WERELDWIJD IS ZONDAG 25 APRIL ROEPINGENZONDAG

"Het Christelijk geloof moet gezien worden als een protest tegen een wereld zoals die is. In naam van de wereld zoals die nog niet is!!! maar zou moeten zijn"

"Priester worden is risico's nemen!"

"Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil zal het vinden" (Mt. 16, 24-25)).

Marcus wijst erop, dat Jezus niet alleen zijn leerlingen, maar ook de massa oproept en tot alle mensen spreekt over de verloochening die nodig is om Hem te volgen, over het kruis dat moet worden opgenomen en over het prijsgeven van het eigen leven "omwille van Mij en het Evangelie" (Mc. 8, 34-35)

 (wordt - zo mogelijk! - verder aan gewerkt)

 

Opmerkelijk Pinksternieuws!

The Sunday Mass obligation will be restored for Catholics in the state of Colorado next month, unless sickness or another grave reason prevents them from being able to attend Mass.  A joint statement from the bishops of Denver, Colorado Springs, and Pueblo on April 6 announced that the Sunday and Holy Day Mass obligation will be restored on Pentecost, May 23.  

The bishops urged all Catholics without significant health risks or other serious obstacles to attend Mass every Sunday and to use this Easter season to reflect on the importance of Mass and the Church’s teaching surrounding it.  

Kathedraal: Iedere werkdag om 19.00u: Eucharistieviering (za 18.30u)    

AGENDA APRIL                     

zo 25:Vierde zondag van Pasen.  ROEPINGENZONDAG. Eucharistievieringen: 10.30u   en 12.45u (Engels)

AGENDA MEI   

zo 02: Vijfde zondag van Pasen  ZONDAG VAN DE OOSTERSE KERKEN. Eucharistievieringen: 10.30u   en 12.45u (Engels)          

zo 09: Zesde zondag van Pasen  Eucharistievieringen: 10.30u   en 12.45u (Engels)                    do 13 Hemelvaart van de Heer.Eucharistievieringen: 10.30u   en 12.45u (Engels) Hoogfeest. Begin van de Pinksternoveen.                                                                                                      zo 16: Zevende zondag van Pasen  Eucharistievieringen: 10.30u   en 12.45u (Engels)                  zo 23 mei: DAGMIS VAN PINKSTEREN: Zevende zondag van Pasen  Eucharistievieringen: 10.30u   en 12.45u (Engels)                                                                                                                 zo 30 mei: Zondag na Pinksteren. HEILIGE DRIEËNHEID. Hoogfeest  Eucharistievieringen: 10.30u   en 12.45u (Engels)

 AGENDA JUNI                                                                                              

'BOEKENLIJST

KATHOLIEK IN DE REPUBLIEK, De belevingswereld van een religieuze minderheid. 1570 - 1750. Nijmegen 2019

WIJ GELOVEN. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof.Kok, Utrecht 2020

BESPIEGELINGEN VAN EEN SCHULDIGE TOESCHOUWER, Thomas Merton, Damon/Eindhoven 2020

DE WEG NAAR HET LICHT, J.M.A.Biesheuvel, Amsterdam 1977

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lees mee: Een lees - lijstje.

Het Getijdengebed

Byzantijnse vieringen: op zondag volgens de Byzantijnse ritus in de St.-Jan de Doperkerk in Hoograven.  U kunt zich voor deelname aan de vieringen per mail opgeven via het secretariaat:wladimirskajautrecht@gmail.com of raadpleeg de website:                                    www.byzantijnsekapelutrecht.nl         .

Avondgebed Sant Egidio                                                                                                         Vrijdag 16 april.20.00u in de kathedraal. Het is fijn als je je komst meldt. 

Dagelijks Getijdengebed in de St.-Dominicuskerk.Utrecht. Oog in Al.                            Lauden en Vespers, 08.30 uur en 18.30 uur.

Sinds het begin van de Advent worden in de kerk dagelijks lauden en vespers gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden: 08.00- 08.30 uur (zaterdag 08.30- 09.00 uur) en aan het einde van de dag de vespers: 18.30-19.00 uur. De opzet van lauden en vespers is klassiek: gebeden, psalmen, Bijbellezing en stilte. Hebt u belangstelling, mail dan naar: info@huisvandominicus.nl De tijden kunnen per week veranderen. Kijk voor de actuele tijden op www.huisvandominicus.nl  

In zeer veel talen is het Getijdengebed (in het Engels: The Hours) te bidden. Ik  gebruik daar als ik onderweg ben nogal eens mijn 'mobieltje' voor. Ik heb het afgekeken van collegae. Ik ben benieuwd of andere reizigers het ook daarvoor gebruiken. In ieder geval is het ook gemakkelijk in kerken en kloosters. Je hoeft dan geen Brevier meer bij je te hebben. De Nederlandse versie hebben we te danken aan de Tiltenberg, het opleidingsinstituut van het bisdom Haarlem - Amsterdam.  Vanzelfsprekend is het Getijdengebed naast het latijn ook in zeer veel andere talen beschikbaar. o.a.The Liturgy of the Hours, Stundengebet, Liturgia horarum, La Liturgie des heures (hvd) 

Stiltecentrum  (Hoog Catharijne (v/h  Pax Christikapel) . Ga zelf  eens kijken en bidden. In principe is er nu al op ma, di, wo en do om 12.45u een middagpauze-dienst. Raadpleeg de website! 

 

 

 

.

Byzantijnse vieringen: op zondag volgens de Byzantijnse ritus in de St.-Jan de Doperkerk in Hoograven.  U kunt zich voor deelname aan de vieringen per mail opgeven via het secretariaat:wladimirskajautrecht@gmail.com of raadpleeg de website:                                    www.byzantijnsekapelutrecht.nl         .

 

In gebed de wereld rond. Voorbede van Wereldraad van Kerken.         Sterk aanbevolen door Secretariaat van de Eenheid (Rome)

 

in bewerking

EN DAN NOG DIT.........

"Het geloof moet gezien worden als een protest tegen een wereld zoals die is, in naam van de wereld zoals die nog niet is maar zou moeten zijn" Hans Küng