"Niet alleen de Middellandse Zee, Ook de Sahara is een kerkhof!"

Dat zegt aartsbisschop Ilario Antoniazzi van Tunis. Vele migranten uit de Subsahara proberen langs deze weg Libië te bereiken, als vertrekpunt voor hun levensgevaarlijke overtocht over de Middellandse Zee. Het is onmogelijk om een schatting te maken van het aantal vluchtelingen dat op weg naar Europa gestorven is in de woestijn, er verkracht werd of er voor dood werd achtergelaten. Wij horen de meest verschrikkelijke verhalen. Vele vluchtelingen maken op weg naar Europa een tussenstop in de kleine havens in Tunesië. Daar proberen zij genoeg geld te verdienen voor de overtocht. Aartsbisschop Antoniazzi: Migranten vertrekken met de idee dat Europa het paradijs is. Maar hebben ze hun land verlaten, dan kunnen zij nauwelijks  meer terug. Niet zelden hebben zij hun velden of huizen verkocht. Zij beseften niet welke mooie projecten zij met hun geld in eigen land kunnen realiseren. In de plaats van de tocht naar Europa, stranden zij in de woestijn. Daar blijven zij, in de hoop alsnog het tij te keren. Caritas International biedt hen hulp, voedsel en kleding. Maar het kerkhof in de Sahara is intussen nog groter dan dat in de Middellandse Zee. (bron: kerknet)

25. jun, 2017

GOD IS EEN VLUCHTELING

Het boek met bovenstaande titel heeft als toelichting: "De terugkeer van het christendom in de Lage Landen". Al bij de inleiding staat(p.10): "het Amerikaanse Pew Research Center berekende in 2012 christelijke immigranten dat er al 26 miljoen in Europa zijn, van wie de helft afkomstig van buiten Europa, tegenover 12 miljoen islamitische immigranten. Hun aanwezigheid blijft voorlopig grotendeels onopgemerkt. Het gaat om een diverse groep.....Dat zorgt ervoor dat de christelijke vreemdelingen in Europa geen bekend fenomeen zijn en door de media vaak genegeerd worden. Europeanen hebben - religieus of atheïst - een dubbelzinnige verhouding met het christendom".

 • KERKPROEVERIJ in september!

  "Back to Church Sunday" is een kerkelijke campagne in Engeland, waarbij kerkgangers wordt opgeroepen een vriend(in) mee te nemen naar een kerkdienst. In 2004 startte Harvey dit project in Groot-Brittannië. Inmiddels doen meer dan 25.000 kerken in zeventien landen mee. In september start de campagne ook in Nederland onder de naam 'Kerkproeverij'. Meer dan twintig kerkgenootschappen doen mee.  
  Bang om uit te nodigen De een oppert dat kerkgangers bang zijn om saai gevonden te worden, de ander denkt dat gelovigen opzien tegen moeilijke vragen over het geloof. Om zieltjes winnen gaat het niet direct. God roept iedereen op het evangelie te verspreiden. Die boodschap klinkt vaak alleen in de kerk maar wordt er door weinigen gehoord. De meeste mensen blijven buiten. Daar besteden kerken nu te weinig aandacht aan. 
  Een groot probleem is dat de samenleving negatief aankijkt tegen religie 
  Als het Gods bedoeling is dat iemand tot geloof komt, gebeurt dat ook. Dan moeten we dus blijven zaaien. God geeft de groei en niemand anders.  
  Laat vrienden kennis maken met het evangelie en met de eredienst. 
  Michael Harvey startte in 2004 het project Back to Church Sunday. Bedoeling van het project is dat gelovigen vrienden meenemen naar de kerk, zodat zij kennis kunnen maken met het evangelie. "De kracht van dit project ligt in de persoonlijke uitnodiging", zegt Harvey. "Kerken evangeliseren genoeg, maar mensen zullen sneller naar de kerk komen als zij persoonlijk benaderd worden.  
  De Raad van Kerken haalde het project naar Nederland en gaf het de naam 'Kerkproeverij'. Kerkproeverij vindt plaats in het weekend van 9 en 10 september

 • Ga met elkaar over de enquête in gesprek en haal de pasto(o)r er bij!!

