zondag 15 december: Getijdengebed Derde zondag van de advent. Week 3 jaar II.

UIT DE AGENDA "ANNUS DOMINI 2019"

 DECEMBER

zo 01: BEGIN VAN HET KERKELIJK JAAR: Eerste zondag van de Advent. 

BISSCHOPPELIJKE ADVENTSACTIE t.b.v. TERUGDRINGEN VAN KINDER- EN MOEDER- STERFTE IN EL SALVADOR info: www.adventsactie.nl

Aartsbisdom Utrecht: BEGIN "JAAR VAN DE EUCHARISTIE"

zo 15: Derde zondag van de Advent

wo 18: Gulden Mis in de Catharijne en Willibrord kathedraal

zo 22: Vierde zondag van de advent

di 24: Vigilievieringen van het Hoogfeest van de Geboorte van de Heer 

         Ring the bells that still can ring 

         Forget your perfect offering 

         There is a crack, a crack in everything 

         That's how the light gets in. (uit: Anthem van Leonard Cohen) 

 

De klokken moeten luiden: er gaat een profetie klinken. Vergeet alle volmaakte offers, vergeet alle gepoch. Er zit een barst in alle dingen. Juist daardoor komt het licht binnen. Biechten is beter dan bluffen. Het is Paulus in een notendop, een preek die niet preekt, een priesterlijk gedicht. (prof.Jozef Wissink, Tekst Voordracht in Benedictijns Tijdschrift. dec.2019)

wo 25: Hoogfeest van Kerstmis

do 26: St.-Stephanus, eerste martelaar

 

 

 

"Een oecumenisch concilie draagt pas na meer dan 50 jaar vrucht"

Het Tweede Vaticaans Concilie. 11okt.1962 - 08 dec.1965

Toen prof.Frans Haarsma, onze professor dogmatiek op het Groot Seminarie Rijsenburg tijdens een college zei: "een concilie heeft was echt zichtbaar effect na meer dan 50" jaar was dat een doffe dreun voor mij. Hij had wel gelijk, zeg ik nu. Het klinkt ook door bij de presentatie van de documenten van dat concilie van do.5 dec. in Leuven. Opnieuw vertaald én voorzien van de Latijnse tekst. 752 blz. Het Belgisch weekblad Tertio, dat steeds meer in Nederland gelezen wordt, schreef op 4 dec.: "Het Concilie blijft zonder meer het kompas voor de Kerk in de 21ste eeuw! Nog niet alle besluiten van Vaticanum II zijn gerealiseerd....Paus Franciscus heeft de energie, de hoop en de vreugde van die kerkvergadering weer tot leven gewekt met zijn samen op weg gaan met het volk Gods, voor de synodaliteit en collegialiteit, voor de dialoog met de wereld en voor de roeping en zending van alle gedoopten.

" En de aartsbisschop van Mechelen - Brussel, Jozef kardinaal de Kesel, schreef  in zijn inleiding op deze prachtige uitgave, “behoort voor ons geenszins tot het verleden”.

“Het aggionarmento – zoals de heilige paus Johannes XXIII dat verwoordde – stond voor een verlangen om aanwezig te zijn in de samenleving, in de overtuiging dat het Evangelie pertinent is voor de vragen en de uitdagingen van deze tijd.”

 

IN NEDERLAND VINDT DE PRESENTATIE PLAATS OP DONDERDAG 21 DECEMBER OM 14.00U IN HET SINT JANSCENTRUM VAN HET BISDOM DEN BOSCH. 

Bisschop Gerard de Korte zal namens de NL bisschoppen het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Het woord zal gevoerd worden door Dr H.Tertic, Dr H.Witte en S.Mulder

Toegang gratis. Aanmelden verplicht. via: www.tiu.nu/Concilieteksten

North & South. Europese topstukken herenigd

Op 25 oktober is in het Museum Het Catharijneconvent de tentoonstelling: North & South geopend. Vanuit het uiterste noorden en zuiden van Europa komen middeleeuwse kunstwerken van topkwaliteit naar Utrecht. Een unicum, omdat deze kunst (1100-1350) in het midden van Europa verloren gegaan is. En wat helemaal geweldig is: ondanks hun mijlenverre afstand lijken de topstukken enorm veel op elkaar!

Het gaat om spectaculaire en zeldzame kunst uit de twaalfde tot veertiende eeuw. De meeste werken hebben het land nog nooit verlaten vanwege hun kwetsbaarheid. Het museum is trots dat ze eenmalig vanuit Noorwegen en Catalonië (Spanje) op reis mogen naar Utrecht. Een 'must see' dit najaar!

Klik hier voor tijden en toegangskaart

JOOD, CHRISTEN, MOSLIM: ALLEMAAL "KINDEREN" VAN ABRAHAM!

Afbeelding: "De boezem van Abraham" Vanaf Rechts: Abraham, Isaak en Jakob. En rechtsonder zijn "kinderen"

 
“Joods-christelijk” stond er boven de column van AleidTruijns in de VK van 15 juli. Zij had in dezelfde krant het 5 pagina's grote artikel "Kruistocht tegen goddeloos links” gelezen. Haar conclusie daaruit was dat “joods-christelijk” een codewoord dreigt te worden voor "tegen de Islam”. Alsof joden en christenen aan de ene kant staan en de moslims aan de andere. Ik ben het daar hartgrondig mee eens. We moeten juist  zoeken naar woorden die laten uitkomen dat joden, christenen en moslims tot dezelfde familie behoren. Daarom wordt er nu nogal eens gesproken van:  ”Abrahamitische” godsdiensten, maar een andere woord is even goed. Als het maar de verbondenheid van de drie laat zien. LEES HIER VERDER  
 
 

'Buitengewoon' is thema van BIDWEEK OM EENHEID 2020

'Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse Week van Gebed vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Het materiaal voor 2020 is voorbereid door de kerken in Malta. 'Het thema 'Buitengewoon' ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen (Handelingen 28) lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen'. Lees meer

GERAAKT en GEZONDEN: uitnodiging tot gesprek over leven en geluk

 

Ter gelegenheid van Hervormingsdag - 31 oktober - en het Hoogfeest van St.-Willibrord - 7 november - is er door het Rome-Reformatieberaad een Brochure uitgegeven die een handleiding voor gesprek wil zijn over leven en geloof. Het is een bescheiden tekst (op 2 A4-tjes!) en goed leesbaar. Hij begint zo:

Mensen kunnen zichzelf en elkaar gemakkelijk de maat nemen. Doe je het beter dan anderen, wat zeggen mensen eigenlijk over je, en heb je meer (of minder) dan anderen? Die vragen kunnen je gaan beheersen. Om je heen lijken anderen het beter te doen, en jouw leven is nooit helemaal wat je wilt dat het is. Het kan je het gevoel geven dat je tekort schiet en dat je daarom minder waard bent. Het christelijk geloof kan je daarbij op een opmerkelijk idee brengen: je schiet tekort en toch ben je ontzettend veel waard. Deze overtuiging delen we als christenen en dat willen we juist in deze tijd laten horen.
De kerk is de plaats waar wat je waard bent niet afgemeten wordt aan wat je hebt, aan wat je doet of aan wat anderen van je zeggen.

Hoezeer de tijden veranderd zijn kun je al aan de postzegel zien: het Vaticaan gaf een herdenkingszegel uit in 2017. Dat was 500 jaar na het jaar 1517, waarin Maarten Luther het gesprek over kerkvernieuwing begon en op 31 oktober een openbaar debat aankondigde.  

IN GEBED de wereld rond!

"Altijd Bidden" met de Roze Zusters Willibrordusstraat 34. in Utrecht-Zuilen

Méér informatie over deze wereldwijde gebedskring van de Wereldraad van Kerken en van de met Rome verbonden Kerken vind je HIER Pray with the Ecumenical Prayer Cycle

Week by week, the Ecumenical Prayer Cycle enables us to journey in prayer through every region of the world, affirming our solidarity with Christians all over the world, brothers and sisters living in diverse situations, experiencing their problems and sharing their gifts.

NL- vertaling vind je hier

JAAR A: MATTHEUSJAAR (in de katholieke traditie) 

IN GEBED DE WERELD ROND A.D.2019      
 
Week 51: 15 – 21december. Met de andere kerken bidden we deze week voor Benin, Ivoorkust en Togo.   

Bidden we dat in deze regio waar de christenen een grote minderheid vormen temidden van een moslim-meerderheid de vele vluchtelingen een veilig thuis geboden wordt.  Laat ons bidden.  

Week 52: 2228december. Met de andere kerken bidden we deze week voor Ghana en Nigeria. 

Laten we bidden dat de grote groep christenen in deze landen in staat is mee te werken aan de opbouw van deze in wezen zeer welvarende landen. Dat de welvaart en ontwikkeling ingezet gaat worden in de buurlanden. Laat ons bidden.  

 Een niet het wereldwijde katholieke kerkelijke jaar volgende versie, die zeer informatief is, vind je HIER

Lees mee: Mijn lees - lijstje.

Momenteel ben ik de volgende boeken aan het lezen 

GELOOFSGEHEIM. Sacrament van het altaar. Damon, Willem van Saint-Thierry, Eindhoven 2019

EEN BISSCHOP AANGEKLAAGD IN ROME. Dagboeken over het verblijf van Patrus Codde te Rome, 1700 - 1703. Inleiding en vertaling Dick Schoon. Hilversum 2019

GRAND-HOTEL EUROPA, Ilja Leonard Pfeijffer. Amsterdam 2019

 MEER "BOEKENWIJSHEID" VIND JE HIER

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Voor nieuwste uitgave van GELOVEN THUIS klik HIER: