BIDDEN VOOR ONS ALLER HUIS: DE SCHEPPING!

Op initiatief van de oecumenische patriarch Batholomeos I en met steun van de paus wordt op 1 september voor de 5de keer een wereldgebedsdag voor de schepping gehouden. Een opdracht aan iedereen om zorg en barmhartigheid te tonen voorons gemeenschappelijke huis.

Sinds 1989 wordt op initiatief van het oecumenische patriarchaat een werelgegedsdag door de orthodoxe kerken jaarlijks op deze dag gehouden. In zijn encycliek Laudato Si’ gaf ook paus Franciscus zijn steun voor het initiatief en vroeg hij katholieken wereldwijd om voortaan jaarlijks op deze dag te bidden voor de schepping en een ecologische bekering. Sinds 2015 heeft de katholieke wereldkerk zich daarbij aangesloten. 

MAAND VAN DE SCHEPPING én VREDESWEEK

Uit de brief van de Belgische bisschoppen:

Het is hoog tijd de oproep van paus Franciscus in Laudato Si’ ernstig te nemen om heel de menselijke familie te verenigen rond de zoektocht naar een duurzame en integrale ontwikkeling (LS 13). Een ecologische cultuur moet ons leiden naar een andere kijk, denkwijze, politiek, opvoeding, levensstijl en spiritualiteit tegenover de schepping (LS 111).  Het ecologische vraagstuk is bovendien een sociaal vraagstuk. Er bestaan geen twee aparte crisissen, wel één enkele en complexe crisis, zegt de paus, want alles is met elkaar verweven (LS 49).  

Lees HIER de brief van de Belgische bisschoppen

Lees HIER over de Vredesweek

Een toekomst voor de aarde en haar bewoners

De Belgische bisschoppen hebben op 10 juli jl. een open brief gepubliceerd, getiteld 'Tijd voor de Schepping: een toekomst voor de aarde en al haar bewoners'. Zij vragen kerken om de Scheppingsperiode te benutten om hun roeping als hoeders van Gods schepping te herbevestigen, verdiepen en om te zetten in concrete daden. De situatie is urgent, schrijven zij. In mei 2019 maakte het biodiversiteitsrapport van de Verenigde Naties duidelijk dat een achtste van alle dier- en plantensoorten in de wereld met uitsterven is bedreigd. Ook wijzen de bisschoppen op de conclusie van een intergouvernementele groep van klimaatexperts in 2018 dat om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken de wereldwijde CO²-uitstoot tegen 2030 moet worden gehalveerd. 

Op 23 september worden alle wereldleiders verwacht in New York voor een extra klimaattop. De Belgische bisschoppen dringen aan op moedige en verregaande klimaatplannen. Dat kan volgens hen ook: als we armoede bannen, de aarde eerlijk delen, de economie hervormen, de natuur beschermen en met z’n allen gaan leven binnen de ecologische grenzen van een gezonde planeet. 

JOOD, CHRISTEN, MOSLIM: KINDEREN VAN ABRAHAM!

“Joods-christelijk” stond er boven de column van AleidTruijns in de VK van 15 juli. Zij had in dezelfde krant het 5 pagina's grote artikel "Kruistocht tegen goddeloos links” gelezen. Haar conclusie daaruit was dat “joods-christelijk” een codewoord dreigt te worden voor "tegen de Islam”. Alsof joden en christenen aan de ene kant staan en de moslims aan de andere. Ik ben het daar hartgrondig mee eens. We moeten juist  zoeken naar woorden die laten uitkomen dat joden, christenen en moslims tot dezelfde familie behoren. Daarom wordt er nu nogal eens gesproken van:  ”Abrahamitische” godsdiensten, maar een andere woord is even goed. Als het maar de verbondenheid van de drie laat zien. LEES HIER VERDER  

UPCOMING HIGH-LEVEL CEREMONY

A high-level ceremony for further signatures and ratifications of the TPNW will be held at the United Nations headquarters in New York on 26 September 2019 at 5:00PM. This is an excellent opportunity for leaders to sign the treaty or deposit their instruments of ratification or accession. A state wishing to participate in the high-level ceremony should register its interest in advance with the UN Office of Legal Affairs.

Campaigner guide to TPNW Signature and Ratification

The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) opened for signature in New York on 20 September 2017 and will enter into force once 50 states have ratified or acceded to it. 

DE KERKEN IN GROOT BRITTANNIE OVER DE BREXIT.....

Engelse kerkleiders waarschuwen Boris Johnson voor de gevolgen van een no-deal Brexit. In een open brief aan de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Boris Johnson, uiten 7 Engelse kerken hun zorgen. Mocht een Brexit-deal falen, dan zal dat met name de armsten treffen.

De kerkleiders geven aan zich genoodzaakt te voelen tot het schrijven van hun brief aan Johnson, vanwege zijn standpunt dat het verlaten van de EU zonder deal aanvaardbaar zou zijn.