  Ter voorbereiding op de Bisschoppensynode over jongeren in Rome, oktober 2018: voor enquete: ga naar 'wereldwijd bidden/wereldjongeren
  =========================
  Een week naar Taizé: 15 - 23 juli
  Voor jongeren (15 - 30 jaar). Je hoeft niet gelovig te zijn, maar je moet het wel leuk vinden om erover na te denken. Kosten: € 200,-. Aanmelden of info bij Hao Tran tel.: 06 16842077 of vraag naar informatiefolder bij je parochiesecretariaat.
  =========================
  50 JAAR POPULORUM PROGRESSIO. Op 26 maart 2017 was het exact 50 jaar geleden dat paus Paulus VI deze revolutionaire (!) encycliek naar buiten bracht.
  De voorstellen waren nogal radicaal. Toch kreeg ze een breed en warm onthaal. De grote lijn van dit schrijven is niet in daden om gezet. Zeker, we zijn in de lijn van Populorum Progressio bijstaan van arme landen meer gaan zien als ‘ontwik­ke­lingssamen­werking’ dan als paternalistische hulp aan arme mensen. Maar de grote draai en inzet moet nog komen!!!
  =========================
  MARIA - TENTOONSTELLING UTRECHT
  In het rijksmuseum het Catharijneconvent tot 20 augustus te bezoeken. De stroom van bezoekers houdt aan. Al meer dan 50.000 bezoekers! De gebruikte aanbevelingszin "Vol nieuwe kennis en inzichten over de meest invloedrijke en afgebeelde vrouw ter wereld" blijkt niet overdreven. Ga maar kijken.
  =========================
  PANAMA JANUARI 2019 WERELDJONGERENDAGEN
  Sinds juni is veel van voorbereiding, reis en verblijf en programma bekend. Ga voor meer info naar de pagina over de Wereldjongerendagen op deze site.
  =======================

 • De koning en de dwarsDENKER.

  =========================
  Burgemeester Leoluca Orlando van Palermo: "Niemand kan gedwongen worden te leven, te sterven of te worden vermoord op de plaats waar zijn ouders hem ter wereld hebben gebracht. De burgemeester hoopte dat Europa "vluchtelingen als menselijke wezens zou gaan zien, als broeders en zusters". Lees meer in de column van Wagendorp. (zie onder Barmhartig - vluchteling)
  ======================== WIST U DAT Europese landen uitbesteden aan landen die vluchtelingen opsluiten in kampen? Aldus Nils Muiznieks, Europees commissaris voor de mensenrechten!
  =========================
  NIET TE VERGETEN!!!
  "De Kerk beschouwt ook met hoogachting de Moslims, die de éne, levende en uit zichzelf bestaande, barmhartige en almachtige God aanbidden, de Schepper van hemel en aarde, die gesproken heeft tot de mensen. Zij trachten zich met heel hun hart ook aan zijn verborgen raadsbesluiten te onderwerpen, zoals Abraham, op wie het Islamitisch geloof zich zo graag beroept, zich aan God onderwierp. Hoewel zij Jezus niet als God erkennen, vereren zij Hem toch als profeet, en zij eren zijn maagdelijke Moeder Maria, die zij soms zelfs met godsvrucht aanroepen. Bovendien verwachten zij de dag van het oordeel, waarop God de mensen zal doen verrijzen en hun zal vergelden naar werken."
  Uit: Nostra Aetate, Verklaring van het 2e Vaticaans Concilie over de houding van de kerk tegenover niet-christelijke godsdiensten

Weer een stap voorwaarts in het contact tussen de Kerk in het Oosten en de Kerk in het Westen.

