Wat Thomas Merton ons 70 jaar na zijn dood nog te vertellen heeft

"Ik geloof oprecht dat er een aanwezigheid van Christus is in de ongelovige, met name in de  onze, en dat deze aanwezigheid die niet formeel "religieus" is en die zich onttrekt aan een definitie  --daarom kloppen termen als "onzichtbare kerk"  of "latente kerk" niet -- misschien wel het meest overtuigende mysterie is van onze tijd. De Heer, die spreekt van vrijheid in de grond van ons bestaan, blijft nog steeds spreken in ieder mens.

Wat christenen nu moeten begrijpen is dat het absoluut geen zin heeft om "deze mensen de kerk in te krijgen" of hen tot "gelovigen"te maken. Misschien is er wel geen manier om hun een specifiek cristelijke vertroosting te bieden die hen alleen maar zou verontrusten of verwarren. Wat nodig is, is om van hen te houden met een liefde die volledig ontdaan is van alle religieuze vooronderstellingen, gewoon als medemensen die net zo de waaheid en de vrijheid zoeken als wij. ...... Wij kunnen het niet begrijpen, maar door middel van de liefde kunnen we de werkelijkheid van dat mysterie niettemin begrijpen. (Thomas Merton 1915 - 1968)

Uit "Bespiegelingen van een schuldige toeschouwer" Damon.2020. p.326  

AGENDA MEI - JUNI

do 13: HEMELVAART VAN DE HEER.                                                                  Eucharistievieringen: 10.30u en 12.45u (Engels) Hoogfeest.                                                 Begin van de Pinksternoveen en Week van de Missionarissen.                                                    zo 16: Zevende zondag van Pasen                                                                         Eucharistievieringen: 10.30u   en 12.45u (Engels)                                                                      zo 23: DAGMIS VAN PINKSTEREN: Vijftigste dag van Pasen.                               Eucharistievieringen: 10.30u en 12.45u (Engels)                                                                        zo 30: Zondag na Pinksteren. HEILIGE DRIEËNHEID. Hoogfeest                           Eucharistievieringen: 10.30u   en 12.45u (Engels)

 wo 02  Stadsdag Utrecht.  Op 02 juni 2022  Utrecht 900 jaar Stadsrechten.                             za 05 Aartsbisschop  Eijk wijdt diaken Paulus Tilma tot priester in de kathedraal     "St.Willibrord en Ste Catharina."  Aanvang: 10.30u

Iedere "werkdag wordt om 19.00u in de Kathedraal (toegewijd aan Ste Catharina en St Willibrord)  om 19.00u: de Heilige Eucharistie gevierd. (Op zaterdag om 18.30u)                                                                        

IN GEBED DE WERELD ROND

Wekelijks een voorbede en info over een of land of een groep van landen. In verschillende talen. Ook sterk aanbevolen door Secretariaat van de Eenheid (Rome)

 Gebeden voor de komende weken

Het Getijdengebed

Byzantijnse vieringen: op zondag volgens de Byzantijnse ritus in de St.-Jan de Doperkerk in Hoograven.  U kunt zich voor deelname aan de vieringen per mail opgeven via het secretariaat:wladimirskajautrecht@gmail.com of raadpleeg de website:                                    www.byzantijnsekapelutrecht.nl         .

Avondgebed Sant Egidio                                                                                                         Vrijdag 07 mei.20.00u in de kathedraal. Het is fijn als je je komst meldt. 

Dagelijks Getijdengebed in de St.-Dominicuskerk.Utrecht. Oog in Al.                            Lauden en Vespers, 08.30 uur en 18.30 uur.

Sinds het begin van de Advent worden in de kerk dagelijks lauden en vespers gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden: 08.00- 08.30 uur (zaterdag 08.30- 09.00 uur) en aan het einde van de dag de vespers: 18.30-19.00 uur. De opzet van lauden en vespers is klassiek: gebeden, psalmen, Bijbellezing en stilte. Hebt u belangstelling, mail dan naar: info@huisvandominicus.nl De tijden kunnen per week veranderen. Kijk voor de actuele tijden op www.huisvandominicus.nl  

Stiltecentrum  (Hoog Catharijne (v/h  Pax Christikapel) . Ga zelf  eens kijken en bidden. In principe is er nu al op ma, di, wo en do om 12.45u een middagpauze-dienst. Raadpleeg de website! 

 

WAT IK AAN HET LEZEN BEN.....

DE WEG NAAR HET LICHT, J.M.A.Biesheuvel, Amsterdam 1977 

BRIEVEN 1484 - 1536. Desiderius Erasmus, Amsterdam 2017 

DIALOOG MET NOVICEN. Thomas Kempis. vertaald en ingeleid door Frank de Roo. Utrecht 2018 

ERASMUS, DWARSDENKER. EEN BIOGRAFIE. Sandra Langereis. Amsterdam 2021 

JEZUS IN CHRISTENDOM EN ISLAM. Eduard Verhoef. Middelburg 2021

MEER "BOEKENWIJSHEID" VIND JE HIER  

Het zijn boeken die ik gelezen heb. Af en toe schrijf ik er iets over. 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 "Het geloof moet gezien worden als een protest tegen een wereld zoals die is, in naam van de wereld zoals die nog niet is maar zou moeten zijn" Hans Küng