"Synodaliteit" brengt leven, maar vraagt tijd! "Samen op weg"

Synodale en collegiale "cultuur"moet ingang vinden op alle niveaus in de kerk. Er moet niet eerst naar Rome worden gekeken. Het begint lokaal met parochieteams, dekenale, pastorale, priester- en bisschopsraden, kapittels en adviesorganen. Komend weekend geeft bisschop Franciscus de aftrap voor een 3-jarig proces onder het motto: "Naar een synodale kerk: gemeenschap, participatie en zending". 

Synodaliteit is geen modegril van paus Franciscus. Het bestond al in de vroege kerk. "Samen op weg" is ook al heel wat jaren een begrip in de protestantse kerken die in ons land laten zien dat er veel gaande is in hun kerken. 

Het Christendom is niet ontstaan in Europa.

Het Jodendom, het Christendom en de Islam zijn niet ontstaan in Europa, maar in het midden-Oosten. Augustinus was een Noord-Afrikaan. Catharina van Alexandrie en andere grote christenen waren steunpilaren van de kerk in Egypte en een groot deel van Noord-Afrika. Niet voor niets werd haar bekendheid na de kruistochten aanleiding om kerken toe te wijden aan deze vrouw. De "hoofdkerk" van ons land is toegwijd aan haar. Sinte Catharina. Toen de Catharinakerk kathedraal werd en bisschopskerk werd haar naam met die van Willibrord, een Engelse monnik, verbonden en met hem  een van de beschermelingen van de stad. De invloed van de aanwezigheid van moslims aanwezigheid van moslims in Spanje op de Europese geschiedenis is ook aanzienlijk. 

De aanleiding om dit te schrijven was de manier waarop er in de Tweede Kamer gesproken werd door een paar grote schreeuwers. Ik schaamde me plaatsvervangend (!) voor het optreden van politici in ons land. Gelukkig waren we als familie te gast bij een groep de Ulu-moskee, waar de Imam mijn familie ons ontving.   

p.s. Ik heb de imam beloofd een aantal teksten uit de Bijbel en de Heilige Liturgie op papier te zetten, zodat moslims kunnen vernemen wat christenen over hen denken en de christenen kunnen ontdekken dat er een BREDE WEG is naar de Hemel. 

 

HOE DENKEN WE OVER SLAVERNIJ TOEN .....EN OVER SLAVERNIJ NU?  

De zoektocht naar nieuwe  vormen van slavernij laat zien dat slavernij nog lang niet de wereld uit is.  In boek en krant, en in Film, op TV en  op het Toneel vind je meer dan je zou denken, als je Nederland of Europa tot voorbeeld neemt.  

Ons geheugen even opfrissen: De Kerk is begonnen in een wereld waar slavernij een hoeksteen van de samenleving was. Het keizerrijk Rome werd gebouwd en is behouden over de ruggen van slaven; de complete afschaffing van slavernij was in Rome ondenkbaar en onuitvoerbaar. Ondanks de maatschappelijke aanvaarding van slavernij maakte de Kerk geen onderscheid tussen slaven en vrije mensen in haar lidmaatschap. De gelijkwaardigheid van gelovigen in een klassen-gelaagde maatschappij was een van de aantrekkelijke eigenschappen die de Kerk had voor Romeinen.  

 Toen keizer Constantijn de Kerk in 313 eenmaal had gelegaliseerd, beïnvloedden haar leringen de Romeinse wetten en beleid. Er werden kerkelijke fondsen gebruikt door christenen om slaven te bevrijden, in het bijzonder krijgsgevangenen. Een voormalige slaaf is zelfs opgeklommen tot paus (Callistus I) in de vroege derde eeuw! Toch bleef slavernij bestaan in Europa, zelfs na de ineenstorting van de keizerlijke macht in de late vijfde eeuw, maar hoe meer de invloed van de Kerk toenam, hoe meer het instituut slavernij afnam, tot het volledig was uitgewist in het Christendom.

Helaas keerde slavernij terug in de Europese maatschappij in de vijftiende eeuw, met de verovering van de Canarische eilanden en de ontdekking van de Nieuwe Wereld. Maar van 1435 tot 1890 veroordeelde een opeenvolging van pausen de slavenhandel en slavernij in niet mis te verstane bewoordingen. De eerste paus die dit deed was Eugenius IV (r. 1431-1447), die in zijn bul uit 1435 Sicut Dudum eiste dat christenen alle oorspronkelijke bewoners van de Canarische eilanden die tot slaaf gemaakt waren binnen vijftien dagen zouden bevrijden; wanneer dit werd nagelaten zou men een automatisch excommunicatie oplopen. Zo verbood de Romeinse pontifex, vijfenzeventig jaar vóór Columbus’ eerste reis, overduidelijk het tot slaaf maken van oorspronkelijke bewoners.

Een hemels telefoongesprek!

"Wilt u 'God' werd er gezegd, toets dan 'een"                                                                                Wilt u 'God' niet, toets dan 'niet'                                                                                                       Ik toetste 'een'  en dezelfde gevleugelde vrouw zei: "er is nog èèn wachtende voor u en die ene bent u (Rutger Kopland)                  

PLAATSEN VAN ONTMOETING IN GEBED EN MEDITATIE --- wordt aan gewerkt

STILTECENTRUM HOOG-CATHARIJNE

 Meer info:  www.stiltecentrum.nl 

SANT EGIDIO 

Meer info: www.santegidio.nl

BYZANTIJNSE VIERINGEN VAN DE GODDELIJKE LITURGIE (Byzantijnse ritus)

In de St.-Jan de Doperkerk in Hoograven en in de St.-Aloysiuskerk. Info: MAGAZINE van de parochie St.- Maarten. 

U kunt zich voor deelname aan de vieringen per E-mail opgeven via het secretariaat: wladimirskajautrecht@gmail.com of de website                                    www.byzantijnsekapelutrecht.nl  raadplegen.

GETIJDENGEBED IN DE SINT DOMINICUSKERK. OOG IN AL.       Lauden en Vespers, 08.30 uur en 18.30 uur. Aan het begin van de dag de lauden ("Morgen-lof"): 08.00- 08.30 uur (zaterdag 08.30- 09.00 uur) en aan het einde van de dag de vespers ("Avondlof"): 18.30-19.00 uur. De opzet van lauden en vespers is klassiek: gebeden, psalmen, Bijbellezing en stilte. Hebt u belangstelling, mail dan naar: info@huisvandominicus.nl De tijden kunnen per week veranderen. Kijk voor de actuele tijden op www.huisvandominicus.nl 

 

AGENDA ANNO DOMINI 2021

OKTOBER 

zo 10: Achtentwintigste zondag door het jaar

zo 17: Negenentwintigste zondag door het jaar: OPENING KATHOLIEK SYNODAAL JAAR. Wereldwijd. Over heel de wereld en op dezelfde dag. Aartsbisdom Utrecht: In OL Vrouwekerk Apeldoorn samenkomst van de Aartsbisschop met kleine delegaties uit de parochies (vanwege Corona).

zo 24: Dertigste zondag door het jaar: Wereldmissiedag

zo 31: Eenendertigste zondag door het jaar

NOVEMBER  

ma 01: Allerheiligen

di 02: Allerzielen, Gedachtenis van de overledenen

wo 03: Dankdag voor het gewas. Quatertemperdag

zo 07: SINT WILLIBRORD, PATROON VAN DE NEDERLANDSE KERKPROVINCIE.        HOOGFEEST  Dag van de vaderlandse oecumene.   

zo 14: Drieëndertigste zondag door het jaar

zo 21: CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

ADVENT  

zo 28: Eerste zondag van de Advent

DECEMBER 

zo 05: Tweede zondag in de Advent. St.-Nicolaas

zo 12: Derde zondag van de Advent

zo 190: Vierde zondag van de Advent

za 25: KERSTMIS. GEBOORTE VAN DE HEER  

vr 31: Oudjaar. Sint Silvester

ZALIG NIEUWJAAR A.D.2022

• the natural beauty in this region
• the cultural and spiritual contributions made by the indigenous peoples living in these countries
• church leaders and others who continue to struggle for justice,  human rights and dignity, and who work for reconciliation in these lands
• those who have turned away from violence and live with others in peace.
 

We pray for:

• children and youth who are traumatized by violence and flee to other lands
• an end to gang violence and drug trafficking
• more just distribution of wealth that enables the millions who have been excluded to have access to a dignified life in these countries
• Christians to have the courage to live out the liberating gospel.

WAT IK AAN HET LEZEN BEN.....

BRIEVEN 1484 - 1536. Desiderius Erasmus, Amsterdam 2017 

DIALOOG MET NOVICEN. Thomas Kempis. vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Utrecht 2018 

EEN JEUGD OP ZUILEN. De jaren dertig en veertig op ZUILEN. De jaren dertig en veertig in een Utrechts dorp. 1933 - 1953. Henk Kronenburg. Stichting De Plantage. Utrecht 2003

ERASMUS, DWARSDENKER. EEN BIOGRAFIE. Sandra Langereis. Amsterdam 2021 

DE MOOISTE TEKSTEN VAN THOMAS A KEMPIS, WANDELEN IN HET LICHT. Samengesteld door Jacques Koekkoek. Kokboekencentrum. Uitgevers. Utrecht 2021

GODSCHAAMTE. Stephan Sanders. Een eigentijdse expeditie op zoek naar God. Amsterdam 2021

NAAR EEN WERELD _ZONDER_ KANKER? Filip Lardon. Hoe wetenschap de ziekte overwint. Antwerpen 2017

MEER "BOEKENWIJSHEID" VIND JE "HIER"!  

Het zijn meestal boeken die ik gelezen heb en waar ik graag nog eens lees.... Af en toe schrijf ik er iets over.