3. dec, 2016

Nuttige kant van verzuiling

Een van de nuttige kanten van de verzuiling was dat door de oprichting van confessionele universiteiten het 19de-eeuwse liberale zelf- en geschiedbeeld gecorrigeerd kon worden. Katholieken, gereformeerden, arbeiders, vrouwen en homo's hebben grotendeels zelf hun geschiedenis binnen algemeen gezichtsbereik gebracht. Van de liberale blanke heteroseksuele mannelijke bovenlaag, zich wentelend in haar eigen 'objectiviteit', kwam die verbreding van onze kennis zelden, en zonder die diversiteit zou de oudbakken eenzijdige kijk op zeg de Tachtigjarige Oorlog en de zegenrijkheid van de Oranjes nog steeds toonaangevend zijn. 

Aldus citaat van Thomas van der Dunk, cultuurhistoricus in De Volkskrant d.d. 7 okt.2016