NIEUW: Temidden van de vele boeken, films, artikelen, exposities (o.a.in Luik en in het najaar in het rijksmuseum Catharijneconvent te Utrecht) verscheen een schitterend beknopt (37 pagina's) boekje "Martin Luther, An Ecumenical Perspective" geschreven door Walter Kardinaal Kasper over Luther en de katholieke kerk sinds de 16de eeuw. Het is door het naar hem genoemde "Institut für Theologie, Ökumene und Spiritualität in 2016 uitgegeven. In februari 2017 is de Nederlandse vertaling uitgegeven door de Abdij van Berne.    

Hoe in ons land het jubileum gevierd wordt kun je 'proeven door op Facebook de Estafette te volgen:

Volg op Facebookde Estafette "Reformatiejaar 2017"

Christenen worden in 128 landen vervolgd of gediscrimineerd

Tirannen willen mensen van goede wil in een vaste greep hebben om ze rustig te houden

Het christendom is met zijn 2,3 à 2,4 miljard gelovigen niet alleen de grootste, maar ook de meest vervolgde godsdienst.

Wereldwijd wordt geen enkele godsdienst zo fel vervolgd als het christendom. Dat staat te lezen een nieuwe studie van het Onderzoeksbureau voor Godsdienststatistiek Pew. Daaruit blijkt dat christenen in 128 landen gebukt gaan onder een of andere vorm van vervolging, discriminatie of uitsluiting.

De vervolging van de christelijke gemeenschappen is het sterkt in de overwegend islamitische landen in het Midden- en Nabije-Oosten, maar ook in Noord-Afrika. Zelfs in landen waar christenen de meerderheid van de bevolking uitmaken, zijn ze soms doelwit van geweld. Dat is onder meer het geval in Nicaragua, waar 60 procent van de bevolking katholiek is en waar e-mail en telefoons van katholieken gecontroleerd worden.  

15. mei, 2017

Het ONZE VADER zingen.

De heer Wouter van Belle, de organist van de Utrechtse Sinte CatharinaKathedraal, heeft de gewijzigde vertaling van het Gebed des Heren van muziek voorzien. Wanneer u hierboven klikt op ONZE VADER dan kunt u er nader kennis mee maken. In de stad Utrecht wordt het al in enkele kerken gezongen. Het is trouwens opmerkelijk dat het bidden van de nieuwe versie van het Onze Vader zo snel ingeburgerd is. Een "opstapje" blijkt te zijn: 'schuld' is geworden 'schulden'. Als je die meervoudsvorm gebruikt dan ben je gewaarschuwd dat je 'aan onze schuldenaren' en 'breng ons niet in beproeving' zegt.

Valantie is: op-"schonen"!?!

En dan nog dit: IN GEBED DE WERELD ROND.

KERKELIJK JAAR A.D. 2017 (A-jaar)

Oecumenische Voorbede Week 26:    25 juni – 01 juli 2017 Met de andere kerken bidden we deze week voor Argentinië, Paraguay en Uruguay 

Laten we God vragen dat de kerk niet afzijdig blijft wanneer er wezenlijke keuzen gemaakt moeten worden om te komen tot vrede en gerechtigheid. Dat het Evangelie in het leven van de christenen een grote plaats inneemt. Laat ons bidden: 

Oecumenische Voorbede Week 27: 02 - 08 juli 2017 Met de andere kerken bidden we deze week voor Peru, Bolivia en Chili.

Laten we bidden dat de christenen in deze landen zich toeleggen op de kennis van het Evangelie en kunnen voortbouwen op het goede van de oude culturen.  Dat hun stem binnen de wereldkerk wordt gehoord. Laat ons bidden. 

Oecumenische Voorbede Week 28:    09 - 15 juli 2017 Met de andere kerken bidden we deze week voor Columbia, Ecuador en Venezuela, 

Laten we bidden dat door de christenen en alle mensen van goede wil weerstand wordt geboden aan de soms grote criminaliteit en de onderlinge verdeeldheid  Bidden we dat de kerk en haar evangelie er een bindende kracht vormt. Laat ons bidden. 

Oecumenische Voorbede Week 29:    16 - 22 juli 2017 Met de andere kerken bidden we deze week voor Costa Rica, Panama, Nicaragua en El Salvador. 

Laten we bidden dat deze Midden-Amerikaanse landen, die al jarenlang geplaagd worden door de gevolgen van burgeroorlog en strijd, kunnen werken aan een rechtvaardige verdeling van geld en goed, kennis en macht.  Laat ons bidden. 

Oecumenische Voorbede Week 30:    23 - 29 juli 2017 Met de andere kerken bidden we deze week voor Mexico, Belize, Guatamala, en Honduras.

Laten we bidden dat de kerk haar invloed zo weet te gebruiken dat voor de inwoners van deze landen de welvaart zal toenemen dat jonge mensen niet meer dit land hoeven te ontvluchten om te proberen in de Verenigde Staten een betere toekomst op te bouwen. Laat ons bidden: 

Oecumenische Voorbede Week 31:    30 juli – 05 augustus 2017 Met de andere kerken bidden we deze week voor de Caribische Landen (Antigua and Barbuda, de Bahama´s, Barbados, Cuba, Dominica, Dominicaanse Republiek, Granada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts and Navis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinitad en Tobago)

We bidden dat de in deze landen vaak instabiele politieke situatie zal verbeteren, dat er ruimte komt voor een sterke democratie en dat welvaart en kennis gaan toenemen. Laten we de God van alle mensen vragen, dat Hij de bewoners van deze landen ondersteunt bij hun pogingen hun veelal Afrikaanse wortels te verbinden met de joods-christelijke. Laat ons bidden.   

 INFORMATIE over IN GEBED DE WERELD ROND

 

Fietskerken nieuw voor Nederland?

Steeds meer fietskerken in België en Duitsland. Hoe is dat in ons land? Zijn er "erkende" fietskerken of zijn alle kerken "van nature" fietskerken?

De Evangelische Kerk van Duitsland (EKD) heeft bekendgemaakt dat er in Duitsland momenteel meer dan 300 erkende fietskerken zijn. Het gaat om kerken met bijzondere faciliteiten voor fietsers en waar de fietsers worden uitgenodigd om een moment van rust en bezinning te houden. De eerste fietskerk werd al in 2001 in Friedrichroda (Thüringen) geopend.

Om in Duitsland als fietskerk erkend te worden moeten de kerkgebouwen minstens van Pasen tot 31 oktober toegankelijk zijn, moeten er picknickbanken, fietsrekken, een drinkwaterfontein en sanitair voorzien zijn en moet er informatie te vinden zijn over de plaats en lokale bezienswaardigheden. Tegenwoordig wordt vaak ook een oplaadpunt voor elektrische fietsen voorzien.

In België was de kerk van Sint-Anna-ten-Drieën op Linkeroever in Antwerpen de eerste fietskerk. De fietskerk van Onkerzeel (Geraardsbergen) heeft een eigen fietsmuseum.

 

HET GETIJDENGEBED

 Afbeeldingsresultaten voor brevierHebt u het GETIJDENGEBED wel eens ingezien en/of gebeden?

Hier vindt u het  (Tip: codewoord rijmt op bier)

 

 

 

 

Bono tijdens een U2-concert in 2011

“We don’t have to please God in any other way than to be brutally honest; that is the root not only to a relationship with God but the root to a great song . . . or any work of art of merit.” Bono

Een jaar geleden werd een documentaire uitgebracht waarin U2-zanger Bono in gesprek gaat met Eugene Peterson. Peterson is een bekende Amerikaanse theoloog en publicist. De makers herdenken dat met onder meer een kort filmpje waarin Bono wordt gevraagd kort te antwoorden op drie vragen over de Psalmen, waarmee hij een bijzondere band heeft.

Noem 1 ding dat je over God hebt geleerd door de Psalmen te lezen.

Bono • Hij luistert.

Noem 1 ding dat je over jezelf hebt geleerd.

Bono • Ik weet dat het niet genoeg is.

Wat is het moeilijkste dat de Psalmen van je hebben gevraagd?

Bono • Eerlijkheid.

Ontdek meer op de website van FULLER Studio.