What is the best to do?

On Christ the King Sunday, Pope Francis encouraged Catholics to make choices with eternity in mind, by thinking not about what they want to do, but what is best to do.

“That is the choice we have to make daily: what do I feel like doing or what is best for me?”

"Wat zou ik wilen doen OF wat is het beste voor mij?

Godsdienstvrijheid

In De Volkskrant van 19 nov. kon je een mooi en informatief artikel van Sander van Walsum: "Het antwoord op de radicale islam raakt óók de christenen".
 
"De godsdienstvrijheid botst met de vrijheid van meningsuiting omdat aan dat laatste grondrecht een radicale invulling wordt gegeven, denken veel gelovigen. ‘De seculiere waarheid wordt op een hoger plan geplaatst dan de waarheid van gelovigen.’ p.14 en 15. Knip het uit en bewaar het!!!. Je wordt goed geïnformeerd over wat godsdienstvrijheid betekent voor de niet- en wel-gelovenden en voor christenen en moslims. Bisschop Gerard de Korte en skriba René de Reuver van de PKN benadrukken dat je de ander ook de ruimte moet geven om te groeien. Er zijn in de geschiedenis allerlei verwerpelijke meningen, daden en standpunten geweest van christenen en moslims geweest. Dat is nog niet voorbij. Dat kan alleen als we elkaar beter leren kennen en zien dat de overeenkomsten veel groter zijn dan de verschillen. Want ook hier geldt het oude gezegde: "Onbekend maakt Onbemind"!
 
Op Facebook Nog even dit: in het artikel in de VK dat ik van harte aanbeveel staat ook een opmerking van Dennis Peters van Kerk in Nood, waarin hij zegt dat veel moslims het christendom met het secularisme associëren. Daarom hebben christenen het vaak moeilijk om in moslim landen te blijven wonen. Om aan dat lijden van christenen meer aandacht te besteden is enkele jaren geleden de REDWEDNESDAY in gesteld. Overal in de wereld worden kerken dan rood verlicht. In ons land zijn het er een kleine 100, waaronder alle kathedralen. In de stad Utrecht wordt er in de kathedraal (Lange Nieuwstraat) tijdens de Eucharistie (19.00u) gebeden voor de vervolgde christenen, waar ter wereld ook. De REDWEDNESDAY is woensdag 24 november. Deze REDWEDNESDAY is gestart in Engeland maar wordt nu in alle delen van de wereld gehouden. In ons jaar voor land voor het eerst in de St.-Janskathedraal van Den Bosch.

De eerste kaars van de krans in het St.-Bonifatiuscollege "Het Boni" wordt aangestoken

Startmoment Adventsactie van de stad Utrecht

Dit jaar een speciale start van de Adventsactie van de kerk in Utreht. Ter voorbereing!  Op donderdag 26 november, vlak voor het eerste weekend van de Advent, zal in de Rafaëlkerk om 19.30 uur de aftrap worden gegeven voor de Adventsactie met een informatief programma. Natuurlijk wordt het project dat Utrecht steunt gepresenteerd: dat is deze advent duurzame voedselvoorziening voor gezinnen in een streek in Nicaragua. Om onze solidariteit niet alleen in gulle gaven vorm te geven verdiepen wij ons er ook in wat duurzame landbouw voor ons betekent. Dat doen we aan de hand van een Utrechts initiatief op dit gebied. En ook de link naar ‘Utrecht 4Globalgoals’ zal worden belicht. Het programma van ongeveer één uur kan via het livestreamkanaal van de Rafaëlkerk door iedereen gevolgd worden.

NB: Vergeet niet de Adventskrans op tijd een plaats te geven in de huiskamer. Zondag 29 nov,! De kerststal en de kerstboom komen later wel voor de dag!

Voor het lezen in de Bijbel 10 maanden de gevangenis in!

In de Verenigde Staten: Dorothy Day's kleindochter Martha Hennessy werd gisteren in Trumps Amerika veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf wegens het lezen van de Bijbel, het bidden en het spuiten van vredesboodschappen op een nucleaire onderzeebootbasis. Haar oma Dorothy Day was mede-grondlegster van de Catholic Worker Movement. Zij was een kleurrijke bohemienne, katholiek pacifiste en linkse= activiste. Ze verzette zich o.m. tegen het gebruik en het testen van kernwapens. In 2000 gaf het Vaticaan toestemming om haar proces tot zaligverklaring op te starten.
De Catholic Worker beweging vraagt christenen om gebed voor Martha Hennessy, en om zich in het spoor van haar en haar moeder in te zetten tegen oorlog en geweld. #catholicworker
 
Overgenomen (en dus met dank!) van Gied ten Berge. Voor mij een goede afsluiting van de (online) Dom Helder Camaralezing lezing vanavond in   Amsterdam (V.U.). Dr. Marilú Rojas Salazar sprak over: “God openbaart zich in de alledaagse strijd voor een goed leven. Perspectieven uit de Latijns-Amerikaanse ecofeministische theologie.” waarin de priester - dichter Ernesto Cardenal een grote plaats had. Verbazingwekkend was voor mij hoe Markus 5, 41 - 43 aansluit bij "de theologie van het lichaam" en uitnodigt tot het vormen van huiskerken, die gekenmerkt worden door "stilte en aktie". Ik moet daar toch iets meer over te weten zien te komen. Die verzen werden zelfs kernwoorden van de hele Bijbel genoemd. 

BODY LANGUAGE

"HET LICHAAM IN DE MIDDELEEUWSE KUNST"

Tentoonstelling in het Museum Catharijneconvent, naast de Sint Catharina-kathedraal in Utrecht.

In de middeleeuwen kwam de menselijke kant van Jezus, Maria en heiligen steeds meer centraal te staan. En wat is er menselijker dan een lichaam? Zo ontstond een intrigerende beeldcultuur waarin het lichaam en de lichaamsdelen van heilige figuren een hoofdrol speelden. 

De kunst diende als hulpmiddel bij gebed en meditatie, waarbij inleving van groot belang was.

 van 25 sept.2020 t/m 17 jan.2021 

Lees meer: Website van het Rijksmuseum Catharijneconvent

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Het Getijdengebed (The Hours) in het Engels

Meestal bid ik het Getijdengebed in het Nederlands. Soms een andere taal waar ik mee vertrouwd ben. Vrijdag j.l. las ik in een Engelse versie (Universalis): 

Friday 6 novembe (II)r 2020: The Preachers of the Faith in the Netherlands - Feast. Year A Psam Week 3. Liturgical Coour: White. This feast commemorates all the missionairies who spread the Christian faith in the Netherlands: the Anglo-Saxons, the Franks and the nativ Dutch themselves.

In zeer veel talen is het Getijdengebed (in het Engels: The Hours) te bidden. Ik gebruik daar als ik onderweg ben vaak mijn 'mobielte' voor. Ik ben benieuwd of veel reizigers het daarvoor gebruiken. In ieder geval is het ook gemakkelijk in kerken en kloosters. Je hoeft dan geen Brevier meer bij je te hebben. De Nederlandse versie hebben we te danken aan de Tiltenberg, het opleidingsinstituut van het bisdom Haarlem - Amsterdam. 

AGENDA

In gebed de wereld rond. Voorbede van Wereldraad van Kerken en aanbevolen door Secretariaat van de Eenheid (Rome)

Méér informatie over deze wereldwijde gebedskring van de Wereldraad van Kerken en van de met Rome verbonden Kerken vind je HIER Pray with the Ecumenical Prayer Cycle

Week by week, the Ecumenical Prayer Cycle enables us to journey in prayer through every region of the world, affirming our solidarity with Christians all over the world, brothers and sisters living in diverse situations, experiencing their problems and sharing their gifts.

NL- vertaling vind je hier

JAAR A: MATTHEUSJAAR (in de katholieke traditie) 

IN GEBED DE WERELD ROND A.D.2020 
Bron: Wereldraad van Kerken.
 
 
  
Dates WE PRAY THIS WEEK FOR: 
   
15 - 21 November 2020 East Timor (Timor Leste), Indonesia, Philippines
22 - 28 November 2020 Brunei, Malaysia, Singapore
29 November - 05 December 2020 Myanmar, Thailand
06 - 12 December 2020 Cambodia, Laos, Vietnam
13 - 19 December 2020 China, Hong Kong, Macau
20 - 26 December 2020 Japan, North Korea, South Korea, Taiwan
 
 

Volgend jaar (25 juli 2021) is het 550 jaar geleden dat Thomas Hemerken van Kempen gestorven is. In Zwolle. Er wordt gevraagd om een paar stukjes/zinnen uit zijn meest bekende boek "De Navolging van Christus" te verzamelen. De Moderne Devotie blijft na vijf eeuwen nog heel wat mensen inspireren. Misschien ben jij of u er ook een van. Zijn er zinnen uit de Navolging die je dierbaar zijn en je niet loslaten, dan zou het fijn zijn wanneer anderen daar kennis mee kunnen maken. Vanzelfsprekend zonder daarbij namen te noemen. De auteur is immers al bekend! Volgend jaar wil men dan laten zien welke teksten ons nu inspireren en die op een bijzondere manier vormgeven. Heb je een bijzondere aandacht voor een bepaalde tekst, wil die dan delen met anderen.                                           E-mail: domduistervandoorn@spineus.nl 

 

KERK IN DE JAREN ZESTIG: DANKZIJ CONCILIE EEN TIJD VAN GENADE

"Cardinal analyzes why Netherlands lost Catholic faith in few short decades". Deze woorden staan boven een grote bespreking in LifeSiteNews  (25 sept.2020) van het boek van de Italiaanse  journalist Andrea Galli, geschreven op basis van zijn gesprekken met kardinaal Willem Eijk:  "Dio viva in Olanda". Ondertitel: "When the Son of man comes, will He find faith on earth? Lucas 18,8.

Lees HIER meer!

Aantal schept verplichtingen! Dat wordt vaak vergeten.....Tussen 2013 en 2018 is het aantal rooms-katholieken wereldwijd met 6 procent gestegen naar 1,329 miljard. Zelfs in Europa groeide het aantal katholieken met 94.000, al blijft dat achter bij de bevolkingsgroei.

 

Lees mee: Een lees - lijstje.

'BOEKENLIJST

ALLE DINGEN NIEUW, een theologische visie voor de 21ste eeuw. Erik Borgman, Utrecht 2020 

BIDDEN OM VREDE EN GERECHTIGHEID IN DEZE WERELD, samensteld door An v.d.Wilt- Wiersma, oecumenische gebedskalender van de Wereldraad van Kerken de Verbinding 2018

KATHOLIEK IN DE REPUBLIEK, De belevingswereld van een religieuze minderheid. 1570 - 1750. Nijmegen 2019

NIKSEN, De Dutch Art of Luieren. Olga Mcking Utrecht/Antwerpen 2020. 

WIJ GELOVEN. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof.Kok, Utrecht 2020

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EN DAN NOG DIT.........

Nationale vermomming!

MONDKAPJES VOOR KARNAVAL: De 11de van de 11de komt er nu snel aan. Zorg dat je dan je MONDKAPJE op hebt. Begin vast te oefenen. Als de Vastentijd echt begint - op Aswoensdag dus - kun je het weer afdoen. 

==============================================================

THE PASSION. Eindelijk komt er veranderring!!!! Het lijdensverhaal past niet op de WITTE DONDERDAG, de dag waarop Voetwassing en Eucharistie zo centraal staan en die eindigt met Nachtelijke Aanbidding. Dan horen Christenen, zeker de katholieken onder hen, toch in hun kerk te zijn.  Nu is er de kans om de Passion naar een andere dag te verplaatsen. Misschien is Goede Vrijdag wel het beste.

THEOLOGIE: Het is de taak van de theologie 'alle dingen te kleuren met de tinten van het geloof, om een goddelijke betekenis en een bovennatuurlijke gerichtheid'te zien in elke gebeurtenis, zoals John Henry Newman het in de negentiende eeuw formuleerde. Erik Borgman in Álle dingen nieuw'een theologische visie voor de 21ste eeuw. p.202