Et incarnatus est de Spiritu Sancto

NOVEEN
NEGEN dagen op weg
naar
PINKSTEREN

 Et incarnatus est.  En Hij heeft het vlees aangenomen wordt er tegenwoordig vertaald. Jammer. Beter is eigenlijk de vertaling van diezelfde latijnse woorden uit het Angelus-gebed: En het woord is vlees geworden, niet “aangenomen” Caro is het latijnse woord voor vlees. Ik werd daar op gewezen toen ik de bisschop van Lugano zondag bij het volgen van de Euro-TV-mis diep zag buigen toen gezongen werdHij - Jezus - is vlees geworden door de heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Hij is vlees geworden. Dat is het diepste geheim van ons geloof. God laat in de mens Jezus zien wie Hij is en geeft ons zo aan hoe wij mens moeten zijn. Jezus is de menselijke vertaling van God. Door de heilige Geest is Hij uit de jonge vrouw Maria mens geworden. In het ledenblad van de katholieke vereniging voor oecumene hebt u een artikel kunnen lezen over “THEOSIS”. Daarin stond een zin van de kerkvader Athanasius van Alexandrië (295)De Zoon van God werd mens, zodat wij God genoemd kunnen worden De Christus moet in ons groeien willen we echt mens worden. Nooit zal ik dan de ook de woorden van de theoloog Schillebeekcx vergeten. Hij leerde ons: Christenen moeten beseffen dat zij geroepen zijn om Christen te zijn, een goddelijke mens. Dan zijn ze de meest zuivere humanisten. Zoals Jezus dus!   

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

GECONTROLEERD SONNET

waarin we het CORONAVIRUS trachten in te dammen  

 We konden alles zelf. We hebben God 
vermoord en uitgelachen. Wij bepalen
nu zelf wanneer de dood ons op mag halen
en wanen ons de meesters van het lot.
 
Controle en de maakbaarheid van leven
op onze voorwaarden werd heilsboodschap,
die door een luttel lullig virus rap,
geheel, voorgoed kon worden afgeschreven.
 
We reageren met een ongehoorde
voortvarendheid. We schorten even vlug
onszelf op als het virus zich verspreidt.
 
Omdat het virus onze droom verstoorde
dat wij de baas zijn, slaan we snoeihard terug.
Controle is het doel van deze strijd.

 

22 april 2020.  Ilja Leonard Pfeiffer    

AGENDA

Ons Paaslam Christus is geslacht
Hij die ten offer werd gebracht
en die aan ons zijn lichaam bood
in rein en ongedesemd brood.
Hymne, vespers Pasen.

In gebed de wereld rond. Voorbede van Wereldraad van Kerken en Secretariaat van de Eenheid (Rome)

Méér informatie over deze wereldwijde gebedskring van de Wereldraad van Kerken en van de met Rome verbonden Kerken vind je HIER Pray with the Ecumenical Prayer Cycle

Week by week, the Ecumenical Prayer Cycle enables us to journey in prayer through every region of the world, affirming our solidarity with Christians all over the world, brothers and sisters living in diverse situations, experiencing their problems and sharing their gifts.

NL- vertaling vind je hier

JAAR A: MATTHEUSJAAR (in de katholieke traditie) 

IN GEBED DE WERELD ROND A.D.2020 
Bron: Wereldraad van Kerken.
 
WEEK 23 MEI - 29 MEI  ANGOLA en MOZAMBIQUE

We pray for:

  • better sanitation, health services, and protection of the environment in these lands
  • a healing of the lingering scars and memories from colonization and civil wars
  • protection of the land rights of the people
  • governments that are transparent and further the good of all the people, rather than being captive to foreign and business interests.   

Next week we pray for: 

Lesotho, Namibia, South Africa, Swaziland   31 May - 06 June 2020 

Lees mee: Mijn lees - lijstje.

Momenteel ben ik de volgende boeken aan het lezen 

GELOOFSGEHEIM. Sacrament van het altaar. Damon, Willem van Saint-Thierry, Eindhoven 2019

DE LADDER VAN DE KLOOSTERLINGEN, Spiritualieit van de Lection Divina. Jos de Heer, Guigo II de Kartuizer. Skandalon Middelburg 2019 

LANG LEVE DE VERGRIJZING, Patrick Deboosere - Marijke Persoone, Epo - Berchem 2020

MEER "BOEKENWIJSHEID" VIND JE HIER

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En dan nog dit.......

De Utrechtse kathedrale kerk, toegewijd aan Sinte Catharijne en  komt steeds meer in het nieuws. Zij is met het Catharijne convent ook de voortzetting van het klooster dat verplaatst moest worden voor de bouw van de Vredenburg. Het is goed dat die band behouden blijft. Voor de de geschiedenis van de stad. Dat is voor het kerk - zijn in de Utrecht en ook voor de kerk in  het aartsbisdom Utrecht van grote betekenis. Daarvan getuigt ook het artikel in Oud-Utrecht, gewijd aan de grote muurschildering in de Saenredamstraat. Het artikel van Oud Utrecht vind je HIER       Het artikel uit DUIC  

De toekomst van het kerk - zijn in stad en land lijkt niet rooskleurig. De Pandemie heeft het haast onmogelijk gemaakt om gebruik te maken van de kerken en de andere gebouwen. We moeten weer op zoek naar elkaar en naar een inspirerende eredienst. Daar zal nog veel tijd voor nodig zijn. In iedere geval wordt er - God zij dank - na Pinksteren een begin mee gemaakt.

Er is ook goed nieuws te melden over het kathedrale koor. Dankzij de flinke en vele giften is het zeker dat het kathedrale koor kan blijven voortbestaan. Blijkbaar gaan velen in ons aartsbisdom beseffen dat het bezit van een een kathedrale kerk waariveel van de geschiedenis stad en bisdom  mee verbonden is  een groot goed is.  

 

Op 6 november 2015 ben ik met deze website begonnen. Het is een hele klus om de vaart er in te houden. Verandering van spijs doet eten. Is er geen verandering dan komt iemand niet terug. Ook de verandering van doelgroep zal niet onopgemerkt gebleven zijn. We naderen nu de 75.000 bezoeker. Wat een aantal! Al zijn er genoeg sites die dat aantal op één dag halen.