Het belangrijkste Pausbezoek OOIT?

Het is de eerste keer dat een bisschop van Rome Irak zal bezoeken. Bakermat van Jodendom, Christendom en Islam!

Het opvallendste programmaonderdeel is de ontmoeting op zaterdag 6 maart met grootayatollah Ali al-Sistani, de belangrijkste sjiitische geestelijke leider in Irak. Hij wordt politiek ijkpunt genoemd. De ontmoeting zal echter geen openbaar karakter krijgen, ook niet dankzij een toespraak achteraf. 

Daags ervoor zal Franciscus als staatshoofd ontvangen worden en een toespraak houden tot de Iraakse autoriteiten. In de namiddag bezoekt de paus de Syrisch-katholieke kathedraal van Bagdad, waar in oktober 2010 bij een terroristische aanslag 48 christenen om het leven kwamen.

Zaterdag neemt Franciscus in de buurt van de ruïnes van de stad Ur - volgens de Bijbel en de Koran de plaats waar de aartsvader Abraham vandaan komt - deel aan een interreligieuze ontmoeting.

Op zondag bezoekt hij Erbil, in de autonome Koerdische regio in het noorden van Irak en de door islamitische terreur getroffen steden Mosul en Karakoch.

Het bezoek aan Irak levert naast veiligheidsproblemen ook uitdagingen op als het gaat om de coronapandemie. De 75 journalisten die vanuit Rome met de paus meereizen, zijn onlangs door het Vaticaan ingeënt tegen het coronavirus en zullen binnenkort hun tweede injectie krijgen. 

AGENDA A.D.2021

 

zo 28: Tweede zondag van de veertigdagentijd

In de Kathedraal wordt op werkdagen iedere avond Eucharistie gevierd om 19.00u. op ma in het Engels. In het weekend: za: 18.30u en zo: 10.30u en om 12.45u.in het Engels

Het avondgebed van Sant'Egidio Utrecht zal voorlopig worden opgeschort vanwege de ingestelde avondklok.
Het is mogelijk online het gebed te volgen dat wordt gestreamd vanuit Antwerpen op maandag, woensdag en vrijdag om 20 uur via santegidio.be
In het Italiaans en Engels is het gebed vanuit Rome dagelijks te volgen via santegidio.org

In gebed de wereld rond. Voorbede van Wereldraad van Kerken en aanbevolen door Secretariaat van de Eenheid (Rome)

Méér informatie over deze wereldwijde gebedskring van de Wereldraad van Kerken en van de met Rome verbonden Kerken vind je HIER Pray with the Ecumenical Prayer Cycle

Week by week, the Ecumenical Prayer Cycle enables us to journey in prayer through every region of the world, affirming our solidarity with Christians all over the world, brothers and sisters living in diverse situations, experiencing their problems and sharing their gifts.

 IN GEBED DE WERELD ROND A.D.2021

Bron: Wereldraad van Kerken.
 
PRAYER CYCLE
 

We are thankful for:

  • the 2,000-year presence and witness of the church in Asia Minor (now Turkey, Cyprus, and Greece) – the region in which St Paul and other apostles first planted the seeds of the Christian faith – and for how Greek culture influenced the early church
  • the Church Fathers who came from this area, along with many men and women who were Christian martyrs, and where seven ecumenical councils were convened
  • the pioneering work of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople in quest of Christian unity and for protection of the environment
  • those who have reached out to assist people who have fled to, and through, these lands.

We pray for:

  • the healing of memories and wounds inflicted by early 20th century genocides of Armenian, Greek, and Assyrian communities, and for current tensions in these lands
  • enhanced respect for all minority groups and their claims,
  • those who work for justice and reconciliation
  • the people who struggle because of economic and political crises in these countries
  • more stable democratic governments that further the good of all.
 
   
07 - 13 February 2021 Andorra, Italy, Malta, Portugal, San Marino, Spain, Vatican City
14 - 23 February 2021 Austria, Liechtenstein, Switzerland
21 - 27 February 2021 France, Germany, Monaco
28 February - 06 March 2021 Belgium, Luxembourg, Netherlands
 

Lees mee: Een lees - lijstje.

'BOEKENLIJST

KATHOLIEK IN DE REPUBLIEK, De belevingswereld van een religieuze minderheid. 1570 - 1750. Nijmegen 2019

NIKSEN, De Dutch Art of Luieren. Olga Mcking Utrecht/Antwerpen 2020. 

WIJ GELOVEN. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof.Kok, Utrecht 2020

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Het Getijdengebed (The Hours) in het Engels en andere talen.

In zeer veel talen is het Getijdengebed (in het Engels: The Hours) te bidden. Ik  gebruik daar als ik onderweg ben nogal eens mijn 'mobieltje' voor. Ik heb het afgekeken van collegae. Ik ben benieuwd of andere reizigers het ook daarvoor gebruiken. In ieder geval is het ook gemakkelijk in kerken en kloosters. Je hoeft dan geen Brevier meer bij je te hebben. De Nederlandse versie hebben we te danken aan de Tiltenberg, het opleidingsinstituut van het bisdom Haarlem - Amsterdam.  Vanzelfsprekend is het Getijdengebed naast het latijn ook in zeer veel andere talen beschikbaar. o.a.The Liturgy of the Hours, Stundengebet, Liturgia horarum, La Liturgie des heures (hvd)  

UIT HET STICHT....

Byzantijnse vieringen: op zondag volgens de Byzantijnse ritus in de St.-Jan de Doperkerk in Hoograven.  U kunt zich voor deelname aan de vieringen per mail opgeven via het secretariaat:wladimirskajautrecht@gmail.com of raadpleeg de website:                                    www.byzantijnsekapelutrecht.nl         .

Stiltecentrum - Pax Christikapel. Ga zelf  eens kijken en bidden. In principe is er nu al op di, wo en do om 12.45u een middagpauze-dienst.  Aan het begin van de heilige  vastentijd is er op Aswoensdag een korte Gebedsdienst, waarbij as ons hoofd wordt gespreid. Vanwege Corona wordt het askruisje niet op je voorhoofd geplaatst.

Dagelijks Getijdengebed in de St.-Dominicuskerk.Utrecht. Oog in Al.                            Lauden en Vespers, 08.30 uur en 18.30 uur.
Sinds het begin van de Advent worden in de kerk dagelijks lauden en vespers gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden: 08.00- 08.30 uur (zaterdag 08.30- 09.00 uur) en aan het einde van de dag de vespers: 18.30-19.00 uur. De opzet van lauden en vespers is klassiek: gebeden, psalmen, Bijbellezing en stilte. Hebt u belangstelling, mail dan naar: info@huisvandominicus.nl De tijden kunnen per week veranderen. Kijk voor de actuele tijden op www.huisvandominicus.nl  

Dit jaar -25 juli 2021 - is het 550 jaar geleden dat Thomas Hemerken van Kempen gestorven is. In Zwolle. Er wordt gevraagd om een paar stukjes/zinnen uit zijn meest bekende boek "De Navolging van Christus" te verzamelen. De Moderne Devotie blijft na vijf eeuwen nog heel wat mensen inspireren. Misschien ben jij of u er ook een van. Zijn er zinnen uit de Navolging die je dierbaar zijn en je niet loslaten, dan zou het fijn zijn wanneer anderen daar kennis mee kunnen maken. Vanzelfsprekend zonder daarbij namen te noemen. De auteur is immers al bekend! Volgend jaar wil men dan laten zien welke teksten ons nu inspireren en die op een bijzondere manier vormgeven. Heb je een bijzondere aandacht voor een bepaalde tekst, wil die dan delen met anderen.                  E-mail: htmvandoorn@spineus.nl 

EN DAN NOG DIT.........

Sint Maarten, patroon van de stad Utrecht. Een ruiterbeeld van Sint Maarten staat op de Oude Gracht bij de voormalige Martinuskerk. Het is niet de meest geschikte plaats voor dit beeld. Het beeld wil een teken van dank zijn van de Utrechtse bevolking dat de stad gedurende de Tweede Wereldoolog gespaard is. Het beeld staat niet op de meest geschikte plaats. Dat dachten sommigen ook toen in de tachtiger jaren de kerk gesloten werd. Men wilde het beeld op het Ledig Erf een plaats geven. Plebaan Jan Niënhaus, de latere hulpbisschop, was daar ook voor. Het is maar goed dat het er niet van gekomen is. Nu kun je het schitterende beeld rustig bewonderen aan het eind van de Oude Gracht. Het doet niet onder voor dat van St.-Willibrord op het Janskerkhof! Beide beelden zijn gemaakt door Albert Termote.