VREDESWEEK 2021: Burgemeester houdt toespraak in de Domkerk op za 18/9 om elf uur.

"Op weg naar een inclusieve samenleving" 

Het thema van de Vredesweek 2021.

* 18 - 26 september *

De stad Utrecht herbergt 360.000 mensen, waarvan 130.000 met een migratieachtergrond uit 172 verschillende landen. Vanuit de Domkerk, samen met organisaties als PAX en Utrecht in Dialoog, en de gemeente Utrecht wordt diversiteit als een rijke voedingsbodem voor samenwerking.

Op weg naar een inclusieve samenleving problematiseert die diversiteit niet, maar neemt haar als een gegeven. Wij kiezen onze samenleving niet, maar we zijn elkaar gegeven. De vraag is niet of we wel of niet divers willen zijn, maar hoe we samen leven, samen wonen en samen werken.

"Inclusief samenleven" gaat niet zonder compassie, en compassie sluit nauw aan bij de missie van Sint Maarten, de schutspatroon van Utrecht. 

 - DE HONDERDDUIZEND -

Op vrijdag 06 november 2015 is deze website www.spinario.nl  in gebruik genomen. Op do 26 augustus 2021 kwam voor de 100.000ste keer iemand kijken en lezen. Zij/Hij/Het zullen bemerkt hebben dat het me niet gelukt is om sommige teksten en berichten aktueel te houden. Dat had een dubbele oorzaak: de zorg voor mijn lijf vroeg veel aandacht. Dat had ook tot gevolg dat mijn piksplinternieuwe apparatuur niet voldoende aandacht kreeg. De 'bijles' viel uit!  

 De naam www.spinario.nl blijf ik gebruiken. Omdat er het woord "spina" in staat, het latijnse woord voor "doorn". Het zegt iets van mijn karakter en voorkeuren. Ik daag graag uit, laat verschillende standpunten horen, ben muggenzifter, maar ben trouw aan de kerk waarin ik werken mag..... Dat is ook de reden waarom op sommige plaatsen in deze site dit 2000 jaar oude beeld staat, dat de naam 'spinario' draagt en zich in Rome bevindt. Pijnlijke steken (doornen) en verwondingen brengen geen "heiligheid" (= heelheid), als ze niet verwijderd worden. 

HOE DENKEN WE OVER SLAVERNIJ TOEN EN OVER SLAVERNIJ NU?

Ons geheugen even opfrissen: De Kerk is begonnen in een wereld waar slavernij een hoeksteen van de samenleving was. Het keizerrijk Rome werd gebouwd en is behouden over de ruggen van slaven; de complete afschaffing van slavernij was in Rome ondenkbaar en onuitvoerbaar. Ondanks de maatschappelijke aanvaarding van slavernij maakte de Kerk geen onderscheid tussen slaven en vrije mensen in haar lidmaatschap. De gelijkwaardigheid van gelovigen in een klassen-gelaagde maatschappij was een van de aantrekkelijke eigenschappen die de Kerk had voor Romeinen.

Toen keizer Constantijn de Kerk in 313 eenmaal had gelegaliseerd, beïnvloedden haar leringen de Romeinse wetten en beleid. Er werden kerkelijke fondsen gebruikt door christenen om slaven te bevrijden, in het bijzonder krijgsgevangenen. Een voormalige slaaf is zelfs opgeklommen tot paus (Callistus I) in de vroege derde eeuw! Toch bleef slavernij bestaan in Europa, zelfs na de ineenstorting van de keizerlijke macht in de late vijfde eeuw, maar hoe meer de invloed van de Kerk toenam, hoe meer het instituut slavernij afnam, tot het volledig was uitgewist in het Christendom.

Helaas keerde slavernij terug in de Europese maatschappij in de vijftiende eeuw, met de verovering van de Canarische eilanden en de ontdekking van de Nieuwe Wereld. Maar van 1435 tot 1890 veroordeelde een opeenvolging van pausen de slavenhandel en slavernij in niet mis te verstane bewoordingen. De eerste paus die dit deed was Eugenius IV (r. 1431-1447), die in zijn bul uit 1435 Sicut Dudum eiste dat christenen alle oorspronkelijke bewoners van de Canarische eilanden die tot slaaf gemaakt waren binnen vijftien dagen zouden bevrijden; wanneer dit werd nagelaten zou men een automatische excommunicatie oplopen. Zo verbood de Romeinse pontifex, vijfenzeventig jaar voor Columbus’ eerste reis, overduidelijk het tot slaaf maken van oorspronkelijke bewoners.

PLAATSEN VAN ONTMOETING IN GEBED EN MEDITATIE

 STILTECENTRUM HOOG-CATHARIJNE

 Meer info:  www.stiltecentrum.nl 

SANT EGIDIO 

Meer info: www.santegidio.nl

 Het eerstvolgende avondgebed in Utrecht is op vrijdag 17 september a.s. Voorafgaand aan de Vredesweek bidden we het Gebed voor de Vrede, omdat we geloven dat er een weg van vrede is, en waarin we bidden voor alle landen in oorlog en voor allen die op de vlucht zijn voor oorlog. Van harte uitgenodigd. Clara

Byzantijnse vieringen van de Goddelijke Liturgie (Byzantijnse ritus) in de St.-Jan de Doperkerk in Hoograven en in de St.-Aloysiuskerk. Info: MAGAZINE van de parochie St.- Maarten. 

U kunt zich voor deelname aan de vieringen per E-mail opgeven via het secretariaat:wladimirskajautrecht@gmail.com of raadplegen de website:                                   www.byzantijnsekapelutrecht.nl  

Ook is er regelmatig een viering van de Goddelijke Liturgie volgens de Byzantijnse ritus in de St.-Aloysiuskerk. De viering. wordt verzorgd door de Oekrainische katholieke gemeenschap in en rond Utrecht.  

 STILTECENTRUM HOOG-CATHARIJNE

Meer info:  www.stiltecentrum.nl 

GETIJDENGEBED IN DE SINT DOMINICUSKERK. OOG IN AL.                            Lauden en Vespers, 08.30 uur en 18.30 uur. Aan het begin van de dag de lauden ("Morgen-lof"): 08.00- 08.30 uur (zaterdag 08.30- 09.00 uur) en aan het einde van de dag de vespers ("Avondlof"): 18.30-19.00 uur. De opzet van lauden en vespers is klassiek: gebeden, psalmen, Bijbellezing en stilte. Hebt u belangstelling, mail dan naar: info@huisvandominicus.nl De tijden kunnen per week veranderen. Kijk voor de actuele tijden op www.huisvandominicus.nl 

Een hemels telefoongesprek!

"Wilt u 'God' werd er gezegd, toets dan 'een"                                                                                Wilt u 'God' niet, toets dan 'niet'                                                                                                       Ik toetste 'een'  en dezelfde gevleugelde vrouw zei: "er is nog èèn wachtende voor u en die ene bent u (Rutger Kopland)                                                                                 

 

AGENDA ANNO DOMINI 2021

SEPTEMBER  2021

zo 05: Drieëntwintigste zondag door het jaar

zo 12: Vierentwintigste zondag door het jaar

zo 19: Vijfentwintigste zondag door het jaar. Begin van de Vredesweek

zo 26: Zesentwintigste zondag door het jaar

OKTOBER 

zo 03: Zevenentwintigste zondag door het jaar

zo 10: Achtentwintigste zondag door het jaar

zo 17: Negenentwintigste zondag door het jaar: Wereldwijde opening Synodaal Jaar. Over heel de wereld op dezelfde tijd en dag. 

zo 24: Dertigste zondag door het jaar: Wereldmissiedag

zo 31: Eenendertigste zondag door het jaar

NOVEMBER  

ma 01: Allerheiligen

di 02: Allerzielen, Gedachtenis van de overledenen

wo 03: Dankdag voor het gewas. Quatertemperdag

zo 07: SINT WILLIBRORD, PATROON VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE   

zo 14: Drieëndertigste zondag door het jaar

zo 21: CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

ADVENT  

zo 28: Eerste zondag van de Advent

DECEMBER 

zo 05: Tweede zondag in de Advent. St.-Nicolaas

zo 12: Derde zondag van de Advent

zo 190: Vierde zondag van de Advent

za 25: KERSTMIS. GEBOORTE VAN DE HEER  

vr 31: Oudjaar. Sint Silvester

ZALIG NIEUWJAAR A.D.2022

WAT IK AAN HET LEZEN BEN.....

BRIEVEN 1484 - 1536. Desiderius Erasmus, Amsterdam 2017 

DIALOOG MET NOVICEN. Thomas Kempis. vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Utrecht 2018 

EEN JEUGD OP ZUILEN. De jaren dertig en veertig op ZUILEN. De jaren dertig en veertig in een Utrechts dorp. 1933 - 1953. Henk Kronenburg. Stichting De Plantage. Utrecht 2003

ERASMUS, DWARSDENKER. EEN BIOGRAFIE. Sandra Langereis. Amsterdam 2021 

DE MOOISTE TEKSTEN VAN THOMAS A KEMPIS, WANDELEN IN HET LICHT. Samengesteld door Jacques Koekkoek. Kokboekencentrum. Uitgevers. Utrecht 2021

MEER "BOEKENWIJSHEID" VIND JE "HIER"!  

Het zijn boeken die ik gelezen heb. Af en toe schrijf ik er iets over.