'In een tijd waarin een toenemend aantal gezinnen moeite heeft genoeg eten op tafel te krijgen, vinden wij het onverantwoord om een koers in te slaan waarvan te verwachten is dat deze de situatie slechter zal maken', zo schrijven zij.
In de brief nodigen zij de premier tevens uit om een van de vele sociaal-maatschappelijke projecten te bezoeken die door kerken georganiseerd worden ter ondersteuning van miljoenen Engelsen die onder de armoedegrens leven.

De gehele brief is hier te lezen: http://www.jointpublicissues.org.uk/brexit-letter-july-19/

‘Ik zou nooit zeggen dat ik geloof in het bestaan van de hel. Volgens Luther is geloven je aan Iemand toevertrouwen. Aan een geloof in de hel kun je je niet toevertrouwen. Als er een hel is, is die van een andere orde dan het geloof in God. Ik geloof in een rechtvaardige God, niet in een God die alles automatisch vergeeft, want dan zou ík het oordeel voor God bepalen. Dat komt ons niet toe". Gisteren mocht ik prof.M.Wisse voorstellen bij een lezing in het auditorium van het Catharijneconvent Voor de vijfde keer deed ik dat in het kader van de expositie over de Biblebelt. Telkens is de zaal bomvol. Bovenstaand citaat is van de inleider, die dogmatiek doceert aan de Prot.Theologische universiteit. Bij de voorbereiding van het welkom kwam ik het tegen. Het bevestigde mijn ongenoegen als ik bij het gezamenlijk bidden van de rozenkrans hoor bidden voor mensen die in de hel dreigen te komen of na een eucharistie wordt gebeden: "drijf satan en de andere boze geesten in de hel terug" . Volgens mij moeten die woorden niet gebruikt worden, hoe goed ze ook bedoeld zijn. (hvd)

WALK OF PEACE 2019 in ALMERE! Op zat.21 september!

Op zaterdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, zal Almere het centrale punt zijn voor de landelijke Walk of Peace van de Raad van Kerken in Nederland. Het Leger des Heils, dat zijn Nederlandse hoofdkwartier heeft in Almere, coördineert deze wandeling, in samenwerking met plaatselijke kerken en verschillende maatschappelijke organisaties. Het doel van de wandeling is om samen in beweging te komen met het oog op gerechtigheid en vrede. De wandeling voert langs verschillende plekken waar mensen zich inzetten voor een betere samenleving. De lengte van de route is ongeveer 5 km en start om 12.00 uur bij het stadhuis van Almere, Stadhuisplein 1.

Wij zullen dóórgaan!!!!

Een inleiding in de betekenis

van de liturgie op elementair niveau. 

                                    
       
         

 Dit is het hart | Over het proeven van de kerk

Een boekje over wat mensen zouden kunnen proeven als ze, op uitnodiging van iemand anders, naar de kerk komen. Het is ook bedoeld als aanmoediging om de genodigden dit te laten proeven. Doet onze liturgie wat zij moet doen? Erik Borgman laat zien hoe de liturgie het hart is van christelijk geloven en zorgt voor zuurstof. ‘Wie iemand meevraagt naar de kerk, nodigt haar of hem uit in het hart geraakt te worden.’

Tip voor Kerkproeverij. LET OP! Alleen verzending binnen NL mogelijk en alleen verkrijgbaar via adveniat.nl

Dit is het hart. Een boekje over wat mensen zouden kunnen proeven als ze, op uitnodiging van iemand anders, naar de kerk komen. Het is ook bedoeld als aanmoediging om de genodigden dit te laten proeven. Doet onze liturgie wat zij moet doen?

Erik Borgman laat zien hoe de liturgie het hart is van christelijk geloven en zorgt voor zuurstof. ‘Wie iemand meevraagt naar de kerk, nodigt haar of hem uit in het hart geraakt te worden.’ Erik Borgman

Bij ons in de Biblebelt: Enorm aantal bezoekers! LAATSTE WEEK.

Gods Bedoeling?
Wat wil God van mij?Fundamentele vraag van christen op de Biblebelt

Ga deze zomer mee op reis naar de Nederlandse Biblebelt, een gebied waar veel orthodoxe christenen wonen. De Bijbel wordt er letterlijk genomen. Onlangs nog leidde de Nashville-verklaring tot veel commotie.

Wie zijn de mensen van de Biblebelt, wat zijn hun dilemma’s en waar komen hun opvattingen vandaan? Kom naar de tentoonstelling Bij ons in de Biblebelt (7 juli t/m 22 september) en ontdek het deel van Nederland waar de ideeën van de jaren zestig weinig vat op hebben gekregen. Nooit eerder kwam u zo dichtbij de belevingswereld van deze orthodox christelijke groep.

