Vastenbrieven 2017 van de bisschop van Rome, Paus Franciscus Bergoglio, en van de bisschop van Utrecht, Willem Eijk

Paus Franciscus schrijft dat de veertigdagentijd een oproep tot bekering is door middel van vasten, gebed en het geven van aalmoezen. Daarbij wordt de christen geroepen om met heel zijn hart terug te keren naar God en wordt hij uitgedaagd geen genoegen te nemen met een middelmatig leven. Het begin van de veertigdagentijd is een kans om terug te keren naar nederigheid. Daarbij herinnert hij aan de woorden die de priester uitspreekt bij het uitdelen van een assekruisje: Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.

De gehele tekst: "Het Woord is een gave - Andere mensen zijn een gave"

De wijze van vasten verschilt in de verschillende kerken en landen: Voor Nederland hebben de bisschoppen het hier vermelde bepaald. 

 VASTENBRIEF van de aartsbisschop van Utrecht: Wilhelmus kardinaal van Eijk

Over "DE GUNSTIGE TIJD"

Dat het nu ‘de gunstige tijd’ is, zijn woorden uit de tweede Schriftlezing van Aswoensdag, waar Sint Paulus ons laat weten dat God zegt: “Op de gunstige tijd heb Ik u verhoord, op de dag van het heil ben Ik u te hulp gekomen. Nu is er die gunstige tijd…” (2Kor 6,2).

Lees HIER de brief

 • Quasimodolezing

  CHRISTUS, DE VREEMDELING IN ONS MIDDEN:
  Migratie en de christelijke identiteit van Europa
  De lezing wordt verzorgd door Prof. dr. Stephan van Erp, professor fundamentele theologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Het co-referaat wordt verzorgd door dr. Erica Meijers, verbonden aan Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks.
  De Quasimodolezing vindt plaats op donderdag 20 april a.s. van 19.00 - 22.00 uur. In congres- en vergadercentrum 'In de Driehoek' aan het Willemsplantsoen 2 in Utrecht.
  De Quasimodo-lezing, genoemd naar de Introïtus van Beloken Pasen, is een initiatief van de Oud-katholieke kerk.

 • Lectio Divina. "From God's Word to Our Lives"

  De Bijbel is een eeuwenoud Boek dat daarom vragen oproept. Je moet je oefenen in het gebruik. We kunnen niet zonder het lezen van de Bijbel. Die is immers voor de Kerk en haar Liturgie en voor het gebed van de christengelovige de belangrijkste bron en hulp. De prior van de gemeenschap van vrouwen en mannen in het Italiaanse Bose heeft daarom een vlot leesbaar boekje geschreven over 'lectio divina'. Zo wordt vanouds het lezen van de bijbel genoemd. In vele talen vertaald maar (nog?) niet in het Nederlands. Rowan Williams, de vorige aartsbisschop van Canterbury, schreef er een voorwoord bij. Dat laat al zien hoe breed dit nog geen 100 pagina's tellende boekje verspreid is.

Symposium in Rome over "Luther en de Sacramenten"

Lutherse kerk van Rome met altaar en preekstoel, waarop de bisschop van Rome, paus Franciscus, en zijn beide voorgangers gepreekt hebben.

Van 25 februari tot 1 maart werd er in Rome een groot internationaal symposium gehouden. Over "Luther en de Sacramenten". De aanleiding was het feit dat 500 jaar geleden - in 1517 -  een grote - broodnodige -  reformatie van de Kerk begon. 240 deelnemers ! Een bescheiden verslag vindt u onder de knop Oecumene Nu bijgewerkt en aangevuld met indrukken!!

De inleidingen vind je ook op Youtube. Ga naar: Luther and the Sacrament.

 

NIEUW: Temidden van de vele boeken, films, artikelen, exposities (o.a.in Luik en Utrecht) verscheen een schitterend beknopt (37 pagina's) boekje "Martin Luther, An Ecumenical Perspective" geschreven door Walter Kardinaal Kasper over Luther en de katholieke kerk sinds de 16de eeuw. Het is door het naar hem genoemde "Institut für Theologie, Ökumene und Spiritualität" in 2016 uitgegeven. In februari 2017 is de Nederlandse vertaling uitgegeven door de Abdij van Berne.    

Hoe in ons land het jubileum gevierd wordt kun je 'proeven door op Facebook de Estafette te volgen:

Volg op Facebook de Estafette "Reformatiejaar 2017"

Leven is beweging en verlangen, en daar is niets mis mee. Leve de rusteloosheid!”

Ignaas Devisch (46) schreef met ‘Rusteloosheid’ het ‘beste spirituele boek van 2017’. De Vlaamse hoogleraar pleit voor een leven vol overgave, creativiteit en verlangen. Voor drukte dus.

„Spiritualiteit associeer ik hoofd­zakelijk met diepzinnigheid. Met stilstaan bij dingen, met nadenken en verkennen”, begint de schrijver zijn relaas. „In de kern draait rusteloosheid om het verlangen vooruit te komen en niet tevreden zijn met de status quo. Lees meer

En dan nog dit: IN GEBED DE WERELD ROND.

KERKELIJK JAAR A.D. 2017 (A-jaar)

   Oecumenische Voorbede Week 13:    26 maart – 01 april 2017 Met de andere kerken bidden we deze week voor China, Hong Kong en Macao.

 Voor de werklozen en de daklozen in de grote steden van China bidden we en voor de vele vluchtelingen uit Noord-Korea. We bidden God die van alle mensen houdt om gelijke rechten voor vrouwen en meisjes.  Voor mijnwerkers en anderen die onder levensgevaarlijke omstandigheden moeten werken Laat ons bidden. 

 INFORMATIE over IN GEBED DE WERELD ROND

 

HET GETIJDENGEBED

Afbeeldingsresultaten voor brevierHebt u het GETIJDENGEBED wel eens ingezien en/of gebeden?

Hier vindt u het  (Tip: codewoord rijmt op bier)