FRATELLI TUTTI: "allen broeders en zusters"

Derde encycliek van Franciscus leidt tot lof in Europa en verdeeldheid in de VS

 In Europa krijgt de zaterdag gepubliceerde pauselijke encycliek een positief onthaal. ‘Het moet anders of we gaan ten onder.’ Veel Amerikanen daarentegen lezen het schrijven van Franciscus vooral politiek: als regelrechte kritiek op Trump.  

"Fratelli tutti" Vrij vertaald: "Beste Allemaal!" is de derde Encycliek (Wereldrondzendbrief) van Paus Franciscus. In 2013 schreef hij met zijn voorganger paus Benedictus XVI: "Fidei Donum" en in 2015: "Laudato si". 

In the preparation of Laudato Si’, I had a source of inspiration in my brother Bartholomew, the Orthodox Patriarch, who has spoken forcefully of our need to care for creation. In this case, I have felt particularly encouraged by the Grand Imam Ahmad Al-Tayyeb, with whom I met in Abu Dhabi, where we declared that “God has created all human beings equal in rights, duties and dignity, and has called them to live together as brothers and sisters”.[5] This was no mere diplomatic gesture, but a reflection born of dialogue and common commitment. The present Encyclical takes up and develops some of the great themes raised in the Document that we both signed. I have also incorporated, along with my own thoughts, a number of letters, documents and considerations that I have received from many individuals and groups throughout the world.

De volledige Engelse tekst van de Encycliek - Wereld-rondzendbrief

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Katholieke Vereniging voor Oecumene zet zich vanuit de Rooms-katholieke Kerk in voor de oecumenische samenwerking in Nederland. De vereniging wordt gedragen door de katholieke gemeenschap, is een adviesorgaan van de Bisschoppenconferentie en een steunpunt voor de bevordering van plaatselijke oecumenische samenwerking. De vereniging bevordert de oecumenische samenwerking door middel van publicaties, studiedagen, ontmoetingen, advisering en dienstverlening. De vereniging onderhoudt oecumenische contacten met andere kerken en is namens de RK Kerk ook direct betrokken bij het werk van de Raad van Kerken in Nederland. Om het werk van de vereniging mogelijk te maken stelde de Bisschoppenconferentie in 1949 de Willibrordzondagcollecte in. Van harte aanbevolen!

Belangrijke Film Corpus Christi

"Priester spelen is geen spelletje" stond er boven de bespreking van de film Corpus Christi in het schitterende katholiek-christelijk weekblad Tertio, dat zijn 20 jarig bestaan viert. 

Corpus Christi is een aangrijpend Pools drama met humor en een scherp randje over het krijgen van een tweede kans. Regisseur Jan Komasa, baseerde de film op ware gebeurtenissen. Corpus Christi werd genomineerd voor een Oscar en heeft wereldwijd zo’n 50 prijzen gewonnen. 

De twintigjarige jeugddelinquent Daniel droomt ervan om priester te worden. Vanwege zijn strafblad maakt hij alleen geen schijn van kans. Zijn leven krijgt echter een onverwachte draai als hij tijdens werkverlof in een dorpskapel wordt aangezien voor een jonge priester. De lokale gemeenschap kan hem echter goed gebruiken. Daniel besluit in zijn rol te blijven om het dorp te helpen met een onverwerkt trauma. Maar ontmaskering ligt op de loer en de angst dat zijn criminele verleden hem inhaalt wordt steeds groter. 

De film "draait" in Utrecht  in 't Hoogt en in Louis HartlooperComplex.

"Als je mensen als beesten behandelt gaan ze zich als beesten gedragen!"

VOLKSKRANT vrijdag 21 augustus: HELE VOORPAGINA MET FOTO: De Griekse visser Valamios, die in 2016 was genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede,  omdat hij vele honderden bootmigranten uit de zee had gered. Nu demonstreert hij op het eiland Lesbos tegen de overlast die tienduizenden asielzoekers daar veroorzaken. Valamios legt de schuld bij EUROPA: "Als je mensen als beesten behandelt gaan ze zich als beesten gedragen!".

LATEN WE "CORONA" NIET ALS EXCUUS GEBRUIKEN OM ANDERE VERPLICHTINGEN NIET NA TE KOMEN. EUROPA IS ALLEREERST VERANTWOORDELIJK VOOR DE VLUCHTELINGEN BINNEN HAAR/ZIJN GRENZEN.

 

BODY LANGUAGE

"HET LICHAAM IN DE MIDDELEEUWSE KUNST"

Tentoonstelling in het Museum Catharijneconvent, naast de Sint Catharina-kathedraal in Utrecht.

In de middeleeuwen kwam de menselijke kant van Jezus, Maria en heiligen steeds meer centraal te staan. En wat is er menselijker dan een lichaam? Zo ontstond een intrigerende beeldcultuur waarin het lichaam en de lichaamsdelen van heilige figuren een hoofdrol speelden. 

De kunst diende als hulpmiddel bij gebed en meditatie, waarbij inleving van groot belang was.

 van 25 sept.2020 t/m 17 jan.2021 

Lees meer: Website van het Rijksmuseum Catharijneconvent

--------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA

In gebed de wereld rond. Voorbede van Wereldraad van Kerken en aanbevolen door Secretariaat van de Eenheid (Rome)

Méér informatie over deze wereldwijde gebedskring van de Wereldraad van Kerken en van de met Rome verbonden Kerken vind je HIER Pray with the Ecumenical Prayer Cycle

Week by week, the Ecumenical Prayer Cycle enables us to journey in prayer through every region of the world, affirming our solidarity with Christians all over the world, brothers and sisters living in diverse situations, experiencing their problems and sharing their gifts.

NL- vertaling vind je hier

JAAR A: MATTHEUSJAAR (in de katholieke traditie) 

IN GEBED DE WERELD ROND A.D.2020 
Bron: Wereldraad van Kerken.
 
 THIS WEEK WE PRAY FOR:
 

Volgend jaar (25 juli 2021) is het 550 jaar geleden dat Thomas Hemerken van Kempen gestorven is. In Zwolle. Er wordt gevraagd om een paar stukjes/zinnen uit zijn meest bekende boek "De Navolging van Christus" te verzamelen. De Moderne Devotie blijft na vijf eeuwen nog heel wat mensen inspireren. Misschien ben jij of u er ook een van. Zijn er zinnen uit de Navolging die je dierbaar zijn en je niet loslaten, dan zou het fijn zijn wanneer anderen daar kennis mee kunnen maken. Vanzelfsprekend zonder daarbij namen te noemen. De auteur is immers al bekend! Volgend jaar wil men dan laten zien welke teksten ons nu inspireren en die op een bijzondere manier vormgeven. Heb je een bijzondere aandacht voor een bepaalde tekst, wil die dan delen met anderen.                                           E-mail: domduistervandoorn@spineus.nl 

 

Lees mee: Een lees - lijstje.

'BOEKENLIJST

ALLE DINGEN NIEUW, een theologische visie voor de 21ste eeuw. Erik Borgman, Utrecht 2020 

BIDDEN OM VREDE EN GERECHTIGHEID IN DEZE WERELD, samensteld door An v.d.Wilt- Wiersma, oecumenische gebedskalender van de Wereldraad van Kerken de Verbinding 2018

KATHOLIEK IN DE REPUBLIEK, De belevingswereld van een religieuze minderheid. 1570 - 1750. Nijmegen 2019

NIKSEN, De Dutch Art of Luieren. Olga Mcking Utrecht/Antwerpen 2020. 

OER, Het grote verhaal van nul tot nu. Corien Oranje, Cees Dekker, Gijsbert v.d.Brink Heerenveen 2020. 

WIJ GELOVEN. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof.Kok, Utrecht 2020

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

In de steegjes van je begrIjpelijke wetten

Liep ik als een volwaardige wereldburger

In je verlichte straten schreeuwde ik hard

Dat ik door je kletsnat werd

Urecht

Mijn levende stad

Jij kent die jonge dichteres niet

Zoals je niet eens in haar kinderlijke dromen voorkwam

* 1960 Kabul  ---  HOMAIRA DASTGIRZADA  --- + 2020 Utrecht 

Afghaanse geleerde met haar man gevlucht en asiel gekregen in 1999 in Utrecht. Groot dichteres. Veel in het Perzisch gepubliceerd. Gedicht overgenomen uit de NRC 18.10 2020

 

EN DAN NOG DIT.........

Nationale vermomming!

MONDKAPJES VOOR KARNAVAL: De 11de van de 11de komt er nu snel aan. Zorg dat je dan je MONDKAPJE op hebt. Begin vast te oefenen. Als de Vastentijd echt begint - op Aswoensdag dus - kun je het weer afdoen. 

THE PASSION. Eindelijk komt er veranderring!!!! Het lijdensverhaal past niet op de WITTE DONDERDAG, de dag waarop Voetwassing en Eucharistie zo centraal staan en die eindigt met Nachtelijke Aanbidding. Dan horen Christenen, zeker de katholieken onder hen toch in hun kerk te zijn.  Nu is de kans im de Passion naar een andere dag te verplaatsen. Misschien is Goede Vrijdag wel het beste.

THEOLOGIE: Het is de taak van de theologie 'alle dingen te kleuren met de tinten van het geloof, om een goddelijke betekenis en een bovennatuurlijke gerichtheid'te zien in elke gebeurtenis, zoals John Henry Newman het in de negentiende eeuw formuleerde. Erik Borgman in Álle dingen nieuw'een theolgische visie voor de 21ste eeuw. p.202