ATTENTIE: Het is zo druk dat u het beste 's morgens om 10.00u of 's middags om 16.00u kunt komen. Dan is er meestal de mogelijkheid om de tentoonstelling in alle rust te bezoeken

AL 25 JAAR HET KATHOLIEKE OECUMENISCHE GEZICHT! Op 1 oktober 1994 kwam Geert van Dartel in dienst van de Sint-Willibrordvereniging (nu Katholieke Vereniging voor Oecumene). "De Raad vankKerken  heeft altijd een band gehad met deze vereniging, vooral ook als het ging om lokale raden van kerken en de oecumene ter plaatse. Met veel inzet heeft Geert van Dartel gewerkt aan de oecumenische samenwerking in Nederland". Op de jaarvergadering van de katholieke Vereniging voor Oecumene wordt stilgestaan bij dit 25jarig jubileum. Op 8 november is er een feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk van Den Bosch.

De Raad schrijft verder dat zij " Geert van Dartel veel dank verschuldigd is als secretaris van de vroegere sectie Oecumenische Actie, als voorzitter van de projectgroep Week van gebed (die jaarlijks het materiaal voorbereid voor de gebedsweek), en als lid van de taakgroep Pelgrimage van gerechtigheid en vrede (de Walk of Peace is op 21 september). Daarnaast is hij lid van de lid van de plenaire Raad vanuit de Rooms-Katholieke Kerk."

Voor programma: klik hier; voor aanmelding: klik hier.

.

'Buitengewoon' is thema van BIDWEEK OM EENHEID 2020

'Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse Week van Gebed vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Het materiaal voor 2020 is voorbereid door de kerken in Malta. 'Het thema 'Buitengewoon' ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen (Handelingen 28) lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen'. Lees meer

Lees mee: Mijn lees - lijstje.

Momenteel ben ik de volgende boeken aan het lezen 

SEVEN TYPES OF ATHEISME, John Gray. Penguin House. UK 2018

EEN BISSCHOP AANGEKLAAGD IN ROME. Dagboeken over het verblijf van Patrus Codde te Rome, 1700 - 1703. Inleiding en vertaling Dick Schoon. Hilversum 2019

GRAND-HOTEL EUROPA, IljaLeonard Pfeijffer. Amsterdam 2019

 MEER "BOEKENWIJSHEID" VIND JE HIER

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IN GEBED de wereld rond!

"Altijd Bidden" met de Roze Zusters Willibrordusstraat 34. in Utrecht-Zuilen

Méér informatie over deze wereldwijde gebedskring van de Wereldraad van Kerken en van de met Rome verbonden Kerken vind je HIER Pray with the Ecumenical Prayer Cycle

Week by week, the Ecumenical Prayer Cycle enables us to journey in prayer through every region of the world, affirming our solidarity with Christians all over the world, brothers and sisters living in diverse situations, experiencing their problems and sharing their gifts.

NL- vertaling vind je hier

JAAR C: LUCASJAAR (in de katholieke traditie) 

IN GEBED DE WERELD ROND A.D.2019      
 
Week 38: 15–  21 september.  Met de andere kerken bidden we deze week voor Roemenië, Bulgarije en Hongarije.  

Bidden we dat de grote orthodoxe kerk samen met de katholieke kerk en de bescheiden protestante kerkgemeenschappen in staat zijn alle inwoners te motiveren om zich daadwerkelijk in te zetten voor welvaart en welzijn. Dat de sterker wordende banden met Europa daarbij heilzaam zijn. Laat ons bidden:  

 Week 39: 22 - 28september: Met de andere kerken bidden we deze week voor Rusland, Moldavië, Wit-Rusland, en Oekraïne.  

Laten we bidden dat de orthodoxe kerk van nationaal symbool wordt tot nationale drijfveer om te komen tot een eerlijke verdeling van de welvaart en tot dialoog met de grote groepen moslims en niet-christenen. Laat ons bidden:  

 Week 40: 29 september - 05oktober. Met de andere kerken bidden we deze week voor Armenië, Azerbeidzjan en Georgië. 

Laten we bidden dat deze jonge landen zich in alle rust kunnen ontwikkelen. Dat bij hun streven naar vrede en gerechtigheid het verschil in religies een extra impuls geeft om elkaar te respecteren en samen te werken. Laat ons bidden  

 

zondag 15 september: Getijdengebed in 24ste week door het jaar: week IV.

UIT DE AGENDA "ANNUS DOMINI 2019"

 SEPTEMBER  

zo 15: Vierentwintigste zondag door het jaar

di 17: 14.00u: Museum Catharijneconvent. George Harinck: "Neo=Calvinisme"

do 19: 14.00u: José Baars: "Reformatorische jongeren""

VREDESWEEK: zo 15 - zo 22 september

za 21: Wereldvredesdag: Opening Vergadering V.N. in New York sinds 1981

za 21: Walk of Peace 2019 in Almere, Start om 12.00u bij Dtadhuis Almere

zo 22: Vijfentwintigste zondag door het jaar

zo 29: Zesentwintigse zondag door het jaar

          Landelijke Kerkproeverij-zondag

OKTOBER

za 05: Groenekerkdag 2019 in Zwolle. Dominicanenklooster

 

Voor nieuwste uitgave van GELOVEN THUIS klik HIER: