Laatste Nieuws

9. jul, 2020

Herdenkingen Hiroshima en Nagasaki

Utrecht: Kathedraal: Donderdag 6 augustus. 19.00u: Eucharistie waarna tot 20.30u: Stilgebed
Amsterdam: Mozes en Aaronkerk: Vrijdag 7 augustus. 19.00u Vredesdienst.

Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen. Op 6 en 9 augustus is het precies 75 jaar geleden dat Amerikaanse atoombommen de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki bijna volledig vernietigden. Ze veroorzaakten groot menselijk leed en meer dan 210.000 mensen kwamen om het leven. Om stil te staan bij de verschrikkingen van de oorlog herdenkt Sant’Egidio deze gebeurtenissen.

De Oosters Orthodoxe kerken en de Westers Latijnse kerken vieren op zes augustus het Feest van de Gedaanteverandering des Heren.  Op een berg toont Jezus aan Petrus, Jacobus en Johannes wie Hij is, Samen met Mozes (Wet) en Elia (Profeten). De bombardementen van 75 jaar ken het vernietigen van de schepping, Jezus prent ons in: er is hoop. Oorlog MOET verdwinen. Er bestaat voor christenen geen document dat zo duidelijk kiest voor vrede en iedere aantasting daarvan afkeurt als de BERGREDE VAN JEZUS: Mattheus 5 - 7. Christenen en ook niet christenen zouden het uit het hoofd moeten kennen en er naar moeten handelen.

Iets voor jou? Najaars cursus over de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Bēt Drāshā neemt voor zijn bijeenkomsten in het najaar van 2020 een boek als uitgangspunt. Wegens de coronacrisis was het niet mogelijk een reader samen te stellen. Wij zullen het boek Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof lezen. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof. Het is een boek, gezamenlijk geschreven door een protestant en een katholiek. Het boek legt de geloofsbelijdenis uit die in vrijwel alle kerken ter wereld geaccepteerd wordt. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel is een tekst die werd vastgelegd op twee concilies (325 en 381) in het christelijke Oosten. Meer informatie?  Meer info? KLIK HIER  

AGENDA

DE TENTOONSTELLING "ALLEMAAL WONDEREN"

Sinds maandag 1 juni is het Museum het Catharijneconvent, dat rechts van de Ste Catharinakathedraal zijn ingang heeft, weer open. Ik ben er die dag direct weer naar toe gegaan. De Tentoonstelling ALLEMAAL WONDEREN is nog helemaal dezelfde en heeft geen infectie van het ernstige virus opgelopen! 

Méér dan 60 procent van o.a. de Nederlanders heeft wat met wonderen. Zij vinden dingen wonderbaarlijk en wonderlijk, zijn verwonderd, zeggen: "de wonderen zijn de wereld nog niet uit"....... 

In gebed de wereld rond. Voorbede van Wereldraad van Kerken en Secretariaat van de Eenheid (Rome)

Méér informatie over deze wereldwijde gebedskring van de Wereldraad van Kerken en van de met Rome verbonden Kerken vind je HIER Pray with the Ecumenical Prayer Cycle

Week by week, the Ecumenical Prayer Cycle enables us to journey in prayer through every region of the world, affirming our solidarity with Christians all over the world, brothers and sisters living in diverse situations, experiencing their problems and sharing their gifts.

NL- vertaling vind je hier

JAAR A: MATTHEUSJAAR (in de katholieke traditie) 

IN GEBED DE WERELD ROND A.D.2020 
Bron: Wereldraad van Kerken.
 
Attentie: Er komt binnenkort een eenvoudige versie in het Nederlands. Voor uitgebreide wekelijkse info kunt u de site van de Wereldraad van kerken raadplegen (in het Engels):  Prayer Cycle  
 
Week 32: Verenigde Staten van Amerika    02 - 08 augustus
Week 33: Cameroon, Central African Republic, Equatorial Guinay 09 - 15 augustus
Week 34: Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Niger 16 - 22 augustus
Week 35:  Liberia, Sierra Leone  23 - 29 augustus
 
 
 
 

Lees mee: Mijn lees - lijstje.

Momenteel ben ik de volgende boeken aan het lezen: 

ALLE DINGEN NIEUW, een theologische visie voor de 21ste eeuw. Erik Borgman, Utrecht 2020 

BIDDEN OM VREDE EN GERECHTIGHEID IN DEZE WERELD, samensteld door An v.d.Wilt- Wiersma, oecumenische gebedskalender van de Wereldraad van Kerken de Verbinding 2018

KATHOLIEK IN DE REPUBLIEK, De belevingswereld van een religieuze minderheid. 1570 - 1750. Nijmegen 2019

NIKSEN, De Dutch Art of Luieren. Olga Mcking Utrecht/Antwerpen 2020. 

OER, Het grote verhaal van nul tot nu. Corien Oranje, Cees Dekker, Gijsbert v.d.Brink Heerenveen 2020. 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

En dan nog dit.......

De Utrechtse kathedrale kerk, toegewijd aan Sinte Catharijne en  Sint Willibrord komt steeds meer in het nieuws. Zij is met het Catharijne convent ook de voortzetting van het klooster dat verplaatst moest worden voor de bouw van de Vredenburg.  Daar bleef in de naam "Hoog Catharijne"  de herinnering aan het eerste Catharijneconvent  bewaard. Het is goed dat die band behouden blijft. Voor de geschiedenis van de stad.  En ook voor het kerk - zijn in  Utrecht en ook voor de kerk in  het aartsbisdom Utrecht. De Sinte Catharinakathedraal heeft in 1853 de funktie van de Domkerk overgenomen. Daarvan getuigt ook het artikel in Oud-Utrecht, gewijd aan de grote muurschildering in de Saenredamstraat. Het artikel van Oud Utrecht vind je HIER       Het artikel uit DUIC   

Het maken en bijhouden van deze website is gestart op 26 november 2015. Ze kreeg de naam: "spinario", naar het beroemde beeld uit het begin van onze jaartelling, dat in de "Musei Capitolini" in Rome te bewonderen is. Het beeldt voor mij (!) een van de taken van de Kerk (en dus ook van de priester) uit. Aan mijn werk in en voor de kerk leek in 2014 een eind te komen. Het leek me zinvol en leuk om toch met kerk en samenleving verbonden te blijven via deze website. Een persoonlijke website met handhaving van de naam Spinario. Het liep allemaal wat anders. Er kwam een nieuwe benoeming: spirituaal van de priesteropleiding van het aartsbisdom. Een jaar geleden is daar nu een eind aan gekomen. Veel taken heb ik kunnen beëindigen. Ik richt me nu op vrijwilligerswerk in de Utrechtse binnenstad: ik maak het Vrouwe Justitiaplein iedere zaterdagmorgen vrij van zwerfafval en help mee om het mogelijk te maken dat er iedere dag Eucharistie gevierd kan worden in de Vredeskapel van de kathedraal. Vanzelfsprekend reageer ik op de site wanneer ik me geprikt voel! Wordt vervolgd (2).