we deze week voor Argentinië, Paraguay en Uruguay. 

Laten we God vragen dat de kerk niet afzijdig blijft wanneer er wezenlijke keuzen gemaakt moeten worden om te komen tot vrede en gerechtigheid. Dat er het Evangelie in het leven van de christenen een grote laats inneemt. Laat ons bidden:  

 

Week 27: 30 juni - 06 juli. Met de andere kerken bidden we deze week voor Peru, Bolivia en Chili.  

Laten we bidden dat de christenen in deze landen zich toeleggen op de kennis van het Evangelie en kunnen voortbouwen op het goede van de oude culturen.  Dat hun stem binnen de wereldkerk wordt gehoord. Laat ons bidden.  

 

Week 28: 07 - 13 juli. Met de andere kerken bidden we deze week voor Columbia, Ecuador en Venezuela.   

Laten we bidden dat door de christenen en alle mensen van goede wil weerstand wordt geboden aan de soms grote criminaliteit en de onderlinge verdeeldheid.  Bidden we dat de kerk en haar evangelie er een bindende kracht vormt. Laat ons bidden.  

 

Week 29: 14 - 20 juli. Met de andere kerken bidden we deze week voor Costa Rica, Panama, Nicaragua en El Salvador.   

Laten we bidden dat deze Midden-Amerikaanse landen die al jarenlang geplaagd worden door de gevolgen van burgeroorlog en strijd kunnen werken aan een rechtvaardige verdeling van geld en goed, kennis en macht.  Laat ons bidden.  

 

Week 30:  21 - 27 juli. Met de andere kerken bidden we deze week voor Mexico, Belize, Guatamala, en Honduras.  

Laten we bidden dat de kerk haar invloed zo weet te gebruiken dat voor de inwoners van deze landen de welvaart zal toenemen zodat jonge mensen niet meer dit land hoeven te ontvluchten om te proberen in de Verenigde Staten een betere toekomst op te bouwen. Laat ons bidden:  

 

Week 31:28 juli – 03 augustus. Met de andere kerken bidden we deze week voor Caribische Landen (Antigua and Barbuda, de Bahama´s, Barbados, Cuba, Dominica, Dominicaanse Republiek, Granada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Navis, Saint Lucia, Saint Vincent andthe Grenadines, Suriname, Trinitad en Tobago)  

We bidden dat de in deze landen vaak instabiele politieke situatie zal verbeteren, dat er ruimte komt voor een sterke democratie en dat welvaart en kennis er mogen toenemen. Laten we de God van alle mensen dat Hij de bewoners van deze eilanden ondersteunt bij hun pogingen hun veelal Afrikaanse wortels te verbinden met de joods-christelijke. Laat ons bidden.  

 

Week 32:  04 - 10 augustus. Met de andere kerken bidden we deze week voor de Verenigde staten van Amerika en Canada.   

Laten we bidden voor deze grote, machtige en welvarende landen. Dat hun welvaart gebruikt wordt om de gerechtigheid in de wereld te bevorderen en dat daarbij het koningschap van God tot uiting komt. Laat ons bidden.  

 

Week 33: 11 - 17 augustus. Met de andere kerken bidden we deze week voor Nieuw Zeeland en Australië.   

Laten we bidden we dat deze welvarende en hoogontwikkelde landen grootmoedig zijn in het opnemen van asielzoekers, er in slagen de oorspronkelijke bevolkingen te ondersteuning bij haar emancipatie en daarbij het evangelie koesteren als een kostbare inspiratiebron. Laat ons bidden.  

 

Week 34:18 - 24 augustus. Met de andere kerken bidden we deze week voor de Eilanden in de Stille Zuidzee (Fiji, Kiribati, Marshall eilanden, Micronesië, Naura, Palau, Papua Nieuw Guinea, Salomon eilanden, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, West Samoa en de Franse overzeese gebiedsdelen van Nieuw Caledonie en Frans Polynesië). 

Laten we bidden dat deze eilanden het behoud van de natuur grote prioriteit geven en dat het toerisme daaraan ondergeschikt blijft. Dat de verschillende volkeren zich voorspoedig kunnen ontwikkelen en gebruik kunnen maken van onze kennis en cultuur. Laat ons bidden.  

 

Week 35: 25 - 31augustus. Met de andere kerken bidden we deze week voor de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen)   

Laten we bidden dat de herwonnen vrijheid en democratie bijdragen aan de welvaart van de bevolking en dat zij in staat is mee te bouwen aan een Europa dat materiele en geestelijke waarden weet te delen. Dat de kerk daarbij een zegen en steun is. Laat ons bidden.  

 

 

Week 36: 01 - 07 september. Met de andere kerken bidden we deze week voor Polen, Tsjechië en Slowakije.  

Laten we bidden dat deze landen na een lange periode van onvrijheid en verzet zich kunnen ontwikkelingen als schakels tussen oost en west. Dat zij trouw het Evangelie kunnen bewaren en daarvan getuigen binnen Europa. Laat ons bidden:   

 

Week 37: 08 - 14september.  Met de andere kerken bidden we deze week voor de Balkanlanden (Albanië, BosniëHerzegovina, Kroatië, Macedonië, Slovenië en Servië). 

Laten we bidden dat de eeuwenoude twisten tussen volkeren en religies op de Balkan een einde nemen en dat ieder volk de kans geboden wordt zichzelf te ontwikkelen. Dat het evangelie een bindende kracht in die landen zal blijken te zijn. Laat ons bidden.  

 

Week 38: 15–  21 september.  Met de andere kerken bidden we deze week voor Roemenië, Bulgarije en Hongarije.  

Bidden we dat de grote orthodoxe kerk samen met de katholieke kerk en de bescheiden protestante kerkgemeenschappen in staat zijn alle inwoners te motiveren om zich daadwerkelijk in te zetten voor welvaart en welzijn. Dat de sterker wordende banden met Europa daarbij heilzaam zijn. Laat ons bidden:  

 

Week 39: 22 - 28september: Met de andere kerken bidden we deze week voor Rusland, Moldavië, Wit-Rusland, en Oekraïne.  

Laten we bidden dat de orthodoxe kerk van nationaal symbool wordt tot nationale drijfveer om te komen tot een eerlijke verdeling van de welvaart en tot dialoog met de grote groepen moslims en niet-christenen. Laat ons bidden:  

 

Week 40: 29 september - 05oktober. Met de andere kerken bidden we deze week voor Armenië, Azerbeidzjan en Georgië. 

Laten we bidden dat deze jonge landen zich in alle rust kunnen ontwikkelen. Dat bij hun streven naar vrede en gerechtigheid het verschil in religies een extra impuls geeft om elkaar te respecteren en samen te werken. Laat ons bidden  

 

Week 41: 06 – 12oktober. Met de andere kerken bidden we deze week voor Afghanistan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Mongolië, Tajikistan, Turkmenistan, Oezbekistan.    

Laten we bidden dat de vele bloedige jarenlange burgeroorlogen nu gevolgd worden door een periode van rust en opbouw. Dat in deze landen verzoening een kenmerk van vertrouwen in de toekomst zal zijn en dat de kleine groep christenen daarbij een voorbeeldig leven tonen. Laat ons bidden.  

 

 

 

 

 

Week 42: 13 - 19oktober. Met de andere kerken bidden we deze week voor Bangladesh, Bhoetan, Nepal.   

Laten we bidden dat in en om dit zeer dicht bevolkte deltagebied dat zovaak te lijden heeft gehad van natuurgeweld zich zo ontwikkelen zal dat er respect ontstaat voor de landen buiten dit gebied. Dat welvarende landen geduldig zich toeleggen op het stimuleren van de welvaart. Laat ons bidden.  

 

Week 43: 20 – 26oktober. Met de andere kerken bidden we deze week voor India, Pakistan en Sri Lanka.  

Laten we bidden dat de inwoners de Islam en het Hindoeïsme niet gebruiken als bronnen van geweld in en tussen beide landen, maar van vrede en gerechtigheid. Dat de christenen hen daarin stimuleren en getuigen van het bevrijdende Evangelie. Laat ons bidden  

 

Week 44: 27 oktober – 02november. Met de andere kerken bidden we deze week voor de Eilanden in de Indische Oceaan (de Comoren, Madagaskar, Mauritius, Seychellen en de Malediven).   

Laten we bidden dat er christenen zijn die durven getuigen van wat hen beweegt en zo op deze eilanden, waar de stem van het Evangelie nauwelijks is gehoord, bronnen slaan die een rechtvaardige en vredige samenleving helpen tot stand brengen. Laat ons bidden.  

 

Week 45: 0309 november.  Met de andere kerken bidden we deze week voor de Democratische Republiek Congo (Zaire), Burundi en Rwanda.   

Laten we bidden voor deze kleine agrarische landen om versterking van het onderwijs, om verzoening tussen de bevolkingsgroepengroepen die elkaar het leven gestaan hebben en waartussen het proces van verzoening langzaam op gang komt. Dat het hun band met Christus en zijn evangelie daarbij een zegen is. Laat ons bidden.  

 

Week 46: 10 - 16november.  Met de andere kerken bidden we deze week voor de Republiek Congo (Congo Brazaville), Gabon, Sao Tomé en Principe.  

Laten we bidden dat deze landen waarvan de bevolking in grote meerderheid christen is zich in alle rust kunnen ontwikkelen. Dat de tegenstellingen die er zijn zullen afnemen en dat de kerken in staat zijn om de belangrijke plaats die ze innemen in de samenleving weten te gebruiken bij de ontwikkeling van deze landen. Laat ons bidden  

 

Week 47: 17 - 23november. Met de andere kerken bidden we deze week voor Kameroen, de Centraal Afrikaanse Republiek en Equatoriaal Guinea.   

Laten we onze Barmhartige God vragen dat de vele christenen in dit land in staat zijn om met de moslim-minderheden samen te werken aan de opbouw van hun land. Laat ons bidden.  

 

Week 48: 24- 30 november. Met de andere kerken bidden we deze week voor Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië en Niger.   

Laten we bidden dat deze landen waarin nog een groot gedeelte van de bevolking in meerderheid analfabeet is gesteund worden bij de ontwikkeling van hun inwoners. Dat er vrouwen en mannen zich geroepen weten om de lokale bevolking te ondersteunen.  Laat ons bidden.  

 

Week 49: 01 – 07 december.  Met de andere kerken bidden we deze week voor Liberia en Sierra Leone.  

Laten we bidden we dat in deze landen West-Afrika gesticht om de vrije zwarte slaven uit Amerika weer een thuis te geven vrede en vrijheid, verdraagzaamheid en recht het winnen van de vele bloedige, binnenlandse twisten een einde nemen. Dat zij de onmisbare hulp uit het buitenland mogen ontvangen.  Laat ons bidden.  

  

 

Week 50: 08 – 14december. Met de andere kerken bidden we deze week voor Kaap Verdië, Gambia, Guinea, GuineaBissau en Senegal.  

Laten we bidden dat de geringe welvaart in deze landen zal toenemen, zodat het niet meer nodig is dat mensen elders een toekomst opbouwen. Dat de overgrote moslimmeerderheid zich vrij ontwikkelen kan en dat de vele christenen op Kaap Verdie in deze regio getuigen kunnen van het Evangelie. Laat ons bidden.  


 
Week 51: 15 – 21december. Met de andere kerken bidden we deze week voor Benin, Ivoorkust en Togo.   

Bidden we dat in deze regio waar de christenen een grote minderheid vormen temidden van een moslim-meerderheid de vele vluchtelingen een veilig thuis geboden wordt.  Laat ons bidden.  


 
Week 52: 2228december. Met de andere kerken bidden we deze week voor Ghana en Nigeria. 

Laten we bidden dat de grote groep christenen in deze landen in staat is mee te werken aan de opbouw van deze in wezen zeer welvarende landen. Dat de welvaart en ontwikkeling ingezet gaat worden in de buurlanden. Laat ons bidden.  

 

   

  

 4.SpE.0400. In Gebed de wereld rond. 2019

Sint Augustinus over het ONZE VADER

1. Uit de brief van Augustinus, bisschop van Hippo († 430), aan Proba
Het gebed des Heren.
Voor ons zijn woorden noodzakelijk, want daardoor worden wij aangespoord en wordt ons duidelijk wat wij moeten vragen. Zij zijn niet noodzakelijk als wij menen God daarmee te kunnen onderrichten of te vermurwen.
Wanneer we dus zeggen: ‘Uw Naam worde geheiligd’, wekken we ons op om te verlangen dat zijn Naam die altijd heilig is, ook bij de mensen voor heilig gehouden wordt, dat wil zeggen: niet veracht wordt. Dit strekt de mensen tot voordeel, niet God.
En als we zeggen: ‘Uw rijk kome’, dat - of we het nu willen of niet - toch komt, wekken we ons verlangen naar dat rijk op, opdat het voor ons moge komen en wij waard mogen zijn er te heersen.
Wanneer we zeggen: ‘Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel’, dan vragen we Hem om zo’n gehoorzaamheid dat zijn wil in ons mag geschieden, zoals hij in de hemel door zijn engelen volbracht wordt.
Wanneer we zeggen: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’, dan betekent het woordje ‘heden’: in deze tijd. Daarmee vragen we ofwel alles wat we nodig hebben en noemen dat naar het belangrijkste deel, brood, dat het geheel van wat we nodig hebben beduidt; ofwel het sacrament van de gelovigen dat in het huidige leven noodzakelijk is, niet om het tijdelijke, maar om het eeuwige geluk te verkrijgen.
Wanneer we zeggen: ‘Vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven aan onze schuldenaren’, sporen wij onszelf aan om ons vragen en handelen met elkaar in overeenstemming te brengen, opdat wij vergeving verdienen te ontvangen.
Wanneer we zeggen: ‘Leid ons niet in bekoring’, dan sporen wij onszelf aan te vragen dat wij niet, van zijn hulp verstoken en in een of andere bekoring misleid, toestemmen of moedeloos toegeven.
Wanneer we zeggen: ‘Verlos ons van het kwade’, dan sporen wij ons aan te bedenken dat wij nog niet in dat goede gevestigd zijn waar wij geen enkel kwaad meer te verduren zullen hebben. En deze zin staat als laatste in het gebed des Heren, en is zo wijd dat de christen in welke nood hij ook terechtgekomen is, met dit woord zijn zuchten tot uitdrukking kan brengen, zijn tranen storten, daarmee kan beginnen, daarbij kan verwijlen en hiermee zijn gebed kan beëindigen. Want met deze woorden moet men de werkelijkheid zelf in onze aandacht laten doordringen.
Want welke andere woorden wij ook zeggen, die in het verlangend gemoed van de bidder tevoren gevormd worden om zijn verlangen duidelijk te maken, of achteraf overwogen worden om het te verdiepen, dan zeggen wij niets anders dan wat in dit gebed des Heren reeds opgesloten ligt, als we het tenminste goed en juist bidden.
Maar wie iets zegt dat bij dit evangelische gebed niet kan passen, ook al is zijn bidden niet ongeoorloofd, die bidt echter op vleselijke wijze. Wellicht is dit toch ongeoorloofd te noemen, want degenen die uit de Geest herboren zijn, behoren slechts op geestelijke wijze te bidden.

Vanaf Advent 2016: één Onze Vader in Nederland en Vlaanderen

2. Nieuwe vertaling van het Gebed des Heren. Op muziek gezet door de organist van de kathedraal van Mechelen.

De nederlands sprekende katholieke christenen gebruiken niet dezelfde vertaling van het Onze Vader. De ene wordt gebruikt in Nederland, de andere in België. Vanaf de advent van 2016, dus vanaf 27 november, zal een nieuwe vertaling gebruikt worden die voor de katholieke christenen dezelfde is. Dat betekent dat een royale meerderheid van de Nederlands sprekende christenen eenzelfde vertaling gebruikt. Oud-katholieke en protestantse christenen gebruiken ook een eigen vertaling. Een  oecumenische vertaling die door alle Nederlands sprekende en biddende christenen gebruikt wordt blijft jammer genoeg nog een vrome wens. Er is gelukkig wel weer een stap voorwaarts gezet.  

3. In gebed de wereld rond. 

Samenwerking van pauselijk secretariaat voor de eenheid en de Wereldraad van kerken. Actuele informatie vindt u op de website www.spinario.nl en op vele andere sites o.a. 

www.oikoumene.org/en/resources/prayercycle  

www.oecumenischegebedskalender.123website.nl/   

Nederlandse vertaling van de  intenties vindt u HIER. Correcties en aanvvullingen graag naar de auteur.

Wat zou het mooi zijn als in iedere kerk in de zondagse voorbede een voor die week bestemde bede wordt gezegd. All over the world!. Dat was ën is de bedoeling toen de Wereldraad van kerken én het Pauselijk secretariaat voor de eenheid van de christenen in 1978 dit initiatief ondersteunden. Zij zien het als een voortzetting van de Bidweek om eenheid door heel het jaar.  

Wie meer wil weten over dit zinvolle gebed kan o.a. meer info vinden in twee oude uitgaven:  

a. With all God’s people, The new Ecumenical Prayer Cycle (uitgave Wereldraad v kerken, Genève) b. Voor het hele volk van God, Een jaarcyclus gebeden van en voor de oecumene (uitgave Gooi en Sticht, Kok, Kampen)  

 4. Bidden om Gods Zegen 

     over het Heilig Jaar van Barmhartigheid 

 5. Wereldjongerendagen 2019. p.m.

Info http://jongkatholiek.nl/wjd2016/

 6. 500 Jaar Reformatie: BIDDEN EN HERDENKEN

 Van Conflict naar Gemeenschap * Herdenken van Reformatie 1517 door Katholiek en Protestant

 Over Spiritualiteit gesproken! Een nieuwe Geest in de oecumene

In 2017 zullen protestanten en katholieken samen terugblikken op het begin van de Reformatie in 1517. Deze herdenking zal anders zijn dan alle voorgaande eeuwfeesten (!) omdat de verhoudingen tussen de kerken dankzij de oecumenische dialogen van de afgelopen 50 jaar wezenlijk veranderd zijn. Gedeeld wordt ook het besef dat de kerken in de 21e eeuw voor dezelfde, grote uitdagingen staan.Ten behoeve van een oecumenische herdenking van het begin van de Reformatie publiceerde de Luthers/Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid in 2013 het document From Conflict to CommunionDe tekst is inmiddels in 11 talen vertaald. De Nederlandse vertaling kwam tot stand op initiatief van de gezamenlijke werkgroep van de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland die werkt aan de voorbereiding van de oecumenische herdenking van de Reformatie in Nederland. De Katholieke Vereniging voor Oecumene verzorgde de uitgave. Behalve digitaal is het boekje ook in druk beschikbaar. het is voor € 7,50 (ex. porto) te bestellen via secretariaat@oecumene.nl  

Klik hier voor de digitale versie

 

Eucharistie en Avondmaal. Samen op Weg!!!

  7. "Avondmaal en Eucharistie raken het hart van onze spiritualiteit.

We geven in het sacrament niet alleen structuur aan het geloof. We ontvangengen Christus zelf, de bron van ons heil". Ter bezinning heeft de Raad van kerken in de serie OECUMENE een brochure uitgegeven getiteld Beleving Eucharistie en Avondmaal.  Het laat ook zien dat in de beleving verschillende accenten gelegd worden. Belangrijk is dat voor ieder dit sacrament als de kern van ons christelijk geloven beleefd wordt. Te bestellen via rvk@raadvankerken.nl

Godsdiensten willen altijd vrede.

8. Bidden met de moslims.

Iedere dag worden christenen in het kerkelijk avondgebed (vespers) en morgengebed (lauden) herinnerd aan hun band met Abraham, de vader van de gelovenden. In de lofzang van Maria (Lc 2,55) en in de profetie van Zacharia (Lc2,68). Ook in het huidige eerste Eucharistisch Gebed , dat stamt uit het aloude Romeins missaal, wordt Abraham genoemd. De priester bidt: "(het offer) van Abraham die onze vader is". De grote pater jezuiet Van Kilsdonk noemt dat Romeins missaal  "een der grootste kunstwerken van de Europese beschaving". Eeuwenlang gaf het richting aan geloof en gebed.

Het Concilie zegt in de Dogmatische Consitututie over de Kerk (nr 16): Gods heilsbesluit "omvat ook degenen die de Schepper erkennen en onder hen op de eerste (!) plaats de Islamieten, die verklaren aan het geloof van Abraham vast te houden en samen met ons de ene, barmhartige God aanbidden, die op de jongste dag de mensen zal oordelen".

Het is jammer dat ongewild en onbedoeld Abraham wat op de achtergrond geraakt is in de beleving van veel christenen. Dat gaat ten koste van de verbondenheid van joden, christenen en moslims en hun besef dat zij allen zich tot dezelfde God richten. 

Het is jammer dat wij christenen niet zoals de joden en de moslims vastgehouden hebben aan de naam "Allah" (=Elohim), maar die vertaald hebben in "Deus"of "God".  Datzelfde is gebeurd met het woord "salaam"(=shalom) aan de ene kant en "pax" of "vrede" aan de andere kant.

Dat is allemaal niet zo wezenlijk en belangrijk voor het gelovig in de wereld staan. God is elke morgen nieuw en elke morgen anders.  Wel kunnen het obstakels zijn op de weg naar eenheid en vrede. Als mensen verschillende talen spreken en elkaar niet kennen dan ..... dreigt onbegrip en oorlog. Dat wilde de bisschop van Rome - paus Frans - zeggen op weg naar de Wereldjongerendagen in Polen. Hij zei: "Laten we niet bang zijn om de waarheid te vertellen. De wereld is in oorlog, omdat zij de vrede heeft verloren. Maar het is geen oorlog van religies. Het is een oorlog van belangen, geld en middelen. GODSDIENSTEN WILLEN ALTIJD VREDE". Zij willen geen oorlog. Het zijn anderen die dat willen! 

Allah is de meest Barmhartige

Allah is de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Degene Die voor Zijn dienaren meer barmhartig is dan een moeder voor haar kind. Er is geen enkele gunst die niet door de Barmhartigheid van Allah is gegeven. En geen kwaad wordt verdreven, of het is door de Barmhartigheid van Allah. Hij heeft Zichzelf de Barmhartigheid voorgeschreven, en Hij is de Meest Barmhartige der barmhartigen. Zijn Barmhartigheid heeft Zijn Woede overwonnen (overlevering).

Allah is de Vergevingsgezinde

Allah is de Vergevingsgezinde. Degene Die zonden vergeeft, hoe groot deze ook zijn. Degene Die de gebreken verbergt, hoe veel dit er ook zijn. Hij – Verheven is Hij – zegt: