Van het NIEUWE normaal een GROEN NORMAAL maken!

De coronacrisis heeft een enorme invloed op ons leven. We moeten allemaal wennen aan "het nieuwe nomaal". Is dat "business as usual" maar dan met een mondkapje of is dit een een "wake-up call" om te werken aan een daadwerkelijke verandering?  De patriarch van het westen, Paus Franciscus, heeft tijdens de eerste paar maanden van de pandemie preken gehouden, waarin hij zei: "Corona heeft onze kwetsbaarheid en valse zekerheden bloot gelegd. De toekomst ziet er grimmig uit als we ons leefmilieuw verwoesten. Maar als we de handen ineen slaan, nu tijdens de coronacrisis en later tijdens andere crises, kunnen we fundamentele verandering teweeg brengen. Laten we in onszelf de antilichamen vinden van rechtvaardigheid, naastenliefde en slidariteit". 

De patriarch van het Oosten, Bartholomeus, staat bekend als een van de voornaamste leiders van de milieubeweging.  Voormalig Vice President Al Gore noemde hem de Groene Patriarch. Hij gaat ervan uit dat na de breuk tussen wetenschap en godsdienst de mensen de natuur steeds meer zien als een vreemd lichaam. Dat heeft geleid  tot de overexploitatie van de natuurbronnen en de mens heeft zich vervreemd van zijn oorspronkelijke roeping om voor de natuur te zorgen als Gods rentmeester. De redding van onze planeet is voor patriarch Bartholomeus bij uitstek een morele opdracht en niet alleen een kwestie van technologie.

 

Nekt CORONA de kerk?

Bovenstaande kreet staat vandaag (14 sept.) voorop de Volkskrant. Met grote letters. en met iets kleinere letters staat er bij: "Hoewel er weer voldoende ruimte is, blijven veel kerken leeg. De vaste bezoekers, veelal kwetsbare ouderen, zijn niet teruggekeerd. De gevolgen van corona zijn veel ingrijpender dan die van alle rampen en veranderingen van de vorige eeuw". Dat laatste zijn woorden van een Limburgse priester, die in het tweede pagina's grote artikel wordt geciteerd. Hij heeft een punt als hij schrijft dat de genomen maatregelen om het virus te beteugelen een bijzondere klap betekenen voor het gemeenschapsleven van een parochie. De woorden "parochie" en "ecclesia" laten al zien dat nabijheid wezenlijk is voor de Kerk. Samen zijn we Kerk. Nu moet je je van te voren aanmelden, je mag niet meezingen (zelfs koorzang is maar heel beperkt mogelijk). Koffie drinken na de viering is bijna nergens meer mogelijk.etc.etc. Het is bijzonder dat er toch doorgegaan wordt. Zeker als je constateert dat er alles aan gedaan wordt om op andere plekken nieuwe mogelijkheden te creeren, maar kerken daarbij nauwelijks in beeld zijn. Bij uitvaarten is het nauwelijks mogelijk om samen te komen.  Ook bij kerkelijke huwelijksvieringen lukt het soms met veel kunst en vliegwerk.  Kerkgangers moeten zich van te voren aanmelden, als ze een plaats willen hebben in de zondagse vieringen.  Ik lees: "dat veel gelovigen niet teruggekeerd zijn toen de omstandigheden dat weer toelieten". Volgens mij zjn die omstandigheden niet veranderd. (hvd. spontane reactie, wordt eventueel vervolgd)

Mooie gelegenheid om tijdens de Troonrede, wat verder te schrijven. Enigszins in de war gebracht door het bericht dat de PVV van Wilders en de FvD sterk gestegen zijn blijkens het ipsos-onderzoek van de NOS. De waardering voor de verkondiging van het Eavngelie (en dus ook de kennis ervan en de vertaling naar het leven van alledag) zal ook sterk afnemen onder de katholieke christenen (en ook bij andere christenen). Zelfs grote, wereldwijd door paus Franciscus aangezwengelde activiteiten (hulp aan vluchtelingen, de met de kerkleer onmogelijk te verbinden doodstraf, zijn pleidooi ook voor het afschaffen van de levenslange gevangenisstraf etc.tec.) wordt nauweljks gehoord, Pax Christi internationaal is in ons land monddood (gelukkig doet Pax, dat ver af staat van Pax Christi, nog wat in ons land, dat het volgende week Vredesweek is, is in ieder geval nauwelijks merkbaar....   Zo kan ik door blijven "emmeren". Feit is dat mede door de viruscrisis de kerkgemeenschappen nauwelijks een stem hebben. Hun goede en blijde boodschappen kunnen nauwelijks landen! Natuurlijk zijn niet alle maatregelen daar oorzaak van. Ook de kerken zelf tonen weinig initiatieven om zichtbaar te maken waar het Evangelie ons toe uitnodigt nu de nood groter wordt.  

NB: ik ben een trouwe kerkganger. In de prediking én in de parochiebladen hoor of lees ik weinig over datgene waar het Evangelie en dus ook de Kerk ons in deze Coronacrisiis toe uitnodigt!  (hvd)

FRATELLI TUTTI: "allen broeders en zusters"

 Op zaterdag 3 oktober, een dag voor het feest van  Sint Franciscus, ondertekent de bisschop van Rome, paus Franciscus, zijn derde WereldRondzendbrief (Encycliek) getiteld: "FRATELLI TUTTI" (allemaal broeders/allemaal zusters) over broederschap en sociale vriendschap. Nadruk ligt op de noodzaak van veranderingen op maatschappelijk, sociaal en ekonomisch vlak als de coronacrisis voorbij is. Die moeten bijdragen tot veelzijdige en internationale solidariteit met de kansarmen en een ekologische omkeer bevorderen. 

Het is de derde Encycliek van Paus Franciscus. In 2013 schreef hij met zijn voorganger paus Benedictus XVI: "Fidei Donum" en in 2015: "Laudato si". 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 oktober is de Feestdag van St.-Franciscus. Dat is de reden waarom deze dag "Werelddierendag" genoemd wordt! Lees HIER: Weet wat je viert  Info van het Rijksmuseum Het Catharijneconvent.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Als je mensen als beesten behandelt gaan ze zich als beesten gedragen!"

VOLKSKRANT vrijdag 21 augustus: HELE VOORPAGINA MET FOTO: De Griekse visser Valamios, die in 2016 was genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede,  omdat hij vele honderden bootmigranten uit de zee had gered. Nu demonstreert hij op het eiland Lesbos tegen de overlast die tienduizenden asielzoekers daar veroorzaken. Valamios legt de schuld bij EUROPA: "Als je mensen als beesten behandelt gaan ze zich als beesten gedragen!".

LATEN WE "CORONA" NIET ALS EXCUUS GEBRUIKEN OM ANDERE VERPLICHTINGEN NIET NA TE KOMEN. EUROPA IS ALLEREERST VERANTWOORDELIJK VOOR DE VLUCHTELINGEN BINNEN HAAR/ZIJN GRENZEN.

BODY LANGUAGE

"HET LICHAAM IN DE MIDDELEEUWSE KUNST"

Tentoonstelling in het Museum Catharijneconvent, naast de Sint Catharina-kathedraal in Utrecht.

In de middeleeuwen kwam de menselijke kant van Jezus, Maria en heiligen steeds meer centraal te staan. En wat is er menselijker dan een lichaam? Zo ontstond een intrigerende beeldcultuur waarin het lichaam en de lichaamsdelen van heilige figuren een hoofdrol speelden. 

De kunst diende als hulpmiddel bij gebed en meditatie, waarbij inleving van groot belang was.

 van 25 sept.2020 t/m 17 jan.2021 

Lees meer: Website van het Rijksmuseum Catharijneconvent

--------------------------------------------------------------------------------------

AGENDA

De Singelgracht kan in 2022 meevieren dat Utrecht in 1122 als een van de eerste steden in ons land stadsrechten kreeg, de singel kon graven en een muur kon bouwen.

Iets voor jou? Najaars cursus over de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Bēt Drāshā neemt voor zijn bijeenkomsten in het najaar van 2020 een boek als uitgangspunt. Wegens de coronacrisis was het niet mogelijk een reader samen te stellen. Wij zullen het boek Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof lezen. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof. Het is een boek, gezamenlijk geschreven door een protestant en een katholiek. Het boek legt de geloofsbelijdenis uit die in vrijwel alle kerken ter wereld geaccepteerd wordt. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel is een tekst die werd vastgelegd op twee concilies (325 en 381) in het christelijke Oosten. Meer informatie?  Meer info? KLIK HIER   

In gebed de wereld rond. Voorbede van Wereldraad van Kerken en aanbevolen door Secretariaat van de Eenheid (Rome)

Méér informatie over deze wereldwijde gebedskring van de Wereldraad van Kerken en van de met Rome verbonden Kerken vind je HIER Pray with the Ecumenical Prayer Cycle

Week by week, the Ecumenical Prayer Cycle enables us to journey in prayer through every region of the world, affirming our solidarity with Christians all over the world, brothers and sisters living in diverse situations, experiencing their problems and sharing their gifts.

NL- vertaling vind je hier

JAAR A: MATTHEUSJAAR (in de katholieke traditie) 

IN GEBED DE WERELD ROND A.D.2020 
Bron: Wereldraad van Kerken.
 
Attentie: Er komt binnenkort een eenvoudige versie in het Nederlands. Voor uitgebreide wekelijkse info kunt u de site van de Wereldraad van kerken raadplegen (in het Engels)  
 

06 - 12 September 2020

 
NEXT WEEK WE PRAY FOR:
 
 
 
 

Volgend jaar (25 juli 2021) is het 550 jaar geleden dat Thomas Hemerken van Kempen gestorven is. In Zwolle. Er wordt gevraagd om een paar stukjes/zinnen uit zijn meest bekende boek "De Navolging van Christus" te verzamelen. De Moderne Devotie blijft na vijf eeuwen nog heel wat mensen inspireren. Misschien ben jij of u er ook een van. Zijn er zinnen uit de Navolging die je dierbaar zijn en je niet loslaten, dan zou het fijn zijn wanneer anderen daar kennis mee kunnen maken. Vanzelfsprekend zonder daarbij namen te noemen. De auteur is immers al bekend! Volgend jaar wil men dan laten zien welke teksten ons nu inspireren en die op een bijzondere manier vormgeven. Heb je een bijzondere aandacht voor een bepaalde tekst, wil die dan delen met anderen. E-mail: domduistervandoorn@spineus.nl 

 

Lees mee: Mijn lees - lijstje.

'BOEKENLIJST

ALLE DINGEN NIEUW, een theologische visie voor de 21ste eeuw. Erik Borgman, Utrecht 2020 

BIDDEN OM VREDE EN GERECHTIGHEID IN DEZE WERELD, samensteld door An v.d.Wilt- Wiersma, oecumenische gebedskalender van de Wereldraad van Kerken de Verbinding 2018

KATHOLIEK IN DE REPUBLIEK, De belevingswereld van een religieuze minderheid. 1570 - 1750. Nijmegen 2019

NIKSEN, De Dutch Art of Luieren. Olga Mcking Utrecht/Antwerpen 2020. 

OER, Het grote verhaal van nul tot nu. Corien Oranje, Cees Dekker, Gijsbert v.d.Brink Heerenveen 2020. 

WIJ GELOVEN. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof.Kok, Utrecht 2020